Surrogati er når en kvinne blir gravid og bærer fram et barn som etter fødselen skal overleveres til andre som skal være de sosiale og juridiske foreldre til barnet.

De seneste år har surrogati ofte blitt forbundet med barn som blir født av en kvinne som ikke er biologisk mor til barnet, til andre foreldre som har betalt for tjenesten. Dette er kommersiell surrogati. Det foregår ved at et egg fra en annen kvinne (eggdonor) og en sædcelle er befruktet utenfor livmoren og plassert i fødemorens livmor for at hun skal bære det fram. En slik form for surrogati ved eggdonasjon er ulovlig i Norge. Likevel reiser både heterofile par, homofile par og enslige til utlandet for å betale for å få barn på denne måten.

I noen land er det tillatt med altruistisk surrogati, det betyr at surrogatmoren gjør dette frivillig uten å få betalt. Dette kan være en slektning eller venn. I lesbiske parforhold kan den kvinnen som ikke er biologisk mor bære fram et felles barn på denne måten.

Se også: Medmor, Medfar, Regnbuefamilie

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015