Time:
03 March 2021 09:00 - 13:00
Place:
Digitalt

I mars 2021 er det et år siden Norge måtte stenge ned som følge av koronapandemien. På årets likestillingskonferanse ser vi på konsekvensene pandemien og tiltakene har hatt for likestilling i et kjønnsperspektiv, både nasjonalt og globalt.

facebook_eventfoto.jpg

Koronakrisen har opplagt hatt flere negative konsekvenser for likestillingen. Krisen og tiltakene forsterker eksisterende utfordringer, men kommer også nye til syne? Hva lærer vi av krisen og vår håndtering av den for framtiden? Har situasjonen synliggjort noen nye spor framover? Og hvor robust er egentlig likestillingen i krisetid?

Påmelding

Meld deg på konferansen 

Konferansier: Iselin Shumba

Kulturelt innslag med Kajsa Balto

På programmet

 • H.K.H Kronprins Haakon
 • Erna Solberg, statsminister
 • Ine Eriksen Søreide, utenriksminister
 • Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister
 • Åsa Regnér, viseadministrerende direktør i UN Women
 • Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
 • Oda Sletnes, Norges ambassadør til Frankrike
 • Mari Trommald, direktør i Bufdir
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund
 • Ragnhild Steen Jensen, forsker ved FAFO
 • Mona Ibrahim Ahmed, Minoritetsrådgiver i IMDi
 • Marius Råkil, direktør i alternativ til vold
 • Tor-Hugne Olsen, daglig leder i sex og politikk
 • Ayan Bashir Sheikh-Mohamed, lege på Ahus
 • Jørgen Aanerud, helsefagarbeider og yrkesfags-ambassadør i Fagforbundet
 • Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge
 • Benedicte Bjørnland, politidirektør
 • Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS
 • Linda Rustad, direktør i Kilden Kjønnsforskning 
 • Hannah Helseth, forsker ved NKVTS
 • Shazia Majid, forfatter og journalist  

Åpning

 • Velkommen ved HKH Kronprins Haakon
 • Tale ved statsminister Erna Solberg
 • Tale ved kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

 • Panelsamtale: Klarer vi å håndtere hensynene til likestilling under pandemien? 
  Likestillingsminister Abid Q. Raja, likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, likestillingsdirektør Mari Trommald og lege Ayan Bashir Sheikh-Mohamed møtes til samtale om hvordan korona preger likestillingssituasjonen nasjonalt. Hvor er de største utfordringene? Var vi og er vi godt nok rustet til å møte utfordringene? Hva er behovene i arbeidet videre? Samtalen ledes av Iselin Shumba

Korona og likestilling i arbeidslivet

Koronapandemien har store konsekvenser for arbeidslivet, og det har igjen blitt synlig at det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. I den kvinnedominerte helsesektoren jobbes det på spreng. Hvordan har pandemien påvirket likestillingsutfordringer som ufrivillig deltid og et kjønnsdelt arbeidsmarked? Hvilke lærdommer kan arbeidsmarkedet ta med seg videre?

 • “Covid 19 i et kjønnsdelt arbeidsmarked – belastninger og muligheter”, innlegg ved Ragnhild Steen Jensen, forsker på Fafo.
 • Panelsamtale: Kan koronakrisen være insentiv til å finne løsninger på likestillingsutfordringer i helsesektoren?
  Hør lederen for norsk sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen, helsefagarbeider Jørgen Aanerud og avdelingsdirektør i KS Marit Roxrud Leinhardt snakke om likestillingsutfordringene i helsesektoren. Samtalen ledes av Linda Rustad, direktør ved Kilden kjønnsforskning.

Vold i et nedstengt samfunn

Da koronapandemien traff Norge, stengte landet på dagen. Bedrifter permitterte ansatte, arbeidsplasser ble flyttet til hjemmet og folk flest fikk beskjed om å treffe færrest mulig. Hvilke konsekvenser fikk dette for vold i nære relasjoner?

 • Panelsamtale: Vold under pandemien – forsterkes eksisterende utfordringer under krisen?
  Hør minoritetsrådgiver i IMDi Mona Ibrahim Ahmed, direktør i Alternativ til vold Marius Råkil og politidirektør Benedicte Bjørnland snakke om på hvilken måte pandemien har hatt konsekvenser for voldsutsatte og voldsutøvere, og hvordan konsekvensene under og etter pandemien håndteres. Samtalen ledes av Shazia Majid.

Hvordan har pandemien påvirket likestilling globalt?

Krisen har store konsekvenser for kvinner globalt. Verdenssamfunnet er bekymret for at flere kvinner skyves ut i fattigdom, at vold mot kvinner øker, og at flere kvinner har fått økt omsorgsbyrde og økonomiske bekymringer.

 • Panelsamtale: Globalt tilbakeslag for likestillingen – klarer verdenssamfunnet å møte likestillingsutfordringene som følger av pandemien?
  Hør utenriksminister Ine Eriksen Søreide, viseadministrerende direktør i UN Women Åsa Regnér, Norges ambassadør til Frankrike Oda Sletnes og daglig leder i sex og politikk Tor-Hugne Olsen snakke om de globale utfordringene, og hvordan Norge og verden kan respondere. Samtalen ledes av Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge.

Velkommen!

Konferansen er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

KUDogBufdir.jpg

Har du spørsmål?

Kontakt
Hannah Løke Kjos, e-post: hannahloke.kjos@bufdir.no