Homo er en kortform av homofil. Homo er mye brukt i dagligtale, og i sammensatte ord ("homodagene", "homoforskningen"), og oppleves av mange som mer nøytralt og ikke-støtende enn "homse".

På den annen side er "homo" et vanlig skjellsord, særlig blant unge. Bevissthet rundt bruken av ordet er derfor viktig.

Se også: Homofil, Homse

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015