Familieverntjenestene, herunder lovpålagt mekling, ansees ikke som kritiske samfunnsfunksjoner som må holdes åpne.

Det vurderes heller ikke som riktig å kreve at foreldre møter til lovpålagt mekling i den situasjonen landet nå er inne i. Meklinger må derfor utsettes. Dette gjelder også meklinger hos våre eksterne meklere. 

- Vi tar vårt ansvar i den nasjonale dugnaden på alvor og stenger derfor familievernkontorene for å unngå faren for smittespredning, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Veiledningstelefon åpen fra 16. mars   

Det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 400 31 501.

Telefonen er betjent på hverdager mellom 09:00 – 14:00 fra 16. mars.