Time:
15 February 2021 10:00 - 12:00
Place:
Webinar

UnIKT er et program som skal styrke arbeidet med digital deltakelse i Norge. Vi inviterer til åpent møte i forumet mandag 15. februar.

Møtet arrangeres denne gang som webinar, og arrangementet blir skrivetolket.

Denne gangen skal vi se nærmere på begrepene vi bruker om universell utforming av IKT. Hva er egentlig universell utforming, og hvordan er dette annerledes enn tilgjengelighet? Og hva med "accessibility"?

Foreløpig agenda

10.00 Bufdir ønsker velkommen
Anna Bjørshol (Bufdir)

Begrepsbruk og universell utforming av IKT
Innlegg fra:

  • Sibjørn Råsberg (Digdir)
  • Kristoffer Lium  (NRK)
  • xxx

Meld deg på møtet her.