IDAHO (International Day Against Homophobia and transfobia) er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. Dagen markeres i mange land den 17. mai hvert år.

Se også: Homofobi, Transfobi, Hatvold

I skapet

"Å være i skapet" betyr å skjule sin seksuelle identitet eller kjønnsidentitet. Når man "kommer ut (av skapet)" betyr det å fortelle omverden om sin identitet.

Se også: Komme ut

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015