Tildelinger 2016

Tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner

Driftstilskudd Kap. 0840 post 70

 

 

 Tilskuddsmottaker

 Formål

 Tilskudd

KRISESENTERSEKRETARIATET

Driftstilskudd

257 000

STIFTELSEN FELLESSKAP MOT SEKSUELLEOVERGREP - FMSO

Driftstilskudd

760 000

INCESTSENTERET I VESTFOLD (Incesttelefonen)

Driftstilskudd

3 922 645

 

 

 

Aktivitetstilskudd Kap. 0840 post 70

 

 

Tilskuddsmottaker

Navn tiltak

Tilskudd

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

Selvforsvar uten fysisk styrke

225 000

GREEN JIHAD FOR PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (GJPSD)

Konflikthåndtering og dialogarbeid i innvandrer familier for å forebygge vold

100 000

KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

Du trenger ikke være alene

300 000

KRISESENTERSEKRETARIATET

Trykke opp flere brosjyrer og distribusjon av disse

200 000

LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLEOVERGREP

Fra skamfull og taus til viktig kompetanse-formidler

100 000

LINLIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK

Barn som et vitne til familievold

150 000

MANNSFORUM

Kamerathjelpen: utvidelse og kvalitetsheving av tilbudet

28 000

MENNESKER I FOKUS

Bedre føre var

250 000

REDD BARNA

Sinna Mann

300 000

REDD BARNA

«Jeg er her» - Forebygging og bekjempelse av overgrep mot barn og unge i Norge

150 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Ungdom, vold og forelskelse – et kompetansehevende kurs for foreldre med innvandrerbakgrunn

140 000

UTSATTMANN

Opplysningskampanje MC-SYD-NORD 2016

250 000

Tildelinger 2015

Tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner

Tilskuddsmottaker

Formål / Navn på tiltak

Tilskudd

INCESTSENTERET I VESTFOLD

Driftstilskudd

3 735 850

KRISESENTERSEKRETARIATET

Driftstilskudd

250 000

STIFTELSEN FELLESSKAP MOT SEKSUELLEOVERGREP - FMSO

Driftstilskudd

875 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

HjerteRåd mot KjæresteVold

300 000

KALFARHUSET OPPFØLGINGSSENTER

Kompetanseløft Vold

55 000

KIRKENS RESSURSSENTER MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

Ingen skal bære alene

300 000

KRISESENTERSEKRETARIATET

Informasjonbrosjyrer

100 000

LANDSFORENINGEN MOT SEKSUELLEOVERGREP

Fra skamfull og taus til viktig kompetanseformidler - En ressursbank for erfaringskompetanse på seksuelle overgrep.

75 000

LINLIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK (LIN)

 Vis respekt!

65 000

REDD BARNA

Hva gjør du?

150 000

REDD BARNA

Sinna mann

300 000

REDD BARNA

Vi er her

375 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Foreldreforberedelser mot vold

42 500

UTSATTMANN

Informasjon, kurs/workshop/samlinger

170 000