Transmann brukes ofte om en person som er født som kvinne, men som har en mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, men som regel ikke. KtM (Kvinne-til-Mann) brukes også.

Se også: KtM, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transkvinne

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015