Sæddonor

En sæddonor eller sædgiver er en mann som gir bort sin sæd for å gi kvinner hjelp til å bli gravide. Både single kvinner, lesbiske par og heterofile par der mannen har dårlig sædkvalitet kan benytte seg av sæddonorer.

I noen tilfeller kan sæddonoren være en mann paret kjenner, og paret ordner sædinsemniasjonen privat, men i de fleste tilfeller donerer mannen sæd til en sædbank på et sykehus som tilbyr assistert befruktning.

Barn som har blitt til ved hjelp av sæddonasjon har i Norge rett til å få vite om sitt biologiske opphav når de fyller 18 år.

Se også: Assistert befruktning, Medmor, Regnbuefamilie, Lesbisk

Seksuell identitet

Seksuell identitet handler om hvorvidt en person oppfatter og opplever seg som homofil, lesbisk, heterofil, bifil, skeiv eller noe annet.

Se også: Seksuell orientering

Seksuell legning

Vi anbefaler bruk av begrepet "Seksuell orientering".

Se også: Seksuell orientering

Seksuell orientering

Seksuell orientering handler om hvem vi blir forelsket i, seksuelt tiltrukket av, og ønsker å være sammen med. De vanligste seksuelle orienteringene er heterofil, homofil, bifil og lesbisk. Noen bruker også skeiv.

Se også: Lesbisk, Homofil, Bifil, Heterofil, Skeiv

Seksuell praksis

Seksuell praksis handler om hvordan man lever ut sin seksuelle orientering. Det trenger ikke være samsvar mellom identitet, tiltrekning og hvem man praktiserer sex med. For eksempel kan en med en heterofil identitet ha sex med både menn og kvinner, uten å regne seg som bifil. Eller en mann med homofil identitet kan utelukkende praktisere sex med transkvinner. Den seksuelle praksisen er ikke avgjørende for om en person er homofil, heterofil eller bifil, og tydeliggjør at seksuell orientering ikke trenger å være entydig.

Se også: KSK, MSM, Seksuell orientering, Seksuell identitet, Heterofil, Bifil, Homofil

Seksuell preferanse

Seksuell preferanse er et grunnleggende trekk ved en persons seksuelle identitet, som handler om hvordan man foretrekker å leve ut sin seksualitet. Som seksuell preferanse regnes for eksempel fetisjisme, bdsm, ekshibisjonsime (blotting) og å foretrekke store aldersforskjeller.

Se også: Seksuell identitet, Seksuell praksis, Seksuell orientering, Fetisjisme, BDSM

Seksuelle minoriteter

Seksuelle minoriteter er en samlebetegnelse for ulike grupper i befolkningen som har en seksuell identitet, orientering eller praksis som skiller seg helt eller delvis fra majoriteten i samfunnet. Eksempler på seksuelle minoriteter er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, bdsm-ere og fetisjister. Seksuelle minoriteter brukes noen ganger synonymt med «LHBT», uten at de andre gruppene er inkludert.

Se også: Lesbisk, Homofil, Bifil, Transperson, BDSM, Fetisjisme

Sekundære kjønnskarakteristika

Sekundære kjønnskarakteristika utvikler seg senere i livet, ofte i forbindelse med pubertet, og kan knyttes til hormonell utvikling. Det kan være snakk om kropps- og ansiktshår, menstruasjonssyklus, brystutvikling, høyde, muskeldistribusjon og kroppsfett.

Sikrere sex

Sikrere sex er seksuell praksis som minimerer sjansen for kjønnssykdommer (seksuelt overførbare infeksjoner) og hivsmitte.

De viktigste rådene for sikrere sex er å bruke kondom ved samleie (analt eller vaginalt) med andre enn ens faste partner, samt å teste seg dersom man har tilfeldig sex. En særlig utsatt gruppe er menn som har sex med menn (MSM), og da spesielt de som har tilfeldig sex med mange anonyme partnere. Det kan også være fare for smitteoverføring ved munnsex, særlig om man svelger sæd. For kvinner som har sex med kvinner (KSK) finnes det en lateksbarriere ("slikkelapp") som kan brukes ved munnsex.

Se også: MSM, KSK, Seksuell praksis, Cruising

Skeiv

Skeiv er en norsk oversettelse av det engelske begrepet queer. Mange bruker "skeiv" som et synonym til LHBT. For andre er «skeiv» en identitet som utfordrer og overskrider kategoriene heterofil, lesbisk, homofil og bifil, og som innebærer en kritikk av samfunnet heteronormativitet. Skeiv brukes også av personer som opplever at de ikke passer inn i samfunnets inndeling av mennesker i to kjønn.

Folk som kaller seg skeive kan ønske å utfordre forestillinger om hva som er vanlig, naturlig eller normalt (streit/straight) i samfunnet.

Se også: Skeiv teori, Heteronormativitet, Seksuell orientering, Seksuelle minoriteter, Kjønnsmangfold, Tokjønnsmodellen, Streit, LHBT

Skeiv teori

Skeiv teori eller queer-teori (av engelsk queer theory) er en fellesbetegnelse på tenke- og analysemåter som utfordrer og problematiser den måten vi forstår og uttrykker kjønn og seksualitet på. Begrepet er en paraplybetegnelse for ulike og til dels motstridende strømninger som oppsto i universitetsmiljøer i USA rundt 1990, og som siden er blitt et viktig perspektiv innenfor internasjonal kjønnsforskning.

Skeiv teori vil bort fra fortolkninger av andre kulturer og tidligere tidsepoker som tar utgangspunkt i vår egen forståelse av homo- og heteroseksualitet. Videre er skeiv teori skeptisk til identitetskategorier som lesbisk og homofil også når de anvendes i vårt eget samfunn i dag. I stedet for å finne seg i å bli satt i bås som homofil, lesbisk eller bifil, bør folk prøve å bryte ned båstenkningen og finne nye måter å forstå og uttrykke kjønn og seksualitet på.

Skeiv teori og aktivisme har vært opptatt av å synliggjøre fenomener som bryter med det som blir sett på som normalt, naturlig, normativt, heteroseksuelt og streit. Dette gjelder særlig praksiser og miljøer som bryter med inndelingen av mennesker i to gjensidig utelukkende kjønnskategorier (mann og kvinne), for eksempel ulike former for drag og transvestisme. Det gjelder også seksualitets- og samlivsformer som bryter med det som av folk flest anses som normalt, naturlig og moralsk.

Se også: Skeiv, Queer, Streit, Heteronormativitet, Drag, Transvestitt, Seksuelle minoriteter, Androgyn

Streit/straight

Streit, fra engelsk "straight" kan brukes synonymt med heterofil eller det heteronormative samfunnet. Begrepet kan også bety å være "mainstream" eller vanlig og står i kontrast til å være skeiv.

Se også: Heterofil, Heteronormativitet, Skeiv

Surrogati

Surrogati er når en kvinne blir gravid og bærer fram et barn som etter fødselen skal overleveres til andre som skal være de sosiale og juridiske foreldre til barnet.

De seneste år har surrogati ofte blitt forbundet med barn som blir født av en kvinne som ikke er biologisk mor til barnet, til andre foreldre som har betalt for tjenesten. Dette er kommersiell surrogati. Det foregår ved at et egg fra en annen kvinne (eggdonor) og en sædcelle er befruktet utenfor livmoren og plassert i fødemorens livmor for at hun skal bære det fram. En slik form for surrogati ved eggdonasjon er ulovlig i Norge. Likevel reiser både heterofile par, homofile par og enslige til utlandet for å betale for å få barn på denne måten.

I noen land er det tillatt med altruistisk surrogati, det betyr at surrogatmoren gjør dette frivillig uten å få betalt. Dette kan være en slektning eller venn. I lesbiske parforhold kan den kvinnen som ikke er biologisk mor bære fram et felles barn på denne måten.

Se også: Medmor, Medfar, Regnbuefamilie

Published 22. April 2015
Updated 22. April 2015