MtK (fra engelsk: MtF, Male-to-Female) brukes ofte om en person som er født som biologisk mann, og som har kvinne kjønnsidentitet. Begrepet kan vise til personer som har eller ikke har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling.

Se også: KtM, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transkvinne, Kjønnsoperert kvinne

Published 12. March 2015
Updated 25. August 2017