Personer med kjønnsidentitetstematikk inkluderer samtlige personer som erfarer, eller har erfart, ubehag knyttet til en eller annen form for motsetning mellom sin kjønnsidentitet og sitt biologiske kjønn. Det er også vanlig å bruke "transperson" som paraplybegrep for denne gruppen, men "personer med kjønnsidentitetstematikk" oppleves av noen som mer inkluderende.

Se også: Transperson, Transseksualisme, Kjønnsidentitet

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015