Hjelp ungdommen å forstå samfunnet rundt seg

Selv om nesten all tenkelig informasjon er tilgjengelig på nett, trenger tenåringen din fremdeles hjelp til å sortere og vurdere informasjonen han kommer over. 

Det kan også gi deg mulighet til å utforske hans verden og være utgangspunkt for fine diskusjoner og samtaler.

Et eksempel kan være å hjelpe tenåringen til å utvide perspektivene sine, for eksempel ved å sammenlikne egen situasjon med andre sosiale lag i samfunnet, andre kulturer eller andre land. Det å utforske alternative forklaringer og meninger sammen og å ta ulike perspektiv, kan være en fin øvelse dersom ungdommen er svært bastant i sin måte å tolke ting på.

Det kan være nyttig å tenke at du ikke nødvendigvis skal fortelle, eller direkte lære, ungdommen hvordan ting er. Gjennom en samtale eller opplevelser kan du hjelpe ungdommen til å se at verden kanskje er mer kompleks enn han foreløpig har oppdaget. 

Snakk med og ikke til ungdommen

Kan det være ganger når dere snakker sammen at ungdommen er mer oppdatert på temaet enn deg? Kanskje har det kommet ny kunnskap på feltet som han har fanget opp på skole eller internett?

Det er lettere å få til en god samtale hvis du møter samtalepartneren din med respekt, og snakker med og ikke til henne. En tenåring har også behov for trygge rammer og grenser, og balansegangen mellom å innby til en åpen dialog og samtidig formidle en trygg og tydelig grense, kan naturlig nok være utfordrende for mange foreldre.

Tenk etter

Hvordan ville du gått fram hvis

  • tenåringen din har blitt påvirket av noen med høyreekstreme holdninger? Hvordan unngår du å støte ham fra deg?
  • ungdommen din har fått en kjæreste som du ser ikke er bra for ham? Hvordan kan du ordlegge deg slik at han ikke bare blir sint og kjenner seg krenket?

Barn er like ulike som voksne

Barns individuelle forskjeller gjør at de trenger forklaringer på ulike måter, og de kan være åpne for samtaler i veldig ulik grad. Noen snakker fritt og åpent med foreldrene sine gjennom hele ungdomstiden, mens andre har større behov for å holde tanker, følelser og erfaringer for seg selv.

Det kan være utfordrende når barnet blir ungdom, og kanskje opplever du at du ikke lenger kjenner ungdommen din så godt lenger. Ungdommen din trenger å vite at du er der for ham eller henne, selv om du kanskje ikke alltid opplever det slik.