Tildelinger 2022

Organisasjoner i barnevernet

Organisasjon

Innvilget år

Tilskudd 2022

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON (NOBO)

2022

200 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

2022

610 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

2022

4 500 000

Organisasjonen Voksne for barn

2021

1 200 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

2020

730 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

2020

1 500 000

Norsk Fosterhjemsforening

2020

4 800 000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN

2020

5 100 000

Tildelinger 2021

Organisasjoner i barnevernet

Organisasjon

Innvilget år

Tilskudd 2021

Organisasjonen Voksne for barn

2021

1 796 000

Landsforeningen for barnevernsbarn

2021

4 500 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

2020

730 000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN

2020

5 100 000

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON (NOBO)

2020

170 000

Norsk Fosterhjemsforening

2020

5 604 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

2020

1 490 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

2019

510 000

Tildelinger 2020

Organisasjoner i barnevernet

Organisasjon

Innvilget år

Tilskudd 2020

NORSK BARNEVERNSAMBAND

2019

510 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

2020

730 000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE

2020

5 050 000

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON

2020

160 000

Norsk Fosterhjemsforening

2020

4 850 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

2020

1 000 000

Organisasjonen Voksne for barn v/LfB

2020

3 400 000

Organisasjonen Voksne for barn

2020

1 000 000

Tildelinger 2019

Organisasjoner i barnevernet

Organisasjon

Innvilget år

Tilskudd 2019

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON (NOBO)

2017

150 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

2017

750 000

Norsk Fosterhjemsforening

2017

4 100 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

2017

670 000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN

2019

5 500 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

2019

510 000

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

2019

3 688 000

Organisasjonen Voksne for barn

2019

1 447 873

Tildelinger 2018

Organisasjoner i barnevernet

Organisasjon

Tilskudd 2018

NORSK BARNEVERNLEDER-
ORGANISASJON(NOBO)

 150 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

 750 000

Norsk Fosterhjemsforening

 4 450 000

BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR

 250 000

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

 850 000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN

 5 000 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

 510 000

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

 2 500 000

Organisasjonen Voksne for barn

 850 000

Tildelinger 2017

Organisasjoner i barnevernet
 

Organisasjon

Tilskudd

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

670000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE

4950000

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON

150000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

410000

NORSK FOSTERHJEMSFORENING

4100000

LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

2300000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

750000

VOKSNE FOR BARN

670000

   

Tildelinger 2016

Organisasjoner i barnevernet

 

ORGANISASJON

TILSKUDD

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

 

670 000,-

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE

 

4 950 000,-

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON

 

150 000,-

NORSK BARNEVERNSAMBAND

 

410 000,-

NORSK FOSTERHJEMSFORENING

 

3 730 000,-

LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

 

2 300 000,-

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

 

750 000,-

VOKSNE FOR BARN

 

670 000,-

TOTALT

13 630 000,-

                                                                                                                                                                

Tildelinger 2015

Organisasjoner i barnevernet

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE

670 000

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE

4 950 000

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON

150 000

NORSK BARNEVERNSAMBAND

410 000

NORSK FOSTERHJEMSFORENING

3 730 000

LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

2 300 000

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE

750 000

VOKSNE FOR BARN

670 000