Tildelinger 2022

Søkerorganisasjon

Navn på prosjektet

 Tilskudd 2022

AFRICAN STUDENT ASSOCIATION UIO

Black Lives Matters; Veien videre

40 000

AMNESTY INTERNATIONAL NORGE

Human Rights Dialogue- et verktøy for å forebygge rasisme og diskriminering

500 000

ANTIRASISTISK SENTER

Antirasistisk Veiledningstjeneste

710 000

ANTIRASISTISK SENTER

Nasjonalt antirasistisk nettverk

300 000

ASKØY KOMMUNE

Gi plass - Ta plass: Møteplasser for en varmere kommune

700 000

BERGEN RØDE KORS

Gatemegling - Dialog i sentrum

200 000

CARITAS NORGE

Motvekt

200 000

DIALOGFORUM ØSTFOLD

Tredelt innsats for antirasisme, mangfold og dialog

400 000

FORNEBU BORDTENNISKLUBB

Integrering barn- og unge med minoritetsbakgrunn og motvirkning av hat og rasisme i idretten.

60 000

FORUM FOR INTEGRERING OG DIALOG AGDER

Ressurshefte for lærere i forbindelse med tiltak mot rasisme og hatfulle ytringer

50 000

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Forebygging av rasisme og muslimfiendtlighet i Fredrikstad

150 000

GLOBAL OSLO MUSIC

The Black Rose – La oss fortelle verden / En digitalutstilling om Ruth Reese – Artist, forfatter og aktivist

450 000

GULSET NÆRMILJØSENTER

Dembra - Gulset, bydelsinkludering og antirasisme 2022

290 000

HAUGESUND KOMMUNE KD KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Belyse mørketall og skape endring

600 000

HORDALAND RØDE KORS

Mine rettigheter - Informasjonsarbeid for å styrke etniske minoriteters tilgang til kunnskap og rettigheter ved tilfeller av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

350 000

INOR ADOPT

Adoptertes erfaringer - 4 filmer om rasisme.

350 000

ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY

Vår felles fremtid

100 000

KIA-KVINNER I AKTIVITET

Medlemsinformasjon med formål å bli bedre i stand til å besvare / motvirke innvandrermotstand i nærmiljøet

11 750

KUN

Veileder for håndtering av rasisme

400 000

KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET

Kjerringa mot strømmen kurs

400 000

LATINAMERIKANSK FORENING

Snakk ut!

400 000

LINDESNES KOMMUNE

Hverdagsrasisme - konferanse

150 000

MINORITETSPOLITISK TENKETANK - MINOTENK

Rasisme og diskriminering i Norge - en kunnskapsgjennomgang

210 000

MIRA RESSURSSENTER FOR INNVANDRER OG FLYKTNINGKVINNER

#Sammen er vi sterkere – kompetanseheving og dialog mot hverdagsrasisme og diskriminering!

500 000

MUSLIMSK RÅD AGDER

Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

250 000

NORGES BASKETBALLFORBUND

Basket=Mangfold

780 000

NORGES HANDIKAPFORBUND OSLO

Sammen mot hatprat

700 000

NORGES KFUK-KFUM

Avlære rasisme

390 000

NORSK FOLKEHJELP BERGEN

DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, Bergen/Vestland

500 000

ODDS BALLKLUBB

Fotball mot rasisme

250 000

ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING

Informasjonskampanje om dine rettigheter i møte med diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer

458 700

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD

Møter for barn og ungdom om Rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

150 500

OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA

Ytringskultur og hatprat i digitale ungdomsmiljøer

700 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ

Bydel Østensjø bekjemper rasisme

800 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA

Bydel Grünerløkka styrker ungdom i møte med rasisme og diskriminering.

500 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE

Søknad fra Bydel Sagene om arbeid mot rasisme, diskriminering og hatprat

900 000

OSLO MUSEUM

Utstilling og skoleformidlingsprogram «Din pust, din stemme. Antirasisme, ytringsfrihet og protestdemonstrasjoner 5. juni 2020»

500 000

RAFTOSTIFTELSEN

Hva er god rasisme-undervisning?  Kartlegging, utprøving, evaluering og utvikling.

450 000

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).

Entertainment Education (EE) og dialogarbeid mot rasisme og diskriminering

300 000

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).

Foreldre mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer: et prosjekt som bidrar til mangfold og dialog.

400 000

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN BERGEN

Veiviserprosjekt: velkommen til gudshuset mitt

150 000

SOGNDAL KOMMUNE

Kartlegging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar

450 000

STIFTELSEN BARNEVAKTEN

Gøy på nett: ungdom

800 000

STIFTELSEN LITTERATURHUSET

På en skala fra 1-10. Hatefulle ytringer. Skolebesøk for ungdomstrinnet og vgs.

700 000

VESTLAND INNVANDRERRÅD

"Diskriminert, hva gjør jeg nå?" (2022)

550 000

VINDAFJORD KOMMUNE

Inkluderande bygder

55 000

ØVRE EIKER KOMMUNE

Vi handler sammen mot hatprat og rasisme

56 000

Tildelinger 2021

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tilskudd 2021

ANTIRASISTISK SENTER

Antirasistisk veiledning, Antirasistisk møteplass

 536 956

CARITAS BERGEN

«Snakk sammen» - Informasjonsarbeid og forebygging av rasisme og diskriminering i arbeidsliv

 150 000

DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE

Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer mot personer som tilhører nasjonale minoriteter

 400 000

FELLESSKAP OG RESPEKT

Podkast

 250 000

FORUM FOR INTEGRERING OG DIALOG AGDER

Kunnskapsløft mot rasisme, diskriminering og hatefulle yttringer

 58 000

FORUM FOR TRO OG LIVSSYN KRISTIANSAND

Prosjektet Inkludering, mangfold og dialog - IMD

 281 025

FREDRIKSTAD KOMMUNE

Ungdomsworkshops Fredrikstad - om rasisme, hatytringer og diskriminering

 100 000

FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD

Identiteter under angrep - en interseksjonell mangfoldskonferanse mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

 500 000

HOLMLIA NÆRMILJØSENTER OG FRIVILLIGSENTRAL

 

Tiltak mot rasisme,diskriminering og hatefulle ytringer

391 819

INOR ADOPT

Forebygging av rasisme og diskriminering i utenlandsadoptertes nettverk og familie.

 300 000

ISLAMSK RÅD NORGE

Informasjonsarbeid for å kontre rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet eller religion.

 200 000

KUN

Kurs og dialogmøter i Tromsø

 300 000

MINORITETSPOLITISK TENKETANK - MINOTENK

Håndbok mot rasisme

 350 000

MØHLEN PRIS IDRETTSLAG

Get informed - Mediekyndighet

 200 000

NARVIKSENTERET - NORDNORSK STIFTELSE FOR HISTORIEFORMIDLING, MENNESKERETTIGHETER OG FREDSBYGGING

Vi må snakke om vårt lokalsamfunn

 200 000

NOEREH

Stolt i Sápmi

 43 000

NOME KOMMUNE

Ungdom kurser ungdom

 35 000

NORGES FOTBALLFORBUND

Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer i norsk fotball

 300 000

NORGES HANDIKAPFORBUND OSLO

Nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring mot hatprat

 160 000

NORSK FOLKEHJELP BERGEN

DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken Vestland

 400 000

NORSKE SAMERS RIKSFORBUND

Doarvái dál fal / Nok nu ja

 300 000

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Samhold i mangfold

 500 000

STIFTELSEN ARKIVET

Ta plass

 400 000

STIFTELSEN BARNEVAKTEN

Forebyging av hatprat på nett

 400 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Antisigansime - rasismen ingen snakker om

 350 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Nasjonalt antirasistisk nettverk

 150 000

STIFTELSEN LITTERATURHUSET

Hatprat på nett – Skolebesøk for ungdomstrinnet og vgs.

 239 200

STIFTELSEN NANSENSKOLEN NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN FREDSSENTER

Dialog etter hendelsen 10. august 2019

 225 000

VESTLAND INNVANDRERRÅD

"Diskriminert, hva gjør jeg nå?" Forebygging av rasisme og diskriminering

 280 000