Tildelinger 2021

Organisasjon

Tiltak

Innvilget

GRENLAND FAMILIEKONTOR

Oss to og ASF

300 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Sertifisering av nye kursledere i samlivskonseptet PREP

47 000

ØVRE EIKER KOMMUNE SEKSJON KULTUR OG LIVSKRAFT

Fra Romantikk til Realitet i par og foreldrerolle.

12 200

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP

113 100

MENNESKER I FOKUS

Veien til et bedre samliv

100 000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Utvikling og motivasjon av kursledere m.fl.

45 000

THE WE EFFECT AS

Utvikling av VI-appen for par

173 0000

LEVEL-SAMLIV

Kurslederkurs for Sammen kursene.

66 800

SOLIDE SAMLIV

Forskning på effekt deltakelse fysisk vs nettbaserte kurs

500 000

NORSK SENTER FOR EMOSJONSFOKUSERT TERAPI

Hold meg! Emosjonsfokusert onlinekurs for par

80 000

MENIGHETEN I FILADELFIA

Bli sertifisert i PREP

70 000

SOLIDE SAMLIV

Kurslederopplæring, markedsføring og undervisning

500 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Parkurs for steforeldre

200 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

e-PREP (PREP onlinekurs)

419 525

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Tilpasset PREP-samlivskurs - samisk kulturbakgrun

70 000

SOLIDE SAMLIV

Tilretteleggelse av Gottman 7P kurs - minoritetsbakgrunn

225 000

MERCY HOUSE

Kursholdersertifisering i PREP

28 800

Fra Bra til Bedre

Hold meg, slipp meg

14 400

DER DU BOR - TELEMARK (DDB-T)

Kompetanse på samliv - der du bor 2021

245 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

Kurslederopplæring i Gottman samlivskurs

40 000

Familievernkontoret Oslo Nord

Tilrettelegging når noen i paret har ADHD

100 000

Familievernkontoret Oslo Nord

To nasjonale kurslederkurs i "Du og jeg og ADHD"

265 000

Familievernkontoret Oslo Nord

Videreføring av kurslederprosjekt fra 2020

56 000

Familievernkontoret Oslo Nord

Tilpasning av bufferkurs til befolkningen med innvandrerbakgrunn

171 180

Familievernkontoret Oslo Nord

Utprøving av digitale elementer i bufferkurset

235 000

Tildelinger 2020

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Tilskudd

ALPHA NORGE

Oversettelse og teksting av nyfilming og revidering av "Samlivskurset 7 kvelder om å være 2" 

 130,000 

Familievernkontoret Oslo Nord

Tilpasning av bufferkurs til innvandrerbefolkningen på familievernkontoret Oslo nord

 136,780 

Familievernkontoret Oslo Nord

Kurslederopplæring i samlivskurset "Du og jeg og ADHD" fra familievernkontoret Oslo nord. 

 200,000 

DET NORSKE DIAKONHJEM

Samlivskurs for mennesker der en eller begge i parforholdet lever med HIV.

 180,000 

DIAKONHJEMMET OMSORG AS

Utvikling av Prep kurs til par der en har kjønnsdysfori eller kjønnsinkroguens

 100,000 

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Tre tiltak for Ekteskapsdialog Norge

 50,000 

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

VI-appen

 1,000,000 

GRENLAND FAMILIEKONTOR

Utvikling av kurskonsept for par hvor èn har Autismespekterforstyrrelse, "Oss to og ASF". 

 350,000 

GRENLAND FAMILIEKONTOR

Fedregruppe

 25,000 

LEVEL-SAMLIV

SAMMEN (tidligere Level),er en kunnskapsarena for kommunikasjon og vekst i nære relasjoner, utvikler og gjennomfører gruppesamlinger for par og enkeltindivider som ønsker å bli bedre til å forstå hverandre, og forbedre samlivet deres .

 589,950 

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Oppgradering av kursmateriell

 60,000 

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP - 2 kurs: 22.-24. mai og 24.-25. september 2020

 120,600 

NORFORSAMLINGA VIGRESTAD

Utruste og inspirere ledere ved hjelp av nasjonal alphakonferanse 2020

 15,000 

SOLIDE SAMLIV

SØKNAD OM MIDLER TIL KURSLEDEROPPLÆRING OG UNDERVISNINGSVERKTØY GOTTMAN SAMLIVSKURS

 550,000 

SOLIDE SAMLIV

SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV FORSKNING PÅ EFFEKT AV GOTTMAN 7P SAMLIVSKURS

 100,000 

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Informasjon og kunnskapsformidling om samliv der en eller begge har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse

 132,000 

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Sertifisering av nye kursledere i samlivskonseptet PREP

 46,000 

ØVRE EIKER KOMMUNE SEKSJON KULTUR OG LIVSKRAFT

Kjærlighet, begjær, traumer, hva er sunn seksualitet?

 12,000 

Solide Samliv 

Driftstilskudd

 300,000

Foreningen Familieskolen

Driftstilskudd

 300,000

 

Tildelinger 2019

Tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet 2019

     

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Til utbetaling i 2019

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Bufferkursopplæring

70000

ADHD Norge

«Du og jeg og ADHD» - informasjonsarbeid og kurslederkurs

195000

IMI-KIRKEN

Videreutvikling og teambygging for kursholdere og par veiledere

55000

GRENLAND FAMILIEKONTOR

Utvikling av kurskonsept for par hvor èn har Autismespekterforstyrrelse.

550000

FAMILIEKONTORET I AUST-AGDER

Bufferkurs, opplæring av kursleder. Deltagelse på kurslederkurs 13-14 juni 2019.

10000

FAMILIEVERNKONTORET I MO I RANA

K.N.E.K.K (et samlivskurs)

197935

MENNESKER I FOKUS

«Veien til et bedre samliv"

385000

Enebakk kommune

Kurslederopplæring Prep-kurs

100000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP - 2 kurs: 8.-10 mai og 20.-22. november 2019

124000

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Samlivet når en eller begge i parforholdet har en kronisk lidelse - Fase 2

320000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

SamlivsApp (”VI-appen”)

1150000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

«PREP 20 år i Norge – jubileumsseminar»

77450

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

The Gottmans - Parterapi og foreldreveiledning.

43000

RELASJONSSKOLEN

Utvikling av en ny julekalender for 2020, samt revisjon av julekalenderen for 2018

475000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Spredning av samlivskurs for menn 2019

195000

RELASJONSSKOLEN

Relasjonsskolens podkast og webinar-serie

267300

MULIGHETENES HUS

Prep kurs sertifisering (kurslederopplæring) på modum bad, 8-10 mai 2019

57000

LEVEL-SAMLIV

SAMMEN (tidligere Level),er en kunnskapsarena for kommunikasjon og vekst i nære relasjoner, utvikler og gjennomfører gruppesamlinger for par og enkeltindivider som ønsker å bli bedre til å forstå hverandre, og forbedre samlivet deres .

664500

SOLIDE SAMLIV

SØKNAD OM MIDLER TIL KURSLEDEROPPLÆRING OG UNDERVISNINGSVERKTØY GOTTMAN SAMLIVSKURS

375000

VÅLERENGA SOKN

Sertifisering i PREP samlivskurs for par ved Modum Bad

14000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Presentasjonsparutvikling ekteskapsdialog 2019

176000

LEVEL-SAMLIV

Vi ønsker å utvikle en kursledermanual for helsesøstrene som vi benytte vårt konsept i forbindelse med Fødselforberedenede kurs.
Konseptet heter : "Når to blir tre...eller fler" Sammen om det beste.

70000

FRIVILLIG GULSET

PREP Gulset - godt samliv i den varme bydelen

49000

SOLIDE SAMLIV

Forskning på effekt av Gottmans samlivskurs

70000

Tildelinger 2018

Tilskuddsmottaker

Navn på tiltaket

Tilskudd

MENNESKER I FOKUS

"Veien til et bedre samliv" - Tilpasning av kurskonseptet for samlivskurs for par med høyt konfliktnivå, skolering av 10-12 nye kursledere, og spredning av kurstilbudet herunder 6 nye samlivskurs for 35-40 innvandrerpar i Oslo, Akershus og Buskerud

300 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

Samlivsappen "VI"

1 100 000

Rana kommune

Samlivskurs til småbarnsforeldre

380 000

LEVEL-SAMLIV

Level- samliv

340 000

ADHD Norge

Du og jeg og ADHD- kurslederopplæring

900 000

LEVEL-SAMLIV

Level - Samliv,

510 000

Skeiv Verden

Samlivskurs for lhbti personer med innvandrerbakgrunn

200 000

IMI-KIRKEN

Videreutvikling og teambygging for kursholdere og par veiledere

53 480

RELASJONSSKOLEN

en toårig evaluering av Livet Sammen

210 000

RELASJONSSKOLEN

Utvikling av Relasjonsskolens digitale adventskalender

220 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP - to kurs

120 000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Utviklingstiltak 1 og 2 for Ekteskapsdialog Norge

110 000

SOLIDE SAMLIV

Utvikling og tilretteleggelse for Gottman samlivskurs ” 7 Prinsipper for gode samliv” i Norge

350 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Spredning av samlivskurs for menn

140 000

SAMLIVSSKOLEN

Videre utvikling og opplæring i digital markedsføring og videreutvikling av
informasjonsmateriell og hjemmeside

25 000

FAMILIEVERNKONTORET I MO I RANA

K.N.E.K.K - Et Konsept omkring Nærhet, Emosjoner og Kjærlighet i Kommunikasjon

105 000

Tildelinger 2017

Søkernavn

Navn på utviklingstiltak

 Tilskudd

ADHD Norge

Utvikling av et ADHD-spesifikt samlivskurs som også kan brukes i psykoterapi, for par hvor en eller begge har ADHD.

     585 000

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE

Kompetanseheving og nettverksarbeid for samlivskurs i Frikirken

       30 000

DNA OSLO

Det søkes om tilskudd til kursing av 2 personer (et ektepar )til å bli kursholder og veileder i samlivsprogrammet PREP på Modum Bad. Kurset foregår 10-12 mai 2017

       23 800

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Lederutvikling ekteskapsdialog 2017

       95 000

Enebakk kommune

 "Fortsatt foreldre" - kurslederopplæring og videreutvikling /lokal tilpassning av dette eksisterende foreldreveiledningkurset; kurstilbud til foreldre som ikke bor sammen lenger, men har omsorg for felles barn.

       89 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

SamlivsApp

     480 000

FORENINGEN FAMILIESKOLEN

Videreutvikle og kvalitetssikre 2 samlivsopplegg

       35 000

FORENINGEN RELASJONSFOKUSERTTERAPI

Bli en bedre samlivs kursholder

       34 000

LEVEL-SAMLIV

Level NyStart, og etterhvert innarbeides i et av Levels kurskonsept.

       72 000

LEVEL-SAMLIV

Level-Samlivs arbeidet i kommuner i Aust-og Vest Agder. Vi søker om viderføring av dette arbeidet, og videreutvkling av det

     485 000

MENNESKER I FOKUS

"Veien til et bedre samliv"  -  som omhandler styrking/påfyll av kompetanse hos kursledere, samt spredning og organisering av tilbudet om et spesielt utviklet samlivskurs som er myntet på par med innvandrerbakgrunn, i ulike bydeler/kommuner i tre fylker

     350 000

MERCY HOUSE

Kurssertifisering i PREP

       26 400

MERCY HOUSE

Utdanning Motiverende Intervju

       12 640

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Oppfølgingsstudie av PREP samlivskurs

     197 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP - to kurs

     119 500

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Utvikle og opprette samlivsblogg

221 000

NORKIRKEN HALD

Sertifisering i Gottmann metoden

       10 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

Bufferkurs på Familiesenteret, bydel Søndre Nordstrand

       52 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Fagseminarer og samlivskurs for menn 2017

     285 000

RELASJONSSKOLEN

Samlivskurset "Livet sammen" - utvikles i regi av den nyetablerte organisasjonen "Relasjonsskolen"

     900 000

SAMLIVSSKOLEN

Midler til opplæring i markedsføring og utvikling av nytt markedsføringsmateriell

       38 000

STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN

Samlivskurs på arabisk basert på Bufferkurs

       55 000

STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG

Gottman på norsk

     845 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Tilpassede samlivstiltak med fokus på pendling og omstilling - fase 3

     518 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Utviklingstiltak samliv for par hvor en eller begge har en kronisk lidelse – Fase 1

273 575

IMI-KIRKEN

Kurslederopplæring

95 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Utvikle og opprette samlivsblogg

221 000

Tildelinger 2016

Søkernavn

Navn på utviklingstiltak

Tilskudd

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE BERGEN MENIGHET

Utviklingsmidler Familieskolen

72 500

DEN LÆSTADIANSKE FORSAMLING ITROMSØ

Kvalitetssikring og utvikling av samlivstiltak

70 000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Enneagram-kurs

200 000

KREFTOMSORG ROGALAND

Samlivskurs for par som er berørt av kreft i Rogaland

100 000

LEVEL-SAMLIV

Utvikling av Level arbeidet

470 000

LEVEL-SAMLIV

Level Start, "Gleder i travle hverdager"

100 000

MENNESKER I FOKUS

Utviklingsprosjekt samliv

360 000

MERCY HOUSE

PREP sertifisering

22 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP

112 000

NORFORSAMLINGA VIGRESTAD

Nasjonal konferanse 2016

4 600

NORMISJON REGION ROGALAND

Nasjonal lederkonferanse

45 000

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING ØSTAFJELLS

Samlivskurs for bønder

80 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Videreutvikling av samlivskurs for fedre

240 000

SAMLIVSSKOLEN

Videreutvikle Samlivsskolen

160 000

STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG

Gottmans samlivskurs

800 000

STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG

Familiereisen

390 000

ØVRE EIKER FRIVILLIG SENTRAL

Prep kurslederkurs

11 000

Tildelinger 2015

Søkernavn

Navn på utviklingstiltaket

Tilskudd

TIME KYRKJELEGE FELLESRÅD

To på samme kurs, materiell

   8 000

STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG

Sertifiseringskurs-Å bli ett

 14 000

MARITASTIFTELSEN

Utviklingstiltak PREPsertifisering

 15 980

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE BERGEN MENIGHET

Oppgradere hjemmesiden og PREP oppdateringskurs for 4 kursholdere.

 20 000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Fordypningssamling Høgsveen

 21 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Videreutvikling av samlivskurs for menn

 22 500

STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE

Fagdag for kursholdere

 24 000

DEN LÆSTADIANSKE FORSAMLING ITROMSØ

Kvalitetssikring og utvikling av samlivstiltak

 40 270

IMI-KIRKEN

Videreutvikling og teambulding for kursholdere som holder samlivskurs

 50 000

MERCY HOUSE

Opplæring i faget sexologi

 65 000

LEVEL-SAMLIV

Levels Fagdøgn

 72 500

LEVEL-SAMLIV

Revisjon av Level Ung

 75 000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Videreutvikle kursprogram

 75 000

MERCY HOUSE

Opplæring i Levande Familjer sitt samlivskonsept

 81 000

FORENINGEN RELASJONSFOKUSERT TERAPI

Det levende parforholdet

 85 000

EKTESKAPSDIALOG NORGE

Deeper Deeper weekend

   92 500

LEVEL-SAMLIV

Level Mangfold for fremmedkulturelle

 102 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Opplæringskurs i PREP

 112 000

MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE

Formidling av prosjektresultat

 138 000

STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG

Familiereisen

 160 000

SAMLIVSSKOLEN

Etablering av Samlivsskolen

 200 000

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD

Gode samliv i landbruket

 210 000

REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN

Samlivskurs for fedre

 223 000

LEVEL-SAMLIV

Gleder i travle hverdager for småbarnsforeldre

 250 000

LEVEL-SAMLIV

Tenåringsforeldre Par

 250 000

STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG

Nasjonal samlivsuke

 260 000

STIFTELSEN VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG

Tilpassede samlivstiltak med fokus på pendling og omstilling

 287 600

MENNESKER I FOKUS

Skolering av kursledere i et spesielt utviklet samlivskurs for par med innvandrerbakgrunn

 304 000

LEVEL-SAMLIV

Utvikling av Level arbeidet

 350 000

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE, Samlivsprosjekt

Samlivsprosjekt år 2

 408 511

Tildelinger 2013
Søkernavn Tilskudd Navn på tiltak
Den læstadianske forsamling i Tromsø 15 000 Kvalitetssikring og videreutvikling av lokalt samlivskurs, hospitering ved Modum Bad
Ekteskapsdialog Norge 20 000 Presentasjonsparweekend og presentasjonsparsamling
Familievernkontoret Christiania Torv 30 000 Erfaringssamling for Bufferkursledere
Familievernkontoret i Bodø 100 000 Individuelle sinnemestringstilbud som samlivstiltak i parforhold
Familievernkontoret i Follo 60 000 To dagers kurslederkurs i Bufferkurs
Familievernkontoret i Follo 65 000 "Kan et Bufferkurs bidra til å endre partneres "språk" for det de opplever i det varige parforholdet?"
IMI-kirken Stavanger 20 000 Pilotkurs - samlivsforberedende kurs for ugifte eller samboere
Kirkens familierådgivningskontor Biskopshavn 60 000 Kurslederkurs Bufferkurs for de tre familiekontorene i Bergen
Level Sør 300 000 Opprettelse av nye LEVEL-team / geografisk utvidelse, samordning, nettverksbygging, kurslederopplæring, fagdøgn for kursledere, implementering av bufferkurs, videreutvikling av Level 5 kurs for minoriteter, og øvrige Level-kurs
Mariastiftelsen 30 000 Opprettelse av nettside
Modum Bads Senter for familie og samliv, avdeling for forebygging 140 000 "Nye PREP - kurshefte for par"
Modum Bads Senter for familie og samliv, avdeling for forebygging 85 000 "Nye PREP - Innføringskurs for godkjente kursledere"
Modum Bads Senter for familie og samliv, avdeling for forebygging 50 000 Opplæringskurs i PREP-programmet
Sokndal kommune 20 000 Evaluering og videreutvikling av samlivskurset "Søtt samliv"
Ålesund Kristne Senter 7 000 Deltakelse for to personer på kursleder- /samlivskonferansen "Relationship Central Conference 2013" i London i regi av Alpha International