Matrisen  viser over oversikt over ulike typer hørselsteknisk utstyr og gir en indikasjon av hvilke hjelpemidler egner som seg i ulike situasjoner. 

Inngangsparti, skranke, resepsjon o.l.:


Én-til-én samtaler:


Små og store møterom:


Klasserom:


Store saler / idrettshaller:


Bibliotek:

Rettsaler:


Kino og teater:

Museer og utstillinger:

Restauranter og kafeer:

Barnehager:


Kirker:


Flyplasser og togstasjoner:

 

Sist faglig oppdatert 15. March 2017