Kvinne-til-mann (fra engelsk: female-to-male, FtM) brukes om en person som er født som kvinne, men som har en mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, eller ikke.

Se også: MtK, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transmann, Kjønnsoperert mann

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015