Kjønn

Kjønn er en grunnleggende side ved en persons identitet. Normer i samfunnet er i stor grad med på å definere hva som er typisk kvinnelig og mannlig. Hva som er ansett for mannlig og kvinnelig varierer gjennom historien og mellom kulturer. Kjønn kan forstås som tre ulike aspekter: biologisk kjønn - den kroppen du er født med, psykologisk kjønn - det kjønnet du føler deg som, og sosialt kjønn - det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i.

Det vanlig å tenke at det finnes to kjønn, mann eller kvinne. Imidlertid er det personer som ikke faller inn under disse to kategoriene. Det kan gjelde både intersexpersoner og transpersoner. I noen land finnes det derfor en mulighet til å registrere seg som "det tredje kjønn".

Biologisk kjønn
Utgjøres av biologiske faktorer som ytre og indre genitalier, gener, kromosomer og kjønnshormoner.

Juridisk kjønn
Samfunnets offisielle registrering av kjønn, fremst gjennom personnummer.

Sosialt kjønn
Det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i.

Kjønnsidentitet
Det kjønnet du identifiserer deg som.

Kjønnsuttrykk
Måtene man bevisst eller ubevisst uttrykker sin kjønnsidentitet på.

Se også: Kjønnsidentitet, Intersex, Transperson, Tokjønnsmodellen, Kjønnsmangfold

Kjønnsbekreftende behandling

Kjønnsbekreftende behandling er kirurgisk og/eller hormonell behandling , og/eller psykoterapi som bidrar til at en person skal kunne fungere i overensstemmelse med sin kjønnsidentitet.

Se også: Kjønnsbekreftende kirurgi, Transseksualisme, Transperson, Kjønnsidentitet

Kjønnsbekreftende kirurgi

Kjønnsbekreftende kirurgi er et medisinsk tilbud til mennesker med diagnosen transseksualisme. Kirurgien endrer primære (kjønnsorganer) og/eller sekundære (bryster) kjønnskarakteristika for å bekrefte en persons kjønnsidentitet. Slike operasjoner kan være en viktig del av den medisinsk nødvendige behandlingen for å oppnå samsvar mellom den fysiske kroppen og det psykologiske kjønnet.

Se også: Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Kjønnsdysfori, F64.0/F64.2/F64.8 (diagnoser)

Kjønnsdysfori

En medisinsk betegnelse som forklares som ubehag forårsaket av manglende samsvar mellom en persons kjønnsidentitet og det kjønnet personen ble tillagt ved fødselen (og den assosierte kjønnsrollen).

Se også: Kjønnsidentitetstematikk, Transseksualisme, Transperson, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi

Kjønnsidentitet

En persons indre opplevelse av å være kvinne, mann, både kvinne og mann eller ingen av delene. De fleste identifiserer seg med det kjønnet de ble tilskrevet ved fødsel, men ikke alle.

Se også: Transperson, Transseksualisme, Transvestitt, Cisperson/ciskjønnet/cis, Kjønnsuttrykk, Kjønnsidentitetstematikk

Kjønnsidentitetstematikk

Personer med kjønnsidentitetstematikk inkluderer samtlige personer som erfarer, eller har erfart, ubehag knyttet til en eller annen form for motsetning mellom sin kjønnsidentitet og sitt biologiske kjønn. Det er også vanlig å bruke "transperson" som paraplybegrep for denne gruppen, men "personer med kjønnsidentitetstematikk" oppleves av noen som mer inkluderende.

Se også: Transperson, Transseksualisme, Kjønnsidentitet

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens viser til en tilstand hvor en person opplever at det ikke er samsvar mellom egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og det kjønnet vedkommende ble tillagt ved fødselen.

Se også: Kjønnsdysfori, Transperson, Transseksualisme, Kjønnsidentitet

Kjønnskarakteristika

Fysiske trekk eller organer som kan indikere en persons biologiske kjønn. Kan deles inn i primære og sekundære kjønnskarakteristika.

Primære kjønnskarakteristika inkluderer kjønnskromosomer (f.eks. XX, XY, X, XXY) utvendige kjønnsorganer (f.eks. penishode, forhud, klitoris, kjønnslepper, vulva), gonader/kjønnskjertler (testikler og eggstokker), hormoner (østrogen og testosteron) og indre reproduktive organer (f.eks. livmor, eggledere, prostata).

Sekundære kjønnskarakteristika er karakteristika som utvikler seg senere i livet, ofte i forbindelse med pubertet, og kan knyttes til hormonell utvikling. Det kan være snakk om kropps- og ansiktshår, menstruasjonssyklus, brystutvikling, høyde, muskeldistribusjon og kroppsfett.

Kjønnskorrigerende kirurgi

Dette er et medisinsk begrep. Et mer inkluderende begrep er "kjønnsbekreftende kirurgi".

Se også: Kjønnsbekreftende kirurgi

Kjønnsmangfold

Kjønnsmangfold er et perspektiv som står i kontrast til tokjønnsmodellen, og handler om at det finnes mange måter å være kvinne/mann, gutt/jente på, både for homofile, heterofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Begrepet åpner også opp for at det finnes flere kjønnsidentiteter enn kvinne og mann.

Begrepet kan bidra til å skape rom for ulike kjønnsuttrykk-, preferanser og identiteter uten å kategorisere.

Se også: Tokjønnsmodellen, Heteronormativitet, Kjønnsidentitet, Kjønnsuttrykk, Transperson

Kjønnsoperert kvinne

Person med kjønnsidentitet som kvinne, men som ble født med mannlig kropp, og som gjennom kjønnsbekreftende behandling har utviklet kvinnelig kjønnsuttrykk og som oftest også har endret juridisk kjønn.

En kjønnskorrigert kvinne er juridisk og sosialt en kvinne i alle henseender. Det er derfor riktig å bruke kvinnelig kjønnspronomen og navn om vedkommende. I enkelte tilfeller assosierer kjønnsopererte kvinner seg med sin transhistorie og definerer seg i tillegg som transperson.

Se også: Kjønnsoperert mann, Transseksualisme, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi, Juridisk kjønn

Kjønnsoperert mann

Person med kjønnsidentitet som mann, men som ble født med kvinnelig kropp, og som gjennom kjønnsbekreftende behandling har utviklet mannlig kjønnsuttrykk og som oftest også har endret juridisk kjønn.

En kjønnskorrigert mann er juridisk og sosialt en mann i alle henseender. Det er derfor riktig å bruke mannlig kjønnspronomen og navn om vedkommende. I enkelte tilfeller assosierer kjønnsopererte menn seg med sin transhistorie og definerer seg i tillegg som transperson.

Se også: Kjønnsoperert kvinne, Transseksualisme, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi, Juridisk kjønn

Kjønnsskifte

Vi anbefaler bruk av begrepet "Kjønnsbekreftende kirurgi".

Se også: Kjønnsbekreftende kirurgi, Transseksualisme, Juridisk kjønn

Kjønnsuttrykk

Et kjønnsuttrykk er den måten en person gir seg til kjenne på som enten kvinne, mann eller utenfor samfunnets tokjønnsnorm. Selv om de fleste mennesker presenterer seg i et kjønnsuttrykk som blir oppfattet som klart mannlig eller klart kvinnelig, har noen et kjønnsuttrykk som bryter med todelingen mellom mann og kvinne.

Se også: Kjønnsidentitet, Transperson, Transvestitt, Genderqueer

Komme ut

"Å komme ut (av skapet)" er et bilde på prosessen med fortelle omverden om sin seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet. Motsatt, "å leve i skapet", betyr at man skjuler sin identitet. Man kan leve i og utenfor skapet samtidig. Noen har for eksempel kommet ut overfor venner, men skjuler sin identitet overfor familie eller kolleger.

I motsetning til hva uttrykket antyder, er ikke det å komme ut noe man gjør kun en gang. Som lhbt-person administrerer man sin åpenhet, og må velge hvor åpen man skal være på ulike arenaer til enhver tid.

Se også: I skapet, Late bloomers, Seksuell orientering, Kjønnsidentitet

KSK

KSK er en forkortelse for "Kvinner som har sex med kvinner". Begrepet omhandler seksuell praksis, ikke seksuell identitet og/eller seksuell orientering.

Se også: Lesbisk, Bifil, Biseksuell, Seksuell praksis, MSM

KtM (Kvinne-til-mann)

Kvinne-til-mann (fra engelsk: female-to-male, FtM) brukes om en person som er født som kvinne, men som har en mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, eller ikke.

Se også: MtK, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transmann, Kjønnsoperert mann

Published 22. April 2015
Updated 22. April 2015