Her har vi samlet viktig informasjon om koronasituasjonen for dere som jobber ved statlige, private og kommunale barneverninstitusjoner.

Covid -19 - Samtykke på vegne av barn til koronavaksine
Juridisk avklaring på spørsmål i forbindelse med vaksinering av barn/ ungdom mellom 12 og 15 år.
 

Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 (31.03.21

Rutine for smittevern barnevernistitusjoner (12.02.21)

Om tilstedeværelse og fysiske møter for tjenester av betydning for utsatte barn og unge (26.01.21)

Retten til samvær og kontakt og de nye koronatiltakene (26.01.21)

2020:

Tolkningsuttalelse - Barneverninstitusjoners ansvar for å sikre medvirkning ved gjennomføring av koronatiltak (23.11.2020) 

Smittevernopplæring Barneverninstitusjoner 30.04.20

Spytting eller hosting på andre barn eller ansatte på barneverninstitusjon under koronaepidemien 14.04.20

Samvær etter barnevernloven under koronapandemien 02.04.20

Midlertidig forskrift på barnevernområdet 03.04.20
Regjeringen vedtok fredag 3. april forskriftsbestemmelser som skal legge til rette for å ivareta barns rett til omsorg og beskyttelse etter barnevernloven under koronapandemien.

Krav til politiattest for ansatte i barnevernet under Koronapandemien (26.03.20)

Besøk i barnevernsinstitusjoner under koronaepidemien (20.03.20)

Smittevern ved barnevernsinstitusjoner: kort oppsummering av hvordan smittevern ved barnevernsinstitusjoner forebygges og håndteres. (18.03.20)

Nasjonale prioriteringer institusjonsbarnevern (16.03.20)

Smitteverntiltak overfor barn i barneverninstitusjon (14.03.20)

Barnevernsansatte får status som "personell i kritiske samfunnsfunksjoner" (14.03.20)

Flytting av barn under koronaepedemien.pdf