Homse er en slangpreget betegnelse på en homofil mann. Betegnelsen brukes i dagligtale både av homofile selv og av andre, men oppfattes av noen som negativt ladet. Vi anbefaler derfor at mer nøytrale ord som homofil eller homo brukes i stedet.

Se også: Homofil, Homo, Seksuell orientering

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015