Kort oppsummering av hvordan smittevern ved barnevernsinstitusjoner forebygges og håndteres. 

Forebygging av smitte

 • Bufetat forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Våre ansatte skal forholde seg til karantene og smitte som alle andre.
 • Smitteverntiltak fra helsemyndigheter eller ansvarlig lege vil bli gjennomført.
 • Institusjonene forebygger smitte på samme måte som i et vanlig hjem, og gjør spesielt det de kan for å redusere kontaktflater.
 • Fastlege eller legevakt skal kontaktes hvis det er mistanke om sykdom hos en beboer på institusjon. Dersom beboeren er smittet av koronaviruset, avklares videre nærkontakt med kommunehelsetjenesten.

Sykdom hos beboere

 • Regionene har ansvaret for å finne gode lokale løsninger for hvordan de skal ivareta barn og ansatte på en god måte.
 • Beboere som er smittet oppholder seg og sover i et separat rom, hvis det er mulig. Dersom flere bad og toaletter er tilgjengelige, anbefales det at den smittede bruker separat bad, toalett og håndkle.   
 • Smitteverntiltak skal i utgangspunktet gjennomføres frivillig. Det er opp til helsemyndighetene å avgjøre om det er grunnlag for å iverksette tvangstiltak.  
 • Dersom en ungdom ikke følger anbefalinger eller pålegg om karantene, kontaktes fastlegen slik at kommunenes smittevernlege kan få informasjon. 

Ansattes plikter og rettigheter

 • Alle ansatte har plikt til å møte på jobb, men ansatte i risikogrupper skal ikke utsettes for smitte.
 • Arbeidsgiver skal avklare med kommunehelsetjenesten hvordan nærkontakt med beboere som er smittet skal håndteres. Ansatte i risikogrupper bør være i tett dialog med fastlege og leder.
 • Nøkkelpersonell i barnevernet med barn under 12 år skal få tilbud om skoletilbud eller barnehageplass. Barnevernsansatte har status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner» etter at skolene og barnehagene ble stengt.

Rådene kan bli endret eller oppdatert dersom anbefalingene fra FHI endres. Siste versjon av smittevernråd finner du på informasjonssiden for barnevernsinstitusjoner.