Nedenfor finner du tildelinger som er foretatt for tilskudd til levekårs- og livskvalitetstiltak.

Flerårige tildelinger

Innvilget i 2019:

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tilskudd 2020

Innstilt beløp 2021

Norsk Epilepsiforbund

Strukturert informasjonsforløp for epilepsi

 105 000

 

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

VIP (Viktig Interessant Person)

 425 000

 375 000

STIFTELSEN BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER

Finn ditt spor! Lokalmiljømodellen tilpasset unge/unge voksne med funksjonsnedsettelser relatert til utdanning og jobb

 700 000

 700 000

Redd Barna

#JegErHer – filmer og veiledningsmateriell til bruk i undervisning for å forebygge seksuelle overgrep og gi barn og unge med nedsatt funksjonsevne kunnskap om deres rett til beskyttelse.

 380 000

 

Innvilget i 2018:

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tilskudd 2020

Unge funksjonshemmede

Stå opp mot hatprat!

 750 000

Tildelinger 2022

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tilskudd 2022

Innstilt beløp 2023

Innstilt beløp 2024

Bergen kommune byrådsavdeling for helse og omsorg

CRPD-nettverk Vestland

959 000

1 104 000

145 000

Foreningen for Muskelsyke

CRPD – dine rettigheter.  Bedre livskvalitet gjennom kompetanseheving, læring og mestring

700 000

500 000

50 000

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO

CRPD – fra ønsketenkning til realitet Realisering av funksjonshemmedes rettigheter – hva og hvordan.

639 000

 

 

Handikappede barns foreldreforening

Hverdagshistorier - synliggjøring av hverdagen til familier med et funksjonshemmet barn.

700 000

100 000

 

Kun

Aktiv bruk av CRPD i det kommunale rådsarbeidet

929 000

 

 

Morodalsfestivalen

Morodalsfestivalen 2022

100 000

 

 

Norges blindeforbund Vestfold

Kunnskap åpner dører - arbeid, synshemming og videre muligheter!

126 000

20 000

 

Norges handikapforbund Nord-Norge

Funkiskompetanse i kultursektoren - nye stemmer, ny innsikt.

432 000

617 000

440 000

Redd Barna

Oppdrag 7 – rett til å være med!

429 638

800 000

800 000

Stiftelsen kvinneuniversitetet

VIP (Viktig interessant person) - Et voldsforebyggende program for  personer med utviklingshemming

600 000

800 000

800 000

Stiftelsen SOR

Vi har også en stemme - Unge med utviklingshemming har ordet

835 000

750 000

 

Unge funksjonshemmede

Til maktens korridorer #2

331 000

220 000

 

Tildelinger 2021

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tilskudd 2021

Innstilt beløp 2022

ADHD Norge

Inkludering av elever med ADHD – hva virker!

kr 270 000

 

Hørselshemmedes Landsforbund

Universelt utformet videopodkastserie for hørselshemmede arbeidstakere

kr 163 700

 

Norges Blindeforbund

Rettighetskampanje for syns- og hørselshemmede

kr 1 000 000

kr 700 000

Norges Handikapforbund

Funkiskompetanse

kr 840 000

kr 1 000 000

Norges Handikapforbund

Vi brenner for likestilling

kr 750 000

 

NORGES HANDIKAPFORBUND AGDER

Politikerskolen - en ressurs til folkevalgte

kr 382 000

kr 500 000

NORGES HANDIKAPFORBUND AGDER

Hverdagsdiskrimineringen - vår historie

kr 600 000

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA

Fordypning og oppfølging av "Kunsten i å formidle seg selv" 2021-2022

kr 750 000

kr 750 000

Redd Barna

Aktiv i skolen = aktiv på fritid? Om skolen som forutsetning for deltakelse blant barn med funksjonsnedsettelser i fritidsaktiviteter

kr 500 000

kr 500 000

 

Tildelinger 2020

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Tilskudd 2020

Innstilt beløp 2021

Innstilt beløp 2022

ABLOOM

Abloom filmfestival 2020-2022

600 000

600 000

600 000

ADHD NORGE HAUGALAND OG OMEGN LOKALLAG

Kurs i Mindfulness, regulering av følelser og emosjoner

 47 400

 63 400

 

Autismeforeningen i Norge

Plass til flere

 100 000

150 000

 

Jevnaker kommune

Kompetansehevende tiltak rundt barn og unge med autismespekterforstyrrelse

 500 000

500 000

500 000

KUN

Bedring av levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom brukermedvirkning og implementering av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommunene

 450 000

450 000

 

NFU TRØNDELAG FYLKESLAG

Planlegging og gjennomføring av årlige nettverkskonferanser og rekruttering av representanter med utviklingshemming inn i nettverkets AU

 500 000

 

 

Norges Blindeforbund

Å leve livet

 225 000

275 000

 

Norges Blindeforbund

Inkluderende arbeidsliv - barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede.

926 000

924 000

 

Norges Handikapforbund

Voksen? Jeg? Hva nå?

 500 000

 

 

Norges Handikapforbund

Like Sko - en likeverdig skolehverdag

 563 333

563 333

563 334

Norges Handikapforbund

Like mye menneske, like mye verdt!

 350 000

 

 

NORGES HANDIKAPFORBUND AGDER

#Kjørdebatt - En omvendt debatt med politikere som lyttere

 144 000

 

 

Norges Parkinsonforbund

Arbeidsliv og Parkinsons sykdom

 259 000

 

 

Norsk Nettverk for Down Syndrom

Landskonferanse for Downs syndrom 2020

 280 000

 

 

NYE VIKEN FYLKESKOMMUNE FRA 2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING

Prosjekt Autismespekterforstyrrelser

 350 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ

Styrking av fritidsarenaer for barn og unge med tilretteleggingsbehov

 500 000

 

 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA

Kunsten å formidle seg selv

 750 000

 

 

Redd Barna

Demokrati for alle. Barnas valg - universelt utformet.

 550 000

756 500

 

Redd Barna

Fritid for alle – og da mener vi ALLE!  Hvilke barrierer møter barn og unge med funksjonsnedsettelser på når de ønsker å delta på å fritidsaktiviteter?

 450 000

581 500

 

Redd Barna

Barn og ny i Norge: Barn og unge med funksjonsnedsettelser som har flyktet til Norge alene eller sammen med familien, og blitt bosatt, deler sine synspunkt og erfaringer med integrering i skole og lokalsamfunn og får økt kunnskap om sine rettigheter.

 350 000

 

 

Stiftelsen Helt Med

HELT MED

5 400 000

 

 

SUNNAASSTIFTELSEN

Mentorprogram - flere funksjonshemmede ut i arbeid

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SUNNAASSTIFTELSEN

Brain Camp - livet etter en hjerneskade

 500 000

500 000

500 000

Unge funksjonshemmede

Jobbsøkerkurs for unge med funksjonsnedsettelse eller kronisk diagnose

 393 000

728 000

 

Unge funksjonshemmede

En inkluderende folkehøyskole

 348 000

153 000

 

Tildelinger 2019

Organisasjon

Tittel på prosjektet

Sum 2019

Birkenes kommune

Integrering gjennom arbeid- personer med utviklingshemming"

kr 300 000

Foreningen for muskelsyke

Assistanse og grensesetting for personer med nedsatt funksjonsevne – spesialiserte temahefter og kursmateriale for lokale likepersonskurs

kr 350 000

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO

Ikke tilgjengelig

kr 800 000

Hamar kommune

KroppKunn og SexKunn - kartleggingsverktøy for utviklingshemmedes (barn og voksne) kunnskaper om seksualitet og seksuell helse

kr 635 000

KUN

Bedring av levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom brukermedvirkning og implementering av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommunene

kr 420 000

NFU TRØNDELAG FYLKESLAG

Deltakelse på nettverkskonferanse i nettverk for inkluderende forskning

kr 200 000

Norges Handikapforbund

Funkispodden - betydelig, ikke spesiell!

kr 80 000

Norges Handikapforbund

Funksjonshemmede minoriteters levekår

kr 537 500

Norges Handikapforbund Oslo

Førstereis på 1. mai

kr 20 000

Norges Handikapforbund Oslo

Fra kostnad til kroner i kassa

kr 25 000

Norges Handikapforbunds Ungdom

Fra papir til praksis – CRPD

kr 175 000

Norges Håndballforbund

(Seminar på) Landsturneringen 2019 - en møteplass for fysisk aktivitet og mye moro

kr 200 000

Norges Parkinsonforbund

Arbeidsliv og Parkinsons sykdom

kr 259 000

Norsk Epilepsiforbund

Strukturert informasjonsforløp for epilepsi

kr 120 000

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Konferanse/tribunale om selvbestemmelse

kr 110 000

Oslo kommune Helseetaten

" Digitalt kommunikasjonstiltak for tverrfaglig samarbeid"

kr 566 000

Redd Barna

Barns egne stemmer i Det magiske klasserommet

kr 582 000

Redd Barna

#JegErHer – filmer og veiledningsmateriell til bruk i undervisning for å forebygge seksuelle overgrep og gi barn og unge med nedsatt funksjonsevne kunnskap om deres rett til beskyttelse.

kr 222 500

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Våre barn skal med!" - Rettighetsarbeid blant innvandrerfamilier med barn med nedsatt funksjonsevne

kr 225 000

Stiftelsen Beitostølen Helsesportssenter

Finn ditt spor! Lokalmiljømodellen tilpasset unge/unge voksne med funksjonsnedsettelser relatert til utdanning og jobb

kr 1 500 000

Stiftelsen Kvinneuniversitetet

VIP (Viktig Interessant Person)

kr 450 000

Stiftelsen SOR

Helt Med

kr 4 200 000

Tildelinger 2018

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltak

Sum tilskudd

ABLOOM FILMFESTIVAL

Abloom filmfestival

650 000

Cerebral Parese-foreningen

Informasjon for inkludering - hva bør barnehageansatte vite om barn med cerebral parese?

187 000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Det handler om å få sin rett oppfylt

370 000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Forbilder

750 000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)  - Søknad om tilskudd til oppdatering av skyggerapport, samt økonomisk støtte til å delta under Norges rapportering for FN-komiteen for CRPD i Genève.

250 000

NORGES HANDIKAPFORBUND BOKN

Funkisdagen

125 000

Norges Handikapforbunds Ungdom

Rullende regnbuer

250 000

Redd Barna

# Jeg er her – tilgjengelig og tilrettelagt informasjon om seksuelle overgrep mot barn og unge.

350 000

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OGFLYKTNINGER (SEIF)

"Våre barn skal med" - rettighetsarbeid blant innvandrerfamilier med barn med utviklingshemming

225 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Kjønnsdelte hjelpemidler? Kartlegging av hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne

690 000

STIFTELSEN SOR

SYNLIG OG DELTAKENDE - Inkludering og deltakelse for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv gjennom HELT MED-modellen

1 200 000

SUNNAASSTIFTELSEN

Brain Camp

850 000

ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA

Personlig mikrostyre for beslutningsstøtte og bistand

200 000

Unge funksjonshemmede

Stå opp mot hatprat!

300 000

Unge funksjonshemmede

Eit år for alle

350 000

Unge funksjonshemmede

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

600 000

Tildelinger 2017

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltak

Sum tilskudd

ABLOOM FILMFESTIVAL

Abloom filmfestival

650 000

BIRKENES KOMMUNE

Bosetting og integrering når utfordringene er store.   

176 400

Cerebral Parese-foreningen

Elever med CP - diskrimineres de i skolen?

331 200

Cerebral Parese-foreningen

 Å leve med skjulte funksjonsnedsettelser                    225 000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO

FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)  - Søknad om tilskudd til oppdatering av skyggerapport, samt økonomisk støtte til å delta under Norges rapportering for FN-komiteen for CRPD i Genève.

250 000

Gjøvik kommune

Modell for helhetlig pårørendearbeid i kommunehelsetjenesten.

350 000

NORD UNIVERSITET

Planlegge et utdanningstilbud på universitets/høgskolenivå til mennesker med utviklingshemming.

355 400

NORGES ASTMA-OG ALLERGIFORBUND

Luftforsvaret

475 000

NORGES HANDIKAPFORBUND BOKN

Funkisdagen

125 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

"Funksjonshemmede som aktive deltakere i ordniære aktiviteter og møteplasser i nærmiljøet"

400 000

Redd Barna

# Jeg er her – tilgjengelig og tilrettelagt informasjon om seksuelle overgrep mot barn og unge.

147 000

Redd Barna

Et barnevern for ALLE – retten til informasjon og medvirkning for fosterbarn med utviklingshemninger.

442 000

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)

Våre barn skal med! - Rettighetsarbeid blant innvandrerfamilier med barn med utviklingshemning

225 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Kjønnsdelte hjelpemidler? Kartlegging av hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne

60 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

En likeverdig skolehverdag

350 000

STIFTELSEN SOR

SYNLIG OG DELTAKENDE - Inkludering og deltakelse for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv gjennom HELT MED-modellen

1 000 000

SUNNAASSTIFTELSEN

Brain Camp

450 000

ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA

Personlig mikrostyre for beslutningsstøtte og bistand

150 000

Unge funksjonshemmede

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet

341 000

Tildelinger 2016

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltak

Sum tilskudd

Abloom

De utvalgte

        500 000

Abloom

Drift

        600 000

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Info til flyktninger

        600 000

Gjøvik kommune

Modell for helhetlig pårørendearbeid i kommunehelsetjenesten

        350 000

Klar Tale

Drift

     7 500 000

Norges Astma og Allergiforbund (NAAF)

Luftforsvaret

        475 000

Norges fleridrettsforbund

Mangfold i Friskis&Svettis

        250 000

Norges Handikapforbund (NHF)

Rett til spesialbehandling eller rett til deltakelse?

        400 000

Norsk interesseforening for stamme (NIFS)

Taleflytvansker i skolen og samfunnet - brosjyrer og foredrag

        152 000

Norsk revmatikerforbund (NRF)

Forskjellig bakgrunn, samme utfordring - sammen står vi sterke

        380 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Våre barn skal med!- Rettighetsarbeid blant innvandrerfamilier med barn med utviklingshemning

        350 000

Skeiv ungdom

Ung, skeiv og funksjonshemmet

           90 000

Stiftelsen Kvinneuniversitetet

Økt kompetanse hos lærere om hvilke barrierer elever med nedsatt funksjonsevne møter i skolen

        600 000

Stiftelsen SOR

Drift

     1 428 000

Stiftelsen SOR

Dette er meg! Psykoedukative e-læringskurs for personer med autisme

        350 000

Stiftelsen SOR

Vold i nære relasjoner - Når personer med utviklingshemning utsettes for eller utøver vold mot personer de bor sammen med eller som yter omsorgstjenester til dem

        350 000

Unge funksjonshemmede

Sjeldan kunnskap - sjeldan organisering

        200 000

Unge funksjonshemmede

Ufør og arbeidsdyktig - er det en mulighet?

        350 000

Tildelinger 2015

Søkerorganisasjon

Navn på tiltak

Sum tilskudd

Abloom Filmfestival

Drift

600 000

Bivrost Film & TV AS

Sånn er jeg og sånn er det - 3

500 000

EMPO AS

Drift

650 000

Foreningen for muskelsyke

Kartleggingsprosjekt del II

150 000

Handikappede barns foreldreforening

Alle barn er barn

500 000

LIN - Likestilling inkludering og nettverk

Tabu og skam

350 000

Modum bad - Gordon Johnsens stiftelse

Oppfølgingsundersøkelse del II; Hverdagsliv og samliv i familier med barn med utviklingshemning

350 000

Morodalsfestivalen

Gjennomføring av musikkfestival

50 000

Norges Blindeforbund Vestfold

Ledsagertjeneste for blinde og svaksynte i Vestfold

30 000

Norges Fleridrettsforbund - Friskis & Svettis

Drift

320 000

Norges Handikapforbund

Debattmøte under Arendalsuka

29 000

Norges Handikapforbund Oslo

Stopp Hatprat-kampanjen

223 000

Ridderne AS

Lettlest, forståelig og tilgjengelig ordbank - fase III

90 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Rettighetsarbeid blant innvandrerfamilier med barn med utviklingshemming

350 000

STIFTELSEN KLAR TALE

Drift

7 293 000

Stiftelsen kvinneuniversitetet

Økt kompetanse om nedsatt funksjonsevne i videregående skole del II

470 000

Stiftelsen SOR

E-læringskurs om Autisme for tjenesteytere

150 000

Stiftelsen SOR

Vold i nære relasjoner

295 000

Stiftelsen SOR - samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming

Drift

1 428 000

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

Sjeldan kunnskap - sjeldan organisering del II

500 000

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

Ufør og arbeidsdyktig - er det en mulighet?

340 000

Tildelinger 2014

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltak

Sum tilskudd

ABLOOM FILMFESTIVAL

Drift

400 000

Anders M. Leines

Dette er Parkinson

255 000

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

Kartleggingsprosjekt

248 000

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO

Rettighetssenteret

394 133

LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADDE

Levekårsundersøkelse for Poliorammede i Norge

400 000

MENTAL HELSE

Antistigmaarbeid og politisk påvirkning

264 000

MENTAL HELSE UNGDOM

Rettighetsseminar og rettighetsarbeid, mennesker med nedsatt funksjonsevne og psykiske helseproblemer

332 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Oppfølgingsundersøkelse; Hverdagsliv og samliv i familier med barn med utviklingshemning

376 000

MORODALSFESTIVALEN

Morodalsfestivalen 2014

100 000

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Konferanse Ungmedvirkning

225 000

NORGES FLERIDRETTSFORBUND

Drift

349 000

NORGES HANDIKAPFORBUND UNGDOM SØR-VEST (NHFU SØR-VEST)

Funkisdagen

210 000

NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

Opplæring og trening i å være brukermedvirker

75 000

NORSK SPIELMEYER-VOGT FORENING

Kunnskap om og tjenester for barn og unge med Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose

148 750

RIDDERNE AS

Lettlest, forståelig og tilgjengelig ordbank

115 000

SAMORDNINGSRÅDET FOR MENNESKER MED UTVIKLINGS HEMMING

Drift

1 428 000

STIFTELSEN KLAR TALE

Drift

7 293 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET

Økt kompetanse om nedsatt funksjonsevne i videregående skole

444 000

STOREDAL KULTURSENTER

Ridderdagene på Storedal

45 000

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

Sjeldan kunnskap - sjeldan organisering

540 000

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

Ufør og arbeidsdyktig - er det en mulighet?

342 760

Tildelinger 2013

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltak

Sum tilskudd

Abloom Filmfestival

Abloom Filmfestival

400 000

Empo AS

Empo TV

2 350 000

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Tiltak som bidrar til nasjonal gjennomføring og overvåkning og bevisstgjøring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

800 000

Klar Tale

Utgiver av lettlest-avisen "Klar Tale"

7 150 000

Modum Bad

Oppfølgingsundersøkelse —Hverdagsliv og samliv i familier med barn med utviklingshemning

200 000

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU / HiST

Delprosjekt I: Krenkelser og belastende praksiser, delprosjekt II: Holdningsendringer

375 000

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

"Kjenn dine rettigheter"

725 000

Stiftelsen SOR

Prosjektnavn: Vold i familier med utviklingshemmede

75 000

Stiftelsen SOR

Lønn, arb.avg., pensjon, fremmedytelser og andre driftskostnader

1 400 000

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Informasjonsbrosjyre på fire språk

375 000