Over 2 000 har meldt seg på årets heldigitale konferanse som arrangeres 17. november – med barnevernsreformen som hovedtema. Reformen trer i kraft fra årsskiftet.  Den skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.

I år arrangeres første del av konferansen i samarbeid med KS og henvender seg spesielt til administrativ og politisk ledelse i kommunene. Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpner konferansen, mens styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen vil snakke om det lokalpolitiske ansvaret for reformen.

Andre del av konferansen handler om hvordan få til samarbeid på tvers i kommunen og er spesielt tilrettelagt for alle som jobber med barn og unge kommunen. Rett hjelp til rett tid krever samarbeid – både på nasjonalt og lokalt nivå.

Siste del av konferansen er først og fremst for barnevernstjenesten, og omhandler hvordan samarbeide godt med familiene. Deltakerne vil få høre mer om hjelpetiltaksarbeidet til Bufdir og betydningen av god relasjonskompetanse.

I denne bolken får tilhørerne også vite mer om nye retningslinjer for samvær etter omsorgsovertakelse – som er en viktig oppfølging etter EMD-dommene. De vil snart legges ut på høring.

Alle interessert kan delta på hele eller deler av konferansen. Den blir også lagt ut en dag eller to etter konferansen på bufdir.no – og kommer i tekstet versjon en ukes tid senere.

Reformen, enten den kalles barnevernsreform eller oppvekstreform, nærmer seg med stormskritt. Benytt anledningen til å få vite mer! Meld deg på Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse 17. november! Konferansen er heldigital og gratis.

 

Kontaktperson: Senior kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Ørving, elisabeth.orving@bufdir.no, mobil 905 36 135