Medfar

Medfar har blitt et begrep på lik linje med medmor (se dette). Men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, siden den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren stebarnsadoptere. Det er slik to menn kan bli fedre gjennom surrogati.

Se også: Homofil, Medmor, Surrogati, Regnbuefamilie

Medmor

Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæd-donor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av. For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor.

Se også: Lesbisk, Medfar, Regnbuefamilie

MSM

En forkortelse for "menn som har sex med menn". Begrepet handler om seksuell praksis, ikke seksuell orientering.

Se også: Homofil, Homoseksuell, Bifil, Biseksuell, Seksuell praksis, KSK

MtK (Mann-til-kvinne)

MtK (fra engelsk: MtF, Male-to-Female) brukes ofte om en person som er født som biologisk mann, og som har kvinne kjønnsidentitet. Begrepet kan vise til personer som har eller ikke har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling.

Se også: KtM, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transkvinne, Kjønnsoperert kvinne

Published 22. April 2015
Updated 22. April 2015