Hatkriminalitet/hatvold

Hatkriminalitet er straffbare handlinger rettet mot noen på grunn av deres identitet, som for eksempel seksuell orientering, kjønnsuttrykk, etnisitet eller funksjonsnedsettelse. Dette kan ha form av hatvold, trakassering, hærverk og hatefulle ytringer.

Direkte vold eller trussel om vold mot noen fordi voldsutøveren antar personen er lesbisk, bifil, homofil eller transperson, kalles hatvold. Om man anmelder hatvold eller annen hatkriminalitet skal politiet registrere dette spesielt. Hatmotiv er en skjerpende omstendighet ved straffeutmålingen.

Se også: Lesbisk, Homofil, Bifil, Transperson, Homofobi, Transfobi, LHBT i lovverket: Diskrimineringsvern

Hen/hin

Hen, alternativt hin, er et kjønnsnøytralt personlig pronomen som brukes i stedet for han eller hun. En del transpersoner foretrekker at man bruker dette pronomenet om dem. Noen foreslår også hen brukt som et kjønnsnøytralt fellespronomen i stedet for å skrive han/hun når det gjelder begge kjønn eller ikke er klart hvilket kjønn det er snakk om.

Se også: Transperson, Genderqueer, Kjønnsidentitet, Miniguide om inkluderende språk

Heterofil

Å være heterofil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. En heterofil person tiltrekkes av og forelsker seg i mennesker med et annet kjønn. Det vil si at en heterofil kvinne tiltrekkes av menn og en heterofil mann tiltrekkes av kvinner.

Heterofil eller heteroseksuell orientering er den mest utbredte seksuelle orienteringen. Både cispersoner og transpersoner kan være heterofile.

Se også: Heteroseksuell, Lesbisk, Homofil, Bifil, Seksuell orientering, Cisperson, Transperson, Seksuell identitet, Seksuell praksis

Heteronormativitet

Heteronormativitet betyr at heteroseksualitet og ciskjønn stort sett alltid blir tatt for gitt når mennesker møtes. Heteronormen omfatter de kulturelle og sosiale institusjoner, normer, praksiser og språk som reflekterer at samfunnet og kulturen forutsetter at alle mennesker er heterofile.

Den heteronormative seksualiteten har fokus på reproduksjon, og den heterofile kjernefamilien blir naturgitt og universell. Det gjør at lhbt-personer blir sosialt usynlig og annenrangs. I et heteronormativt samfunn er alle ikke-heterofile i minoritet og antas å være heterofile med mindre det motsatte er bevist.

Se også: Heterofil, Heteroseksuell, Ciskjønn, Skeiv teori, Skeiv, LHBT

Heteroseksuell

Heteroseksuell kan bety det samme som heterofil. Heteroseksualitet brukes som begrep når det er seksualitet som er tema. Som synonym til heterofil er ordet ikke lenger mye brukt, fordi det å være heterofil også dreier seg om identitet, følelser og samliv, ikke kun om seksualitet. Personer som er homofile og lesbiske kan ha heteroseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle identitet.

Se også: Heterofil, Seksuell praksis, Seksuell identitet

Homo

Homo er en kortform av homofil. Homo er mye brukt i dagligtale, og i sammensatte ord ("homodagene", "homoforskningen"), og oppleves av mange som mer nøytralt og ikke-støtende enn "homse".

På den annen side er "homo" et vanlig skjellsord, særlig blant unge. Bevissthet rundt bruken av ordet er derfor viktig.

Se også: Homofil, Homse

Homofil

Å være homofil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. En homofil mann eller kvinne tiltrekkes av eller forelsker seg i personer av samme kjønn. En homofil mann tiltrekkes av andre menn, mens en homofil (lesbisk) kvinne tiltrekkes av andre kvinner. Både cispersoner og transpersoner kan være homofile.

Se også: Homo, Homse, Homoseksuell, Lesbisk, Bifil, Heterofil, Seksuell orientering, Seksuell identitet, Seksuell praksis, LHBT, Cisperson, Transperson

Homofobi

Homofobi er frykt for homofile og homoseksualitet, som kan gi seg uttrykk i fordommer og aggressivitet. Homofobi brukes for å beskrive negative handlinger, holdninger og ytringer rettet mot homofile og bifile i et samfunn eller i en subkultur. Homofobi kan også være et personlig trekk. Personer som selv er homofile eller bifile kan ha internalisert samfunnets homofobe holdninger, som har blitt til en frykt eller avsky for sin egen og andres seksuelle orientering.

Også innad i lhbt-miljøer kan noen ha negative holdninger til andre grupper, for eksempel kan en homofil person være negativ til bifile, eller en transperson kan være homofob.

Se også: Homofil, Transfobi, IDAHO, Hatkriminalitet, Bifil, Seksuell orientering

Homoseksuell

Homoseksuell kan bety det samme som homofil. Homoseksualitet brukes som begrep når det er seksualitet som er tema. Som synonym til homofil er ordet ikke lenger mye brukt, fordi det å være homofil også dreier seg om identitet, følelser og samliv, ikke kun om seksualitet. Personer som er heterofile kan ha homoseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle identitet.

Se også: Homofil, Seksuell identitet

Homse

Homse er en slangpreget betegnelse på en homofil mann. Betegnelsen brukes i dagligtale både av homofile selv og av andre, men oppfattes av noen som negativt ladet. Vi anbefaler derfor at mer nøytrale ord som homofil eller homo brukes i stedet.

Se også: Homofil, Homo, Seksuell orientering

Published 22. April 2015
Updated 22. April 2015