Streit, fra engelsk "straight" kan brukes synonymt med heterofil eller det heteronormative samfunnet. Begrepet kan også bety å være "mainstream" eller vanlig og står i kontrast til å være skeiv.

Se også: Heterofil, Heteronormativitet, Skeiv

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015