Hjelp ved vold og overgrep

Her finner du informasjon om hvor du kan få hjelp og veiledning ved vold og overgrep.

Nok.-sentrene  og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er åpne og trygge å bruke 

På sentrene kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine. Sentrene er først og fremst et selvhjelpstilbud til voksne som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt, og deres pårørende.

Sentrene er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt. Alle sentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Nok.-sentrene  og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) følger råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Det betyr at sentrene er åpne, men at tilbudet kan være noe begrenset. For å redusere risiko for smitte vil fysisk oppmøte på senteret reduseres ved flere av sentrene og samtaletilbud vil bli gitt på telefon. Gruppeaktiviteter er begrenset eller avlyst inntil videre ved flere sentre. 

Hjelpetelefon

Hjelpetelefonen er åpen.  Hvis du gjerne vil snakke med noen, men ikke når frem til senteret nærmest deg, kan du ringe nasjonal hjelpetelefon for seksuelt misbrukte på 800 57 000.

Telefonen er gratis, døgnåpen, og du kan være anonym.   

Krisesentertilbudet er åpent, helt trygt å bruke og følger korona-reglene

Krisesentertilbudet skal være tilgjengelig for deg som er utsatt for vold i nære relasjoner, også under koronapandemien. Krisesentrene er åpne og trygge å bruke. For å redusere risiko for smitte på krisesenteret kan noe av tilbudet være begrenset. 

Ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter dersom du har behov for det. Oversikt over landets krisesentertilbud.

Vold- og overgrepslinjen

Du kan også ringe Vold- og overgrepslinjen 116 006. 

De har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

Mer informasjon om krisesentrenes tilbud under koronaepidemien