Ta vare på samlivet i unntakstilstand

Det er ikke nødvendigvis partneren og forholdet deres som er problemet, men selve unntakstilstanden som skaper trøbbel. 

Det er satt i gang mange tiltak for å unngå smittespredning. Tiltakene griper i stor grad inn i familielivet, og det kan være en utfordring for parforholdet.

I tillegg til at parforholdet endres med nye oppgaver og roller i form av oppfølging av barn på hjemmeskole, pass av barnehagebarn og hjemmekontor, vil det å være isolert fra andre mennesker i seg selv skape utfordringer i familielivet. I denne situasjonen er det viktig å forsøke å holde ved like den følelsesmessige forbindelsen og redusere slitasje på forholdet så mye som mulig.

Video: Parforholdet når man lever tett

Behov for samarbeid

Den drastiske endringen av hverdagen innebærer endringer både i det praktiske samarbeidet, forhandlinger og justering av forventninger. Det betyr mye å prøve å bli enige om hvor «lista skal ligge» og ha realistiske og overkommelige forventinger til den nye hverdagen.

TIPS

Snakk om hvordan dere kan balansere behov for egentid og avreagering, samtidig som omsorgsoppgaver skal ivaretas og fordeles.

Omtanke og raushet

Når parforholdet er under sterkt press som nå med isolasjon er det avgjørende hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Det betyr ekstra mye at vi lytter til hverandre og prøver å sette oss inn i den andres tanker og følelser. Omtanke og overbærenhet for ulike reaksjoner, blir enda viktigere når mulighetene for å avreagere ikke er like tilgjengelige.

TIPS

Fortell hverandre hva dere trenger av den andre i denne vanskelige tiden. Hva betyr omsorg for deg, og på hvilke områder vil du at den andre skal være litt ekstra tålmodig med deg?

Økt sårbarhet

Det er naturlig at vi blir mer sårbare når vi lever isolert med begrenset mulighet til adspredelse og med bekymring for smitte, sykdom og fremtid. Det å gruble tar energi. Prøv å møte dine egne og partnerens bekymrende tanker med forståelse.

TIPS

Prøv å sette ord på din egen sårbarhet. Lytt til hva partneren din bekymrer seg for og opplever som sårbart.

Behov for hvile

Omstilling til nye roller, kombinert med bekymring, tar mye energi og kan påvirke hvor fort vi klarer å hente oss inn. Det kan også påvirke hvor godt vi sover.

Mange konflikter kan spores tilbake til mangel på overskudd og søvn. Hjelp hverandre og prioriter hvile framfor å ha alt på stell.

TIPS

Snakk om hvordan dere kan sørge for at dere begge får nok søvn og hvordan dere kan fire litt på kravene.

Behov for å avreagere

Forsøk å komme dere ut på tur i løpet av dagen, enten sammen eller alene. Frisk luft og sol gjør godt for alle. Å sitte inne hele dagen kan forsterke irritasjon, rastløshet, bekymringer og «brakkesyke» - med påfølgende konflikter i familien. Prøv å være sosial, selv om du ikke kan møte folk fysisk. Ring, chat, send meldinger, bruk ulike sosiale medier. Snakk sammen og finn en balanse mellom omsorgsoppgaver og behov for egentid og avreagering.

TIPS

Lag en ukeplan med personlige friminutt.

Konstruktiv kommunikasjon

For å nå fram til hverandre er det viktig å kommunisere konstruktivt. Ingen liker å bli skjelt ut og det gir liten sjanse for å bli hørt. Prøv å møte hverandre uten nedvurdering, kritikk og forsvar.  Dette fører bare samtalen inn i et uheldig spor og øker konfliktnivået.

En ny hverdag med korona gir mange anledninger til krangel. Når vi er opprørte er vi lite mottakelige for fornuft. Derfor bør man prøve å legge bort temaer som blir vanskelige og følge det opp når det har roet seg.  

TIPS

Bli enige om en time-out-regel dere kan følge som gjør at dere stopper og utsetter en diskusjon som blir vanskelig.

Unntakstilstand med korona går over

Når det har gått noen uker eller måneder og situasjonen er mer under kontroll vil livet sannsynligvis gå tilbake til det normale. Ha i tankene at en unntakstilstand ikke varer evig. Forsøk å hold ut og følg retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

TIPS

Hold fast på perspektivet at det ikke nødvendigvis er partneren og forholdet som er problemet, men selve unntakstilstanden som skaper trøbbel.