Time:
22 June 2021 11:00 - 12:00
Place:
Webinar

Bufdir har utviklet en nettside som skal være til hjelp for kommunale og statlige tjenester som treffer foreldre og familier i sitt arbeid.

Treffsikre foreldrestøttende tiltak kan bidra til forebygging av omsorgssvikt.

Nettsiden kan være et viktig verktøy for kommunene i forberedelsen til barnevernsreformen som trer i kraft 2022.

Målet med nettsiden er å sikre at de kommunale og statlige tjenestene gir et godt faglig tilbud som møter foreldres ulike behov.

Lenke til nettsiden legges ut etter arrangementet.

Program og påmelding

Fullt program og påmelding

Spørsmål og mer informasjon

Ta kontakt med Solvor Bäcklund, seniorrådgiver for forebygging og tidlig innsats i Bufdir. E-post: solvor.backlund@bufdir.no.