Status: Trygghet, mangfold, åpenhet

Status: Trygghet, mangfold, åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017-2020)

I juni 2016 lanserte regjeringen Trygghet, mangfold, åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017-2020). Målet med planen er å sikre lhbti-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering.

Planen inneholder 43 tiltak innenfor områdene trygge nærmiljøer og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester og særlig sårbare grupper. Ni departementer og underliggende virksomheter er ansvarlige for å iverksette enkelttiltakene i handlingsplanen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet koordinerer arbeidet med planen som helhet, og har utarbeidet denne oversikten over status på arbeidet med enkelttiltak per 1. desember 2020. Statusoversikten vil bli oppdatert årlig.