Noen har med seg barn og unge på karantenehotell. De bør ivaretas på en bedre måte for å sikre at barnas behov blir dekket. Karantenehotellene bør tilrettelegge for lek og aktivitet når de bor på hotellet, påpeker Bufdir.

Bufdir har i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, og Utdanningsdirektoratetlaget en anbefaling om hvordan karantenehotellene tilrettelegger for lek og aktivitet.

Fysisk aktivitet

Som et generelt råd anbefaler Helsedirektoratet at barn og unge bør være i fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver dag. Denne anbefalingen gjelder også for barn og unge som er på karantenehotell.

- Bufdir mener også det er viktig at hotellene legger praktisk til rette for en omsorgssituasjon der foreldre kan ivareta barnas behov på en god måte under oppholdet, sier avdelingsdirektør Guro Birkeland i kunnskapsdivisjonen – avdeling oppvekst.

Anbefalingene

Helsedirektoratet sender nå brev til alle landets kommuner om at karantenehotellene skal informeres.

Anbefalingene sier at karantenehotellene bør:

  • så langt som mulig gi barnefamilier større eller flere rom
  • informere foreldre om at de kan gå ut med barna selv om de er i karantene
  • legge til rette for egnede lekeområder inne og ute
  • tilby mat til barn og unge utenom de faste spisetidene

Se detaljert oversikt over Helsedirektoratets anbefalinger til karantenehotellene.

Kommunene bør:

  • sørge for at karantenehotellene har leker som enkelt kan rengjøres til innendørs og utendørs bruk for ulike aldersgrupper

Se Udirs råd om vask av leker.

Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet (Helsedirektoratets veileder)

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien - Statusrapport 10 (Bufdir)