Fikk du ikke med deg nasjonal barnevernskonferanse? 
Nå kan du se den i opptak!

Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse ble arrangert digitalt den 17. november 2021. Tema for konferansen var: Barnevernsreformen.

Les saken Stor interesse for årets barnevernskonferanse

Se opptaket fra hele konferansen

Hvis du vil gå rett til et innlegg, finner du oversikt over programmet og tidene her:

Del 1: Hva nå? Barnevernsreformen trer i kraft om kort tid 

Åpning

Velkommen ved konferansier Erik Aasheim og Bufdir-direktør Mari Trommald 
Åpningstale ved statsråd Kjersti Toppe 
 
Tid: 00.23
Barnevernsreformen og det lokalpolitiske ansvaret 
Innlegg ved Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
 
Tid: 00.31
Hva gjør Bufdir, KS og statsforvalter for å bidra til vellykket gjennomføring av reformen? Hvordan blir de økonomiske rammevilkårene?
Panelsamtale med medlemmer av den nasjonale koordineringsgruppen for barnevernsreformen: Mari Trommald, direktør i Bufdir og leder av koordineringsgruppen, Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i KS og Ingvild Aleksandersen, assisterende statsforvalter i Oslo og Viken 
 
Tid: 00.53
Hvordan bidrar endringene i regelverket til at målene i barnevernsreformen nås? 
Innlegg ved Anders Henriksen, divisjonsdirektør i Bufdir 
 
Tid: 01.07
Hvordan sikre forankring og eierskap i kommunen? 
Ordfører Ragnhild Bergheim og kommunedirektør Ragnar Christoffersen fra Lørenskog kommune forteller om hvordan de har jobbet i Lørenskog med forankring av barnevernsreformen. 
 
Tid: 01.20
Hvordan jobbe med forebygging på tvers av sektorer i kommunen? 
Kommunedirektør Trude Andresen fra Øvre Eiker, rådmann Arne Skogsbakken fra Søndre Land og kommunedirektør Turid Stubø Johnsen fra Sarpsborg deltar i samtalen  
 
Tid: 01.34
Hvordan kan DigiBarnevern og faglig kvalitetssystem bidra til økt kvalitet og sikkerhet i barnevernets arbeid? 
Samtale med divisjonsdirektør Harald Hegerberg og avdelingsdirektør Anders Sunde i Bufdir
 
 

Del 2: Hvordan få til samarbeid på tvers i kommunen?  

Tid: 01.49
Hvordan kan tjenestene samarbeide bedre?  
Innlegg med Barneombud Inga Bejer Engh 
 
Tid: 01.59
Nye lovbestemmelser: Riktige tjenester til rett tid, og et helhetlig og koordinert tilbud til barn og unge 
Innlegg ved Charlotte Stokstad, avdelingsdirektør i avdeling for barnerett i Bufdir 
 
Tid: 02.11
Hvordan kan staten koordinere sin innsats? 
Panelsamtale: avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet, divisjonsdirektør Bjørn Lescher-Nuland, Utdanningsdirektoratet og avdelingsdirektør Tove Bruusgaard, Bufdir 
 
Tid: 02.29
Sammenhenger mellom barnevern og ulikhet – hvem sitt ansvar? 
Presentasjon av ny studie «Barnevern og ulikhet, sammenhenger, forståelse og ansvar» ved Bente Kojan, professor i sosialt arbeid ved institutt for sosialt arbeid, NTNU. Kommentarer på rapporten fra kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, NAV og divisjonsdirektør Kjetil Andreas Ostling, Bufdir
 
Tid: 02.52
Hvordan få til samarbeid gjennom gode møter? 
Innlegg ved Sara Aarseth, organisasjonspsykolog 
 
Tid: 03.09
Foreldreveiledning – ett av de viktigste tiltakene for å forebygge omsorgssvikt 
Divisjonsdirektør Wenche Mobråten i Bufdir presenterer kunnskapsbaserte tiltak og støtteordninger
 
Tid: 03.18
Samtale med tre kommuner om samarbeid på tvers og tidlig innsats
Konferansier Erik Aasheim i samtale med Aina Øyehaug Opsvik, barnevernssjef i Volda, Anita Alice Jensen, rådgiver oppvekst og Bjørg Isaksen, barnevernsleder i Alta og Birthe Holm, fagleder oppvekst i Sandnes 
 

Del 3: Hvordan samarbeide godt med familier?


Tid: 03.31
Hvordan sikre god hjelp til familiene? 
Avdelingsdirektør Guro Birkeland i Bufdir forteller fra bakrommet om spennende utviklingsarbeid med en grunnmodell for hjelpetiltak, og prosjektleder Thea Norheim Rake fra pilotkommunen Lørenskog deler sine erfaringer så langt 

Tid: 03.49
Tjenestekatalog for hjelpetiltak: Hvordan rydder i roller og ansvar på dette viktige feltet?
Innlegg ved divisjonsdirektør Wenche Mobråten i Bufdir

Tid: 04.00
Relasjonsbygging i en makt- og kontrollkontekst. Er det mulig?
 
Innlegg ved Ellen Syrstad, førsteamanuensis, og Astrid Kleppe Flacké, førstelektor, ved fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole 


Tid: 04.26
Nye faglige retningslinjer for samvær etter omsorgsovertagelse 
Presentasjon av Eirunn Lysø, avdelingsdirektør i Bufdir, som forteller om arbeidet

Tid: 04.38
Panelsamtale med deltagere i ekspertgruppen for de nye retningslinjene om dilemmaer og hvordan de har jobbet for å ivareta foreldre- og barneperspektivet
Med: Professor Tor Slettebø fra VID vitenskapelige høgskole, førsteamanuensis Christian Børge Sørensen fra Universitetet i Stavanger og barnevernkonsulent Liban Alas i Bydel Alna i Oslo kommune

Tid: 04.57
Hvilke prosesser foregår i Bufdir akkurat nå – og hva skjer fremover? 
Avsluttende innlegg ved Mari Trommald, direktør i Bufdir 

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Elisabeth Ørving på e-post elisabeth.orving@bufdir.no