Lhbti er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner. Det brukes av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere som et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. Lhbti-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (lhb), kjønnsidentitet (t) og kjønnskarakteristika (i).

Se også: Lesbisk, Homofil, Bifil, Transperson, Seksuell orientering, Kjønnsidentitet, Hva er LHBT?

Published 12. March 2015
Updated 20. November 2017