Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at dere skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling, selv om dere ikke kjenner til at noen diskrimineres. 

Pliktene varierer mellom offentlige-, og store og små private virksomheter.

Hva er likestilling, diskriminering og trakassering?
Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsespliktene for?
Hvordan håndheves pliktene?
Sist faglig oppdatert 22. October 2021