Hvorfor blir vi stressa - og hva kan vi gjøre?

I dette miniforedraget gir psykolog Annette Johannessen oss noen råd om hva vi kan gjøre om vi blir sinte, stressa eller handlingslammet.