Tildelinger 2022

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

Tilskudd 2022

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Hjelpetiltak som hjelper

2022

480 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

STIB Sammen om tilstanden i barnevernet

2022

272 800

Norsk Fosterhjemsforening

Økt brukermedvirkning for barn og unge med erfaring fra fosterhjemsomsorgen rettet mot ettervern

2022

386 750

Organisasjonen Voksne for barn

Trygge tilsynsførere, trygge barnevernsbarn

2022

218 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Trygg økonomi for familier

2022

148 500

Norsk Fosterhjemsforening

Foreldre til barn i fosterhjem må møtes med RAUSHET– utvikling av metode for involvering av foreldre i fosterhjemsomsorgen

2022

704 300

Norsk Fosterhjemsforening

«Et hjem to kulturer» -Bidra til å sikre samiske barns rettigheter til eget språk og kultur i fosterhjem

2022

320 000

RIKTIG HJELP TIL RIKTIG TID AS

Faglige plattformer for kulturelle brobyggere - utvikling av metoder for  bedre dialog mellom barnevern og minoriteter

2022

711 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Hjelpetiltak

2022

450 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Utvikling og utprøving av samtalegrupper for foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, med tanke på utvikling av samværskompetanse med barna.

2022

450 000

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Prosjektet Mitt Liv Utdanning del 3

2022

352 290

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Prosjekt RomFrem; Bedre levekårene for romske barn under barnevernets omsorg

2022

435 000

For Fangers Pårørende (FFP)

Kontakten med barnevernet når mamma eller pappa sitter i fengsel.

2022

350 000

INFO123

Dialogprosjekt norsk-somaliere og barnevernet

2021

250 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Tryggere start

2021

700 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tillit- og nettverksbygging mellom minoriteter og barnevern

2021

250 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

"Det er alltid en første gang" - voldsspesifikk foreldreveiledning

2021

700 000

Organisasjonen Voksne for barn

ROM som samarbeidsmodell for barnevernets Læringsnettverk

2021

700 000

Organisasjonen Voksne for barn

Gruppetiltak til barn i utsatte familier

2021

500 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Voldspregede fosterbarn i skolen

2020

800 000

Norsk Fosterhjemsforening

Brobyggerprogrammet

2020

2 000 000

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Stillasbyggerne

2020

1 000 000

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

BRO - Barnevern-Religion-Oppdragelse

2020

500 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

Sambandssamling

2020

  90 000

Norsk Fosterhjemsforening

Utvikle organisert brukermedvirkning kompetanse og kapasitet, blant ungdom og voksne i fosterhjemmene

2020

270 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Familiepartner

2020

750 000

CARITAS NORGE

Brobygging - tillit og kommunikasjon mellom polske innvandrere og barnevernet

2020

1 000 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Forandringsfabrikkens arbeid på barnevernfeltet, inkludert MITT LIV-arbeidene

2020

3 830 000

STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET

Landsdekkende tilbud Ungepårørende.no

2020

800 000

Tildelinger 2021

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

Tilskudd 2021

AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY

Foreldre på avstand - Nettverk for foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon

2020

650 000

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Stillasbyggerne

2020

1 000 000

CARITAS NORGE

Brobygging - tillit og kommunikasjon mellom polske innvandrere og barnevernet

2020

1 000 000

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) som bindeledd mellom barnevernet og familier med minoritetsbakgrunn der barn og unge opplever fengsling av en forelder.

2019

345 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Forandringsfabrikkens arbeid på barnevernfeltet, inkludert MITT LIV-arbeidene

2020

3 830 000

INFO123

Dialogprosjekt norsk-somaliere og barnevernet

2021

250 000

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Prosjektet Mitt Liv utdanning del 2

2019

635 128

NORSK BARNEVERNSAMBAND

Sambandssamling

2020

90 000

Norsk Fosterhjemsforening

Undervisningsopplegg i Masterutdannelsen for barnevernstudenter - bruker

2021

723 000

Norsk Fosterhjemsforening

Brobyggerprogrammet

2020

2 000 000

Norsk Fosterhjemsforening

Utvikle organisert brukermedvirkning kompetanse og kapasitet, blant ungdom og voksne i fosterhjemmene

2020

510 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

Prosjekt forumteater og undervisningsmetode

2020

170 000

Organisasjonen Voksne for barn

ROM som samarbeidsmodell for barnevernets Læringsnettverk

2021

655 000

Organisasjonen Voksne for barn

Gruppetiltak til barn i utsatte familier

2021

600 000

REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE, HELSEREGION ØST OG SØR

Elementbasert foreldreveiledning i barnevernet for omsorgssvikt og mishandling

2020

299 953

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF).

Tillitsskapende arbeid blant minoriteter om barnevernet

2021

250 000

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

BRO - Barnevern-Religion-Oppdragelse

2020

500 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Under samme tak

2021

1 675 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Familiepartner

2020

750 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Tryggere start

2021

900 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

"Det er alltid en første gang" - voldsspesifikk foreldreveiledning

2021

971 919

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Voldspregede fosterbarn i skolen

2020

800 000

STIFTELSEN FYRLYKTA

Kulturformidling for barn i fosterhjem

2021

140 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tillit- og nettverksbygging mellom minoriteter og barnevern

2021

250 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Bedre levekårene for romske barn under barnevernets omsorg

2020

205 000

STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET

Landsdekkende tilbud Ungepårørende.no

2020

800 000

Tildelinger 2020

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

Tilskudd 2020

Landsforeningen for barnevernsbarn

Erfaringskonsulentordning i LFB

2018

750 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

Lokale nettverk for barnevernsbarn

2018

350 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tillitsbygging mellom minoritetsfamilier og barnevern i regi av PMV

2018

290 000

For Fangers Pårørende

For Fangers Pårørende (FFP) som bindeledd mellom barnevernet og familier med minoritetsbakgrunn der barn og unge opplever fengsling av en forelder.

2019

340 000

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Prosjektet Mitt Liv utdanning del 2

2019

634 127

Organisasjonen Voksne for barn

ROM - Fosterhjem

2019

201 000

VAN DER WEELE AS

Riktig hjelp til riktig tid!
En casebasert utredningskurs med fokus på relasjonskompetanse, alvorlig psykiske lidelser, metodiske analyser, kritisk tenkning og brukermedvirkning.

2019

296 000

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD

Voldspregede fosterbarn i skolen

2020

1 000 000

Norsk Fosterhjemsforening

Brobyggerprogrammet

2020

1 247 033

REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE, HELSEREGION ØST OG SØR

Elementbasert foreldreveiledning i barnevernet for omsorgssvikt og mishandling

2020

464 322

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Stillasbyggerne

2020

1 500 000

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

BRO - Barnevern-Religion-Oppdragelse

2020

650 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Under samme tak

2020

2 475 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

Sambandssamling

2020

90 000

Norsk Fosterhjemsforening

Utvikle organisert brukermedvirkning kompetanse og kapasitet, blant ungdom og voksne i fosterhjemmene

2020

450 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Bedre levekårene for romske barn under barnevernets omsorg

2020

205 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Familiepartner

2020

1 500 000

AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY

Foreldre på avstand - Nettverk for foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon

2020

670 000

CARITAS NORGE

Brobygging - tillit og kommunikasjon mellom polske innvandrere og barnevernet

2020

1 500 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Forandringsfabrikkens arbeid på barnevernfeltet, inkludert MITT LIV-arbeidene

2020

3 830 000

STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET

Landsdekkende tilbud Ungepårørende.no

2020

800 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

Prosjekt forumteater og undervisningsmetode

2020

250 000

Tildelinger 2019

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

Tilskudd 2019

ADHD Norge

Barnevernsguide om ADHD og barnevernet

2018

                         90 000

AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY

Foreldre på avstand - Nettverk for foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon

2019

                       250 000

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) som bindeledd mellom barnevernet og familier med minoritetsbakgrunn der barn og unge opplever fengsling av en forelder.

2019

                       165 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Forandringsfabrikkens arbeid på barnevernfeltet, inkludert MITT LIV-arbeidene

2019

3 830 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

Erfaringskonsulentordning i LFB

2018

750 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

Lokale nettverk for barnevernsbarn

2018

                       350 000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)

Utvikling av forebyggende tiltak til eneforsørgere i minoritetsbefolkningen

2017

                       300 000

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Prosjektet Mitt Liv utdanning del 2

2019

                       634 127

Norsk Fosterhjemsforening

Implementering av Brobyggerprogrammet

2019

4 000 000

Norsk fosterhjemsforening

Raushetsplikt

2018

                       400 000

Organisasjonen Voksne for barn

Råd og veiledning for polske, litauiske og russisktalende foreldre om foreldrerollen og barnevernet

2019

                       364 000

Organisasjonen Voksne for barn

ROM - Fosterhjem

2019

                       256 000

Organisasjonen Voksne for barn

Foreldrerolle uten daglig omsorg

2018

                       200 000

Redd Barna

En positiv tilnærming til barns bruk av digital kommunikasjon i barnevernet

2019

                       560 000

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Under samme tak

2019

5 400 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tillitsbygging mellom minoritetsfamilier og barnevern i regi av PMV

2018

                       290 000

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI)

Økt kunnskap om barneoppdragelse blant minoritetsforeldre

2019

                       250 000

VAN DER WEELE AS

HVORFOR SKAL JEG STÅ OPP?
Om livet etter flukt - Et arbeidshefte for ungdom og deres hjelpere.

2019

                       100 000

VAN DER WEELE AS

Riktig hjelp til riktig tid!
En casebasert utredningskurs med fokus på relasjonskompetanse, alvorlig psykiske lidelser, metodiske analyser, kritisk tenkning og brukermedvirkning.

2019

                       483 000

VAN DER WEELE AS

Praktisk kulturkompetanse i kommunalt barnevern 2018 - 2019

2018

                       400 000

Tildelinger 2018

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

Tilskudd 2018

ADHD Norge

Barnevernsguide om ADHD og barnevernet

2018

50 000

Norsk fosterhjemsforening

Raushetsplikt

2018

500 000

Organisasjonen Voksne for barn

Råd- og veiledningstilbud for polske, litauiske og russisktalende foreldre som kommer i kontakt med barnevernet

2018

350 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

Erfaringskonsulentordning i LFB

2018

800 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

Lokale nettverk for barnevernsbarn

2018

350 000

Organisasjonen Voksne for barn

Foreldrerolle uten daglig omsorg

2018

300 000

VAN DER WEELE AS

Praktisk kulturkompetanse i kommunalt barnevern 2018 - 2019

2018

400 000

SOS barnebyer

Under samme tak

2018

4 000 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Tillitsbygging mellom minoritetsfamilier og barnevern i regi av PMV

2018 

290 000 

African Cultural Awreness in Norway

Mentorprogram og kulturtolk for foreldre i kontakt med barnevernet. Videreføring fra 2017

2018 

100 000 

LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK

Dialog og tillit mellom minoriteter og barnevernet

2017

200 000

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI)

Økt kunnskap om barneoppdragelse blant minoritetsforeldre

2017

200 000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR) 

Utvikling av forebyggende tiltak til eneforsørgere i minoritetsbefolkningen

2017

300 000

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

PYC-Parenting Young Children. Foreldreveiledning til foreldre med kognitive vansker i barnevernet

2016

800 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Mitt Liv Kommunebarnevern - et utviklingsarbeid for et kommunebarnevern som har barn og unge som nærmeste samarbeidspartner

2018

3 650 000

 

Tildelinger 2017

 

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

Tilskudd 2017

VAN DER WEELE AS

Avhør av minoritetsbarn - et metodeutviklings- og kompetansehevingsprosjekt

2017

300000

LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK

Dialog og tillit mellom minoriteter og barnevernet

2017

200000

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Sammen om barna i Norge

2017

100000

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI)

Økt kunnskap om barneoppdragelse blant minoritetsforeldre

2017

200000

AFRIVAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY

Mentor-program for foreldre som er fratatt omsorg for sine barn

2017

200000

MENNESKER I FOKUS

Et styrket barnevern gjennom spredning av saklig informasjon om barnevernet, holdningsskapende dialog og tillitsbygging hos innvandrerbefolkningen i Oslo, Akershus og Buskerud

2017

200000

Organisasjonen voksne for barn

Snakk om det 3. Nytt hjem – ny skole. En film om det å være fosterbarn og bytte skole

2017

750000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)

Utvikling av forebyggende tiltak til eneforsørgere i minoritetsbefolkningen

2017

400000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Mitt Liv - et utviklingsarbeid for et samarbeidende barnevern i Norge

2016

2000000

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Mitt Liv Utdanning – et samskapningsprosjekt for å styrke barnevernet

2016

900000

Organisasjonen Voksne for barn

Råd- og veiledningstilbud for litauiske, polske og russiske foreldre som kommer i kontakt med barnevernet.

2016

300000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tillit mellom Minoritetsfamilier og Barnevernstjenesten (Videreføring av tidligere prosjekt med samme navn)

2016

350000

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

PYC-Parenting Young Children. Foreldreveiledning til foreldre med kognitive vansker i barnevernet

2016

600000

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI)

Økt kunnskap om barneoppdragelse blant minoritetsforeldre

2017

400000

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR) Utvikling av forebyggende tiltak til eneforsørgere i minoritetsbefolkningen         2017

       600000

Tildelinger 2016

 

Organisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget år

Tilskudd 2016

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

Mitt Liv - et utviklingsarbeid for et samarbeidende barnevern i Norge

2016

2 711 000

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Mitt Liv Utdanning – et samskapningsprosjekt for å styrke barnevernet

2016

900 000

LINLIKESTILLING INKLUDERING OGNETTVERK

Dialog og tillit mellom minoriteter og Barnevernet

2016

250 000

TVERRKULTURELL HELSEINFO (THI)

Økt kunnskap om barneoppdragelse blant minoritetsforeldre

2016

150 000

VAN DER WEELE AS

Et tverrfaglig og utvidet minoritetssakkyndig nettverk - 2016

2016

195 000

SELVHJELP FOR INNVANDRERE OGFLYKTNINGER (SEIF)

"Oss kvinner i mellom" - Barnevernet: fiende eller en venn i nøden?

2016

250 000

Organisasjonen Voksne for barn

Råd- og veiledningstilbud for litauiske, polske og russiske foreldre som kommer i kontakt med barnevernet.

2016

300 000

Redd Barna

Skånsom henting av barn ved akuttvedtak i barnevernet

2016

260 000

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO

Tillit mellom Minoritetsfamilier og Barnevernstjenesten (Videreføring av tidligere prosjekt med samme navn)

2016

405 000

MENNESKER I FOKUS

Informasjons- og dialogprosjekt: "Forankring av barnevernets arbeid samt økning av tillit til barnevernet hos foreldre og ungdom med ulik etnisk bakgrunn i Oslo og Akershus gjennom informasjon og dialog" 

2016

267 000

Organisasjonen Voksne for barn

Foreldrerolle uten omsorg?

2016

302 000

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

PYC-Parenting Young Children. Foreldreveiledning til foreldre med kognitive vansker i barnevernet

2016

110 000

African Cultural Awareness in Norway

Barnevernets linkarbeidere metode utviklingsprosjekt

2014

200 000

Tildelinger 2015

Tilskudd til organisasjoner som driver informasjon og krisetilbud til ungdom som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

SØKERNAVN

PROSJEKTITTEL

BEVILGNING

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Mellom barken og veden

1 650 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Veien videre – oppfølging av de unge på flukt

825 000

Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Drift

2 214 000

Prosjekter som er innvilget støtte

SØKERNAVN

PROSJEKTITTEL

BEVILGNING GJORT I 2013 ELLER 2014 FOR 2015

BEVILGNING 2015

Forandringsfabrikken

Mitt liv

1 500 000

1 000 000

Forandringsfabrikken

Barn og barnevernsarbeidere bidrar til å forbedre tilsynet

 

1 000 000

Voksne for barn

Råd og veiledningstjeneste for litauiske, polske og russiske foreldre som kommer i kontakt med barnevernet

 

150 000

Voksne for barn

Meg og familiene mine! En film om det å være fosterbarn

 

550 000

Mennesker i fokus

Tilskudd til å forankre barnevernets arbeid blant innvandrere samt å øke tillit til barnevernet hos foreldre med ulik etnisk bakgrunn gjennom informasjon og dialog

 

230 000

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Håndbok for barnevernsforeldre - trykking og distribuering.

 

160 000

Van der Weele AS

Nasjonalt nettverk for sakkyndige med minoritetskompetanse

500 000

 

African Cultural Awareness

Barnevernets linkarbeidere metode utviklingsprosjekt

200 000

 

Primærmedisinsk Verksted

Tillit mellom minoritetsfamilier og barnevern

 

400 000

 

 

Tildelinger 2014

Prosjekter som er innvilget støtte

SØKERNAVN

PROSJEKTTITTEL

BEVILGNING

MENNESKER I FOKUS

 

Å forankre barnevernets arbeid samt å øke tillit til barnevernet hos foreldre med innvandrerbakgrunn gjennom informasjon og dialog. 

100 000

 

URTEHAGEN STIFTELSE

 

Urtehagen familiehjelpen

 

100 000

 

SOMALISKE KVINNERS SOLIDARITETSFORENING

 

Barnekonvensjonen på somalisk og somalisk kulturkunnskap

 

100 000

 

IFTIN SOMALISK-NORSK KOMEPTANSESENTER

 

Informasjonsfilm rettet mot det somaliske miljøet i Norge

 

200 000

 

AFRICAN CULTURAL AWARENESS IN NORWAY

 

Barnevernets linkarbeidere metode utviklingsprosjekt

 

200 000

 

VAN DER WEELE AS

Nasjonalt nettverk for sakkyndige med minoritetskompetanse

237 000

Flerårige prosjekter som er innvilget støtte for andre år

SØKERNAVN

PROSJEKTTITTEL

BEVILGNING

FORANDRINGSFABRIKKENS STIFTELSE

Mitt liv

1 500 000

NORSK FOSTERHJEMSFORENING

Bro mellom foreldre og fosterforeldre

340 000

VOKSNE FOR BARN

Hvilke erfaringer har ungdom på institusjon med bruk av familieråd?

671 000

HØGSKOLEN I TELEMARK

Hør på meg

700 000

PMV

Tillit mellom minoritetsfamilier og barnevern

400 000

Tilskudd til organisasjoner som driver informasjon og krisetilbud til ungdom som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

SØKERNAVN

PROSJEKTITTEL

BEVILGNING

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Mellom barken og veden

1 650 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Veien videre – oppfølging av de unge på flukt

825 000

Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Drift

2 120 000

Tildelinger 2013

Prosjekter som er innvilget støtte

SØKERNAVN

PROSJEKT

FORMÅL

BEVILGNING

Forandringsfabrikkens stiftelse

Mitt liv

Utvikle og utprøve arbeidsmåter, modeller og systemer for barn og unges medvirkning i alle kjerneprosessene ifht egen sak, i 12 barneverntjenester

1 500 000

 

Norsk fosterhjemsforening

Bro mellom foreldre og fosterforeldre

Utvikle tre manualer til bruk for veiledere og likemenn innenfor foreningene Norsk forsterhjemsforening og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Manualene skal brukes av likemenn til å skape et godt samarbeidsklima mellom det biologiske hjemmet og fosterhjemmet 

340 000

 

Norsk fosterhjemsforening

Hvert fosterbarn sin livsbok

Digitalisere livsbokprosjektet «Mitt liv»

250 000

Voksne for barn

Hvilke erfaringer har ungdom på institusjon med bruk av familieråd

Gjennomføre høringer blant ungdommer som har benyttet familieråd som metode for endringsarbeid og framtidsplanlegging

671 000

 

Høgskolen i Telemark

Hør på meg

Utarbeide et kompetanseprogram for barneverntjenesten og ansatte i barneverninstitusjoner om barn og unges deltakelse med utgangspunkt i filmen «Hør på meg»

700 000

 

Primærmedisinsk verksted

Tillit mellom minoritetsfamilier og barnevern

Utvikle et mentorprogram for å utdanne personer med egenerfaring fra innvandrermiljøene slik at de kan hjelpe til i møtene mellom barneverntjenesten og familien.

Barnevernkurs for minoritetsfamilier

Informasjon på asylmottak

Utivkle e-guide for utenlandske arbeidstakere om barnevernet

300 000

 

Somaliske kvinners solidaritetsforening

Informasjonsspredning om barnekonvensjonen på somalisk

Dialog og informasjon om barnekonvensjonen med utgangspunkt i bok skrevet av Qalinle Dayib

324 000

Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammen om barna

Utvikle film om barnevernet  som skal benyttes til foreldresamarbeid i barnehage og barneskole

450 000

Urtehagens stiftelse

Urtehagen familiehjelpen

Informere minoritetsgrupper om det å være beredskaps- og fosterhjem

100 000

Tilskudd til organisasjoner som driver informasjon og krisetilbud til ungdom som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

SØKERNAVN

PROSJEKTITTEL

BEVILGNING

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Mellom barken og veden

1 650 000

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Veien videre – oppfølging av de unge på flukt

825 000

Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Drift

1 692 000