Time:
Høsten 2021
Place:
Digitalt

Bufetat tilbyr digital opplæring for å kunne ta i bruk familieråd i eget arbeid. Kurset retter seg primært mot nyansatte i barneverntjenestene, og personer som trenger en repetisjon. 

Målsetting

Målsetningen med den digitale opplæringen er å gi en innføring i familieråd som modell og metode for bruk i kommunalt barnevern. Opplæringen skal gi nok informasjon til at du skal kunne initiere familieråd for barn, ungdom og deres familie/nettverk.

Målgruppe

Målgruppen er i all hovedsak saksbehandlere/kontaktpersoner i barneverntjenestene, eller initiativtakere til å igangsette familieråd. Kurset er et tilbud til alle barneverntjenestene i landet. Enkeltpersoner eller flere fra hver tjeneste kan melde seg på.  

Digitalt kurs

Kurset gjennomføres over 3 dager a 2,5 t pr. gang, på teams. Kurset er uten deltakerbegrensninger. Kurset er et grunnkurs.

Både ansatte i kommunalt barnevern og koordinator vil bidrar. Det vil være tid til spørsmål og refleksjon underveis.

Kursansvarlig er regional koordinator i familieråd fra de ulike regioner.

Kurs i september

 • onsdag 1. september kl. 09:00 til 11:30
 • torsdag 2. september kl. 09:00 til 11:30
 • mandag 6. sep. kl. 12:00 til 14:30

Kurs i oktober

 • torsdag 14. oktober kl. 09:00 til 11:30
 • tirsdag 19. oktober kl. 09:00 til 11:30
 • onsdag 20. oktober kl. 09:00 til 11:30

Kurs i desember

 • onsdag 1. desember kl. 09:00 til 11:30
 • tirsdag 7. desember kl. 09:00 til 11:30
 • onsdag 8. desember kl. 09:00 til 11:30

Påmelding

Meld deg eller dere på via denne lenken.

Program

Modul 1: Hva er familieråd og hvorfor bruke metoden?

 • Mobilisering av ressurser
 • Erfaringer – hva kan man få ut av familieråd?
 • Planlegge, samtykke, oppstart
 • Til hvilke problemstillinger bruker man familieråd?
 • Barnets deltakelse 

Modul 2: Familieråd i praksis

 • Et familieråds-forløp
 • Saksbehandlers rolle i forberedelse og gjennomføring
 • Koordinators rolle i forberedelse og gjennomføring
 • Familierådsmøtet   

Modul 3: Familieråd i ulike faser av en barnevernssak

 • Å komme i gang i ulike saker
 • Å komme i gang i egne saker.
 • Spørsmål  og drøfting

Tilpasset kurs for satsning og implementering

Dersom en kommune har familieråd som satsning og tenker mer total implementering, vil et fysisk kurs som er mer tilpasset opplæring være å foretrekke. Vi anbefaler da et samarbeid med regionale koordinatorer i deres region.

Temakurs/fordypningskurs

Gjennom høsten vil regionene ta initiativ til å gjennomført temakurs/ fordypningskurs på særlige tema.