Disse prosjektene fikk tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming i 2017.

KARDE AS
Prosjekt:
 Plukk og miks: Universell utforming av off-the-shelf-smarthusteknologi
Tildelt: kr. 520000

NEXT SIGNAL AS
Prosjekt:
 TravelCompanion - Connections
Tildelt: kr. 900000

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND
Prosjekt:
 Prisvinnende bygg og anlegg i NALs prosjektdatabase
Tildelt: kr. 250000

SORTLAND KOMMUNE
Prosjekt:
 Kompetanseheving om universell utforming til servicenæringen
Tildelt: kr. 100000

KULTURA
Prosjekt:
 Vinter for alle
Tildelt: kr. 70000

OPPEGÅRD KOMMUNE
Prosjekt:
 Kompetanse-program for universell utforming i  Oppegård kommune
Tildelt: kr. 300000

NORSK REGNESENTRAL
Prosjekt:
 ITS - Integrasjon av Tilgjengelighetstesting i en Smidig utviklingsprosess
Tildelt: kr. 660000

NEXT SIGNAL AS
Prosjekt:
 MuseumCompanion i Munchmuseet
Tildelt: kr. 600000

STEINKJER KOMMUNE
Prosjekt:
 Kartlegging av universell utforming av boliger bygd før 2007
Tildelt: kr. 400000

FYLKESMANNEN I TELEMARK
Prosjekt:
 Turveger med universell utforming i Telemark
Tildelt: kr. 200000

I ALL OFFENTLIGHET - ALF TORE MELING
Prosjekt:
 Forprosjekt: Fri kildekode for sosial tilgjengelighet.
Tildelt: kr. 165000

I ALL OFFENTLIGHET - ALF TORE MELING
Prosjekt:
 Forprosjekt: Fagbok om universell utforming av digitale medier.
Tildelt: kr. 45000

STIFTELSEN SINTEF
Prosjekt:
 Fra universelt utformede bygg til "Inkluderende områdeplanlegging"? 
Tildelt: kr. 630000

NORSKE KONSERTARRANGØRER
Prosjekt:
 Tilgjengelighet Kultur-Norge
Tildelt: kr. 1100000

HEMNE KOMMUNE
Prosjekt:
 Gjennomføring av parallelloppdrag med fokus på helsefremmende uterom i Kyrksæterøra sentrum
Tildelt: kr. 450000

ASPLAN VIAK AS
Prosjekt:
 Gode eksempler på universell utforming av byrom og sosiale møteplasser – med vekt på orientering og kognitiv forståelse
Tildelt: kr. 370000

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Prosjekt:
 Mulighetsstudie og implementering av kartverkets kartlegging av tilgjengelighet i friluftslivsområder i turportalen www.morotur.no
Tildelt: kr. 150000

FUNKA NU AB
Prosjekt:
 Løsninger for å overvinne digitale barrierer for økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne
Tildelt: kr. 350000

HUSØ CONSULTING
Prosjekt:
 Utarbeiding av universell utformings-sjekkliste for saksbehandlere ved utarbeiding av – og uttalelser til – overordnede planer etter Plan- og bygningsloven som: Regionale planstrategier, fylkesplaner, kommuneplaner og kommunedelplaner.
Tildelt: kr. 62500

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne
Tildelt: kr. 440000

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
Prosjekt:
 Tilgjengeliggjøre verktøy for nyttekostnadsanalyse av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten.
Tildelt: kr. 420000

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Prosjekt:
 App-løftet
Tildelt: kr. 300000

AVINOR AS
Prosjekt:
 Videre kartlegging og tiltaksplanlegging innen universell utforming av lufthavner
Tildelt: kr. 310000

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND
Prosjekt:
 Heis som rømningsvei - forprosjekt
Tildelt: kr. 280000

UNIVERSELL UTFORMING AS
Prosjekt:
 Universell utforming av skolebygg som også ivaretar elever med kognitive og sensoriske vansker
Tildelt: kr. 380000

STIFTELSEN NASJONALMUSEET FOR KUNST
Prosjekt:
 Tilgjengelighet til kunnskap, kunst og arkitektur
Tildelt: kr. 200000

SANDEN MEDIA AS
Prosjekt:
 Plass til alle - del 2
Tildelt: kr. 180000

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Prosjekt:
 Stabile testsider
Tildelt: kr. 350000

TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Prosjekt:
 Sjåføropplæring om universell utforming i kollektivtransport
Tildelt: kr. 290000

MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Prosjekt:
 Synstolk kompetanse
Tildelt: kr. 140000

STATENS VEGVESEN
Prosjekt:
 Tilskudd til utarbeidelse av animasjonsfilm om naturlige ledelinjer og arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning.
Tildelt: kr. 99500

NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG
Prosjekt:
 Tett på TEK
Tildelt: kr. 70000

UNIVERSELL UTFORMING AS
Prosjekt:
 Evaluering som læringsarena. Hovedprosjekt.
Tildelt: kr. 260000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO
Prosjekt:
 Konferanse: Norge universelt utformet - Hva nå?
Tildelt: kr. 230000

NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
Prosjekt:
 Revidering av temahefte og utvikling/gjennomføring av kurs
Tildelt: kr. 380000

TELEMARK TURISTFORENING
Prosjekt:
 Nærturer 2020
Tildelt: kr. 60000

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA
Prosjekt:
 Universell utforming ved offentlige tjenester - realitetssjekk, kunnskapsinnhenting og kompetanseutvikling i Oslo kommune
Tildelt: kr. 300000

NORSK TURISTUTVIKLING AS
Prosjekt:
 Hvordan få reiselivs- og opplevelsesbedrifter til å informere om universell utforming/tilrettelegging på sine nettsider?
Tildelt: kr. 340000

FYLKESMANNEN I TROMS
Prosjekt:
 Omsetting av universell utforming i formål på plankart og i bestemmelsene
Tildelt: kr. 225000