Time:
01 February 2022 13:00 - 14:00
Place:
Webinar
Adress:
Digitalt

Visste du at det har kommet nye krav til å rapportere på likestilling og diskriminering for offentlige arbeidsgivere og større private arbeidsgivere?

Redegjørelsen skal publiseres i årsberetning/-rapporten. På webinaret får du hjelp til å oppfylle redegjørelsespliktene som gjelder for din virksomhet.

Til påmeldingen

PROGRAM:

Del 1: Hva skal likestillingsredegjørelsen inneholde?

Vera Skjetne fra Bufdir gir en innføring i hva som skal være med i redegjørelsen (minimumskrav), hvordan en god redegjørelse bør se ut, og hva dere bør unngå å skrive. Dere vil også få en presentasjon av Bufdirs eksempelmaler for likestillingsredegjørelsen.

Del 2: Hvordan følges pliktene opp?

Lars Kolberg, fagdirektør for arbeidsliv i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), forteller hvordan LDO følger opp arbeidsgivernes redegjørelser, og hva som skjer hvis arbeidsgiver ikke redegjør etter loven. Han vil også si noe om hvilke typiske utfordringer arbeidsgivere møter når dere skal redegjøre for likestilling og diskriminering.

Etter innleggene vil det bli mulig å stille spørsmål til innlederne.

Målgruppen for webinaret er deg som jobber innen HR/personal, er tillitsvalgt eller jobber med revisjon.

Webinaret vil bli tegnspråktolket.

Les mer om aktivitets- og redegjørelsespliktene

Fikk du ikke med deg webinaret om aktivitetsplikten?
Se opptaket

Spørsmål om webinarer eller noe annet?

Ta kontakt med Vera Sofie Borgen Skjetne
rådgiver likestilling og universell utforming. E-post: verasofie.borgenskjetne@bufdir.no