Transseksualisme beskriver en situasjon der en person oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel basert på ytre genitalier. Det vil for eksempel si at en person med kvinnelig kroppslig kjønn kan oppleve å ha en mannlig kjønnsidentitet.

Noen forklarer transseksualisme som å være født i feil kropp eller være en kvinne/mann fanget i en manns/kvinnes kropp. En betingelse for å få diagnosen er at man har kjønnsdysfori, altså en sterk motstand mot sin fysiske kropp og kjønn.

Andre, som ikke ønsker å bruke transsekualisme som en diagnose, beskriver sin situasjon som å være født med en kropp som trenger fysisk justering for å uttrykke riktig kjønnsidentitet.

Begrepet "transseksuell" oppleves som støtende for mange. Det er derfor bedre å bruke formuleringen "personer med diagnosen transseksualisme". Etter at en person har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, og fått riktig juridisk kjønn, er det riktig å kun omtale vedkommende som kvinne eller mann.

Det er uenighet om personer med diagnosen transseksualisme skal regnes under paraplybegrepet "transperson" eller ikke. Internasjonalt dekker imidlertid begrepet "transgender" alle transpersoner, også de med diagnosen transseksualisme.

Se også: F64.0/F64.2/F64.8 (diagnoser), Kjønnsdysfori, Transperson, Kjønnsidentitet, Kjønnsidentitetstematikk, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi, Juridisk kjønn

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015