Hatkriminalitet er straffbare handlinger rettet mot noen på grunn av deres identitet, som for eksempel seksuell orientering, kjønnsuttrykk, etnisitet eller funksjonsnedsettelse. Dette kan ha form av hatvold, trakassering, hærverk og hatefulle ytringer.

Direkte vold eller trussel om vold mot noen fordi voldsutøveren antar personen er lesbisk, bifil, homofil eller transperson, kalles hatvold. Om man anmelder hatvold eller annen hatkriminalitet skal politiet registrere dette spesielt. Hatmotiv er en skjerpende omstendighet ved straffeutmålingen.

Se også: Lesbisk, Homofil, Bifil, Transperson, Homofobi, Transfobi, LHBT i lovverket: Diskrimineringsvern

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015