Tildelinger 2021

Organisasjon

Tiltak

Innstilt/innvilget

TÅSEN NORDBERG SANITETSFORENING

Godt samliv

600 000

Fra Bra til Bedre

Godt samliv

156 000

Sigdal kommune

Godt samliv

22 890

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ARBEID, SOSIAL OG BOLIG

Godt samliv

236 000

Rakkestad kommune

Godt samliv

17 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD

Godt samliv

250 000

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Godt samliv

40 000

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Godt samliv

40 000

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Godt samliv

40 000

Hemnes kommune

Godt samliv

60 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE

Godt samliv

100 000

Øystre Slidre kommune

Godt samliv

35 000

ULSTEIN KOMMUNE HELSEETATEN

Godt samliv

100 000

ØVRE EIKER KOMMUNE SEKSJON OPPVEKST

Godt samliv

120 000

THE WE EFFECT AS

Godt samliv

800 000

Trondheim kommune

Godt samliv

240 000

Horten kommune

Godt samliv

206 000

GJERDRUM OG HENI SOKN

Godt samliv

30 000

Giske kommune

Godt samliv

300 000

Ørland kommune (UTGÅR 1.1.2020)

Godt samliv

70 000

SAMLIVSSKOLEN

Godt samliv

750 000

Hitra kommune

Godt samliv

45 040

Krødsherad kommune

Godt samliv

23 500

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Godt samliv

5000

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Godt samliv

5000

STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

Godt samliv

50 000

NORSK OMEP

Godt samliv

80 000

Modum kommune

Godt samliv

73 600

LEVEL-SAMLIV

Godt samliv

200 000

Engerdal kommune

Godt samliv

50 000

Longyearbyen lokalstyre

Godt samliv

193 000

ØSTRE FREDRIKSTAD SOKN

Godt samliv

23 300

SOLIDE SAMLIV

Godt samliv

830 000

NASJONAL ORGANISASJON FOR ETNISK MINORITETSMENN

Godt samliv

45 000

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).

Godt samliv

200 000

Haugesund kommune

Godt samliv

180 000

Elverum kommune

Godt samliv

206 500

Ålesund kommune (fra 1.1.2020)

Godt samliv

48 500

Øygarden (fra 1.1.2020)

Godt samliv

40 000

HILØ VEILEDNING OG KURS AS

Godt samliv

189 250

Råde kommune

Godt samliv

150 000

Lier kommune

Godt samliv

37 000

Tromsø kommune

Godt samliv

400 000

Oppdal kommune

Godt samliv

110 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN

Godt samliv

48 000

THE WE EFFECT AS

Godt samliv

1 480 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER

Godt samliv

50 000

Vadsø kommune

Godt samliv

22 000

Tromsø Familievernkontor

Godt samliv

40 000

Alta og Hammerfest Familievernkontor

Godt samliv

17 269

Lofoten og Vesterålen Familievernkontor

Godt samliv

25 000

Øvre Romerike Familievernkontor

Godt samliv

26 000

Nedre Romerike Familievernkontor

Godt samliv

26 000

Tildelinger 2020

Tilskuddsmottaker

Kurs

Tilskuddsbeløp

SOLIDE SAMLIV

Nettbasert kurs, Godt samliv

185 000

STIFTELSEN P GALTRUDS LEGAT

Godt samliv

705 000

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Godt samliv

76 050

ASKER KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST OG UTDANNING

Godt samliv

13 000

GRENLAND FAMILIEKONTOR

Bygger på Bufferkurs og Godt samliv

39 000

SAMLIVSSKOLEN

Godt samliv

792 750

THE WE EFFECT AS

Digitale Godt samliv-kurs

1 200 000

SOLIDE SAMLIV

Nettbaserte kurs, Godt samliv

930 000

Totalt tildelt

 

3 940 800