En medisinsk betegnelse som forklares som ubehag forårsaket av manglende samsvar mellom en persons kjønnsidentitet og det kjønnet personen ble tillagt ved fødselen (og den assosierte kjønnsrollen).

Se også: Kjønnsidentitetstematikk, Transseksualisme, Transperson, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi

Published 12. March 2015
Updated 07. February 2017