Familievernkontorene er åpne og tilgjengelige, men flere familievernkontor på Østlandet avtaler digitale møter i terapi eller mekling med familiene. Dette for å ivareta smitteverntiltak og de nasjonale tiltakene i området best mulig. Kontorene lager avtale med familiene, og gjennomfører tilbudet digitalt der det er mulig. 

I resten av landet er familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle. 

Du kan ringe oss for å få råd og veiledning eller timeavtale. Vi tilbyr samtaler på kontoret, telefon og på Teams. Fysiske møter må avtales på forhånd.

Viktig informasjon om smitteverntiltak: Dersom du føler deg syk eller kan ha vært utsatt for smitte, skal du ikke møte opp på familievernkontoret. Ta kontakt med oss på telefon, så finner vi en løsning.

Finn nærmeste kontor på familievernet.no

 

Nyhetssaker om familievernet under pandemien:

Flere familievernkontor på Østlandet reduserer fysisk oppmøte (25.01.21)

Familievernkontorene åpner dørene for personlige konsultasjoner (15.04.20)

Familievernkontorene åpner igjen (25.03.20)

Samvær med tilsyn etter barneloven (20.03.20)

Midlertidig stenging av alle familieverntjenester av smittevernhensyn (13.03.20)