Definisjonene under er diagnosedefinsjoner. Det er ikke enighet i om at transseksualisme og andre kjønnsidentitetsforstyrrelser bør regnes som psykiske diagnoser.

F64.0 Transseksualisme:

Transseksualisme er et sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig.

F64.2 Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen:

Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen er en lidelse som inntrer i tidlig barndom (og alltid i god tid før puberteten), kjennetegnet ved et vedvarende og intenst ubehag ved eget kjønn, sammen med et ønske om (eller insistering på) å tilhøre det annet kjønn. Det foreligger vedvarende opptatthet av klærne og aktivitetene til det annet kjønn, samt avsky for individets eget kjønn. Diagnosen krever en dyptgående forstyrrelse av den normale kjønnsidentiteten. Denne koden skal ikke brukes ved bare "gutteaktig" atferd hos jenter og "jenteaktig" atferd hos gutter.

F64.8/ Andre spesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser og F64.9 Andre uspesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser

Andre spesifiserte/uspesifiserte kjønnsidentitetsforstyrrelser er en diagnose som beskriver ulike psykiske problemer og lidelser som en person opplever på grunn av at vedkommende ikke definerer seg med sitt biologiske kjønn.

Se også: Transseksualisme, Transperson, Kjønnsidentitet, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi

Published 12. March 2015
Updated 13. April 2015