Time:
19 August 2021 10:30 - 12:00
Place:
Clarion Hotel Tyholmen. Arrangementet har begrenset med plasser og blir derfor også streamet på Facebook.

Koronapandemien har rammet mange barn og unge hardt. Forskning viser at de som hadde flest utfordringer fra før har merket pandemiens konsekvenser hardest. Ensomhet og utenforskap, tapt læring og mulig økning i vold mot barn er noen av koronatiltakenes harde slagsider. Nye grupper barn og unge vil trenge ekstra støtte og hjelp etter pandemien.

Samtidig har pandemien gitt verdifull læring. Flere barn og familier har fått bedre tid sammen og mindre stress. Flere tjenester har erfart hvor tett sektorene henger sammen og utviklet nye samarbeidsmåter. 

Med dette arrangementet ønsker Bufdir å se fremover. Ledende personer innenfor barn og unge-feltet er invitert til å dele sin kunnskap om utfordringer og muligheter etter koronapandemien.

Medvirkende:

  • Egil Matsen, leder av Koronakommisjonen
  • Inga Bejer Engh, Barneombud
  • Mari Trommald, direktør i Bufdir
  • Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
  • Knut Storberget, statsforvalter
  • Helge Eide, områdedirektør i KS
  • Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
  • Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør i Bufdir (ordstyrer)  

Arrangementet er spesielt rettet mot ansatte i kommuner, politikere, beslutningstakere og organisasjoner. Alle som er interessert i gode velferdstjenester for barn og unge er velkomne.

Arrangementet har begrenset plass på grunn av smittevernsregler og blir derfor streamet på Bufdirs Facebook-sider.