På Barne- og familiedepartementet (BFD) sitt budsjett er det satt av 310,6 millioner kroner i 2020 til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge gir både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

  • omfanget av fattigdom i barnefamilier i kommunen/bydelen
  • geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordeling av midlene
  • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiskevansker/utfordringer knyttet til vold

Bufdir har ferdigstilt behandlingen av søknadene som ble sendt inn direkte til Bufdir og søknadene sendt gjennom kommunene. Oversikt over tildelingene finnes nedenfor. 

Tildeling til de som har søkt om implementeringsstøtte vil bli offentliggjort innen utgangen av mai.

Informasjon om tildelinger

Innvilgede enkelttiltak

Vær oppmerksom på at det i oversiktene kan være beskrevet aktiviteter som det ikke gis støtte til. Dette vil fremgå av Bufdirs vedtak i tilskuddsbrev.

Innvilgede direktesøknader fra frivillige organisasjoner

Innvilgede søknader gjennom kommunene

 

Tildelinger per fylke

Fylke

Antall søknader

Antall innvilgede søknader

Søknadssum

Innvilget sum

AGDER

 83

 42

 29 824 843

 9 817 450

INNLANDET

 114

 66

 27 026 917

 9 034 000

MØRE OG ROMSDAL

 45

 18

 10 473 441

 3 705 500

NORDLAND

 82

 36

 23 297 730

 5 104 000

OSLO

 156

 78

 105 797 530

 39 669 550

ROGALAND

 89

 45

 34 355 760

10 411 000

TROMS OG FINNMARK

 55

 35

 12 881 820

 3 833 440

TRØNDELAG

 119

 58

 35 401 430

10 227 500

VESTFOLD OG TELEMARK

 103

 60

 33 128 833

12 224 250

VESTLAND

 162

 75

 46 259 137

14 568 550

VIKEN

 230

 135

 80 210 255

33 699 407

Tildelinger per kommune

Kommune

Antall søknader

Antall søknader innvilget

Søknadssum

Innvilget sum

Alstahaug kommune

3

1

 737 000

 193 000

Alta kommune

1

0

 660 000

 -

Alvdal kommune

2

1

 285 000

 100 000

Alver kommune

5

3

 1 234 762

 560 000

Andøy kommune

3

2

 538 400

 150 000

Arendal kommune

8

5

 4 396 400

 1 591 200

Asker kommune

8

5

 5 243 500

 2 170 000

Askvoll kommune

3

2

 250 000

 60 000

Askøy kommune

9

4

 2 041 621

 670 000

Aukra kommune

1

0

 220 000

 -

Aurland kommune

2

1

 452 016

 63 000

Aurskog-Høland kommune

2

2

 587 500

 497 500

Austevoll kommune

5

1

 835 000

 190 000

Austrheim kommune

2

1

 539 050

 130 000

Balsfjord kommune

1

1

 400 000

 150 000

Bamble kommune

8

6

 846 700

 486 700

Bardu kommune

2

2

 87 100

 60 000

Beiarn kommune

1

1

 30 000

 30 000

Bergen kommune

46

23

 17 662 480

 7 434 800

Birkenes kommune

2

2

 320 000

 190 000

Bjørnafjorden kommune

7

5

 1 170 450

 570 450

Bodø kommune

9

5

 3 773 000

 930 000

Bokn kommune

5

1

 1 248 560

 30 000

Bremanger kommune

1

0

 3 000 000

 -

Brønnøy kommune

1

1

 110 000

 110 000

Bygland kommune

2

2

 320 000

 110 000

Bærum kommune

9

7

 6 449 500

 2 561 000

Bø (Nordland) kommune

2

1

 880 000

 100 000

Bømlo kommune

5

1

 1 259 000

 300 000

Båtsfjord kommune

1

0

 110 000

 -

Dovre kommune

1

1

 144 000

 100 000

Drammen kommune

22

13

 12 184 205

 4 680 000

Drangedal kommune

2

2

 337 000

 225 000

Dyrøy kommune

2

1

 280 000

 20 000

Eidskog kommune

3

1

 818 000

 250 000

Eidsvoll kommune

7

4

 1 522 670

 764 000

Eigersund kommune

4

2

 407 200

 200 000

Elverum kommune

1

0

 260 000

 -

Enebakk kommune

1

0

 330 000

 -

Engerdal kommune

3

1

 554 000

 80 000

Etne kommune

2

1

 360 000

 100 000

Etnedal kommune

2

2

 165 000

 86 000

Evenes kommune

4

1

 345 000

 50 000

Evje og Hornnes kommune

2

1

 181 250

 71 250

Farsund kommune

1

0

 220 000

 -

Fauske kommune

5

1

 965 000

 225 000

Fitjar kommune

2

1

 235 000

 90 000

Fjaler kommune

2

1

 469 500

 90 000

Fjord kommune

1

1

 50 000

 50 000

Flatanger kommune

1

0

 260 000

 -

Flekkefjord kommune

8

1

 2 294 940

 200 000

Flesberg kommune

4

1

 678 000

 125 000

Flå kommune

3

1

 662 000

 70 000

Folldal kommune

2

1

 391 000

 100 000

Fredrikstad kommune

11

10

 3 941 342

 2 784 342

Frogn kommune

4

1

 1 377 500

 330 000

Froland kommune

3

1

 1 060 000

 160 000

Færder kommune

5

4

 1 034 000

 594 000

Gausdal kommune

2

2

 232 000

 175 000

Gildeskål kommune

1

1

 377 000

 100 000

Giske kommune

2

1

 620 000

 180 000

Gjemnes kommune

2

0

 82 000

 -

Gjerdrum kommune

2

1

 939 100

 170 000

Gjerstad kommune

3

1

 720 000

 100 000

Gjesdal kommune

2

1

 570 000

 200 000

Gjøvik kommune

8

4

 2 616 917

 990 000

Gloppen kommune

5

2

 1 072 350

 170 500

Gol kommune

2

1

 595 000

 200 000

Gran kommune

3

2

 1 460 000

 465 000

Grane kommune

2

2

 90 000

 50 000

Grimstad kommune

5

3

 2 010 000

 730 000

Grue kommune

5

1

 1 222 000

 200 000

Hadsel kommune

1

1

 95 000

 95 000

Halden kommune

7

4

 2 256 670

 1 420 000

Hamar kommune

9

4

 2 610 000

 920 000

Hamarøy kommune

1

0

 1 840 000

 -

Hareid kommune

1

0

 40 000

 -

Harstad kommune

7

5

 997 500

 570 000

Hattfjelldal kommune

1

1

 200 000

 58 000

Haugesund kommune

17

5

 6 800 000

 1 180 000

Heim kommune

2

2

 460 000

 180 000

Hemnes kommune

2

2

 1 140 000

 160 000

Hemsedal kommune

5

1

 1 150 000

 100 000

Herøy (Møre og Romsdal) kommune

3

1

 1 061 080

 165 000

Hitra kommune

2

1

 410 000

 103 000

Hjartdal kommune

3

1

 301 000

 70 000

Hjelmeland kommune

1

1

 175 000

 100 000

Hole kommune

2

2

 350 000

 160 000

Holmestrand kommune

8

4

 3 660 550

 483 000

Holtålen kommune

2

1

 410 000

 90 000

Horten kommune

8

4

 4 291 358

 1 010 000

Hurdal kommune

3

1

 226 759

 100 000

Hustadvika kommune

1

1

 260 000

 260 000

Hyllestad kommune

1

1

 300 000

 100 000

Høyanger kommune

5

1

 850 960

 125 000

Hå kommune

5

3

 790 000

 486 000

Inderøy kommune

3

2

 650 000

 230 000

Indre Fosen kommune

4

3

 463 500

 203 500

Indre Østfold kommune

13

7

 3 694 891

 1 709 891

Iveland kommune

1

1

 220 000

 90 000

Jevnaker kommune

2

1

 710 000

 250 000

Karmøy kommune

9

5

 3 400 000

 1 215 000

Kautokeino kommune

3

2

 430 000

 200 000

Kinn kommune

5

2

 1 600 000

 490 000

Klepp kommune

3

3

 430 000

 430 000

Kongsberg kommune

7

4

 1 325 500

 608 000

Kongsvinger kommune

4

3

 1 280 000

 780 000

Kragerø kommune

1

1

 670 000

 380 000

Kristiansand kommune

18

12

 9 694 413

 4 030 000

Kristiansund kommune

4

2

 1 008 835

 650 000

Krødsherad kommune

3

1

 1 110 000

 100 000

Kvam herad

4

1

 768 866

 200 000

Kvinnherad kommune

5

1

 2 400 000

 365 000

Kvæfjord kommune

1

1

 200 000

 100 000

Kåfjord kommune

1

1

 170 000

 85 000

Larvik kommune

7

6

 3 180 000

 1 710 000

Lavangen kommune

2

1

 660 000

 80 000

Lebesby kommune

1

1

 226 000

 100 000

Levanger kommune

6

4

 1 365 000

 540 000

Lier kommune

2

2

 510 000

 474 000

Lillehammer kommune

10

7

 1 425 000

 700 000

Lillesand kommune

1

1

 700 000

 300 000

Lillestrøm kommune

16

7

 4 515 332

 2 432 414

Lindesnes kommune

9

4

 3 424 540

 785 000

Lund kommune

1

1

 60 000

 60 000

Lunner kommune

2

1

 860 000

 240 000

Luster kommune

1

0

 460 000

 -

Lyngdal kommune

3

2

 850 000

 430 000

Lyngen kommune

2

1

 324 000

 80 000

Lørenskog kommune

8

3

 3 227 200

 1 000 000

Løten kommune

1

1

 260 000

 260 000

Malvik kommune

5

1

 3 160 250

 255 000

Marker kommune

1

1

 80 000

 80 000

Melhus kommune

3

1

 3 361 600

 400 000

Meløy kommune

5

1

 596 000

 200 000

Meråker kommune

6

1

 795 000

 150 000

Midtre Gauldal kommune

2

1

 410 000

 170 000

Midt-Telemark kommune

4

1

 1 776 800

 460 000

Modum kommune

5

5

 516 150

 516 150

Molde kommune

18

2

 4 289 600

 615 000

Moskenes kommune

1

1

 30 000

 24 000

Moss kommune

8

4

 4 033 000

 1 782 000

Målselv kommune

2

2

 370 000

 140 000

Namsos kommune

6

3

 2 052 000

 556 000

Nannestad kommune

4

3

 608 500

 360 000

Narvik kommune

7

1

 2 396 320

 534 000

Nes (Akershus) kommune

4

2

 1 450 000

 480 000

Nes (Buskerud) kommune

4

1

 646 000

 65 000

Nesna kommune

2

1

 600 000

 70 000

Nesodden kommune

8

3

 1 868 370

 491 210

Nissedal kommune

2

1

 420 000

 50 000

Nittedal kommune

3

3

 454 900

 454 900

Nome kommune

1

1

 480 000

 250 000

Nord-Aurdal kommune

3

2

 680 000

 200 000

Nord-Fron kommune

2

1

 380 000

 170 000

Nord-Odal kommune

4

2

 295 000

 133 000

Nordre Follo kommune

5

4

 1 938 000

 1 205 000

Nordre Land kommune

4

1

 1 060 000

 250 000

Nore og Uvdal kommune

1

0

 600 000

 -

Notodden kommune

3

3

 790 000

 390 000

Nærøysund kommune

4

2

 965 000

 55 000

Oppdal kommune

1

1

 500 000

 165 000

Orkland kommune

4

2

 1 220 000

 450 000

Os (Hedmark) kommune

1

0

 260 000

 -

OSLO BYDEL 1 GAMLE OSLO

21

8

 17 695 286

 5 300 000

OSLO BYDEL 10 GRORUD

15

6

 6 397 000

 2 550 000

OSLO BYDEL 11 STOVNER

12

9

 5 544 704

 3 705 500

OSLO BYDEL 12 ALNA

17

10

 10 515 137

 4 477 000

OSLO BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND

16

10

 8 579 000

 4 400 000

OSLO BYDEL 2 GRUNERLØKKA

11

6

 6 561 200

 2 940 000

OSLO BYDEL 3 SAGENE

5

3

 4 196 000

 1 976 000

OSLO BYDEL 9 BJERKE

11

4

 11 096 400

 3 600 000

Oslo kommune

48

22

 35 212 803

 10 721 050

Overhalla kommune

4

1

 1 170 000

 80 000

Porsanger kommune

5

1

 401 220

 80 000

Porsgrunn kommune

12

4

 3 485 075

 1 110 000

Rakkestad kommune

2

2

 459 000

 319 000

Rana kommune

6

2

 1 681 460

 450 000

Randaberg kommune

2

1

 635 000

 165 000

Rauma kommune

2

1

 436 600

 110 000

Rendalen kommune

1

1

 300 000

 75 000

Rennebu kommune

1

1

 260 000

 90 000

Ringebu kommune

1

1

 80 000

 80 000

Ringerike kommune

6

5

 1 881 000

 900 000

Ringsaker kommune

4

3

 1 828 000

 540 000

Risør kommune

3

1

 530 000

 140 000

Rollag kommune

3

1

 1 058 000

 140 000

Rælingen kommune

3

2

 1 390 000

 450 000

Rødøy kommune

3

1

 280 000

 30 000

Røros kommune

2

1

 330 000

 70 000

Råde kommune

1

1

 600 000

 210 000

Salangen kommune

3

1

 950 000

 90 000

Saltdal kommune

3

1

 540 000

 115 000

Samnanger kommune

1

1

 62 800

 62 800

Sandefjord kommune

5

3

 2 269 000

 750 200

Sandnes kommune

3

2

 2 205 000

 1 325 000

Sarpsborg kommune

10

8

 1 925 000

 955 000

Sauda kommune

1

1

 250 000

 120 000

Sel kommune

3

2

 1 250 000

 165 000

Selbu kommune

3

1

 510 000

 85 000

Senja kommune

7

5

 806 000

 363 440

Siljan kommune

5

1

 880 000

 81 000

Skien kommune

20

11

 5 883 350

 2 548 350

Sogndal kommune

4

2

 560 000

 270 000

Sola kommune

2

1

 820 000

 440 000

Sortland kommune

1

1

 750 000

 265 000

Stad kommune

4

3

 503 000

 235 000

Stavanger kommune

19

9

 9 480 000

 3 290 000

Steigen kommune

2

1

 386 000

 75 000

Steinkjer kommune

9

4

 2 670 000

 745 000

Stjørdal kommune

7

5

 1 188 000

 660 000

Stord kommune

8

3

 1 646 750

 460 000

Stor-Elvdal kommune

1

1

 150 000

 70 000

Strand kommune

4

2

 4 370 000

 315 000

Stryn kommune

1

1

 70 000

 70 000

Sula kommune

1

1

 200 000

 190 000

Sveio kommune

2

2

 846 345

 210 000

Sykkylven kommune

1

1

 200 000

 200 000

Sømna kommune

2

1

 523 550

 60 000

Søndre Land kommune

4

3

 310 000

 240 000

Sør-Aurdal kommune

2

1

 420 000

 80 000

Sørfold kommune

1

0

 80 000

 -

Sør-Fron kommune

1

1

 80 000

 80 000

Sør-Odal kommune

2

2

 600 000

 235 000

Sørreisa kommune

1

1

 20 000

 20 000

Tana kommune

1

1

 520 000

 50 000

Time kommune

6

3

 1 610 000

 370 000

Tinn kommune

4

2

 675 000

 165 000

Tjeldssund kommune

1

1

 450 000

 100 000

Tokke kommune

1

1

 219 000

 50 000

Tolga kommune

2

1

 360 000

 80 000

Tromsø kommune

9

5

 4 145 000

 1 325 000

Trondheim kommune

27

14

 8 378 180

 4 115 000

Trysil kommune

1

1

 120 000

 120 000

Tvedestrand kommune

1

1

 220 000

 140 000

Tydal kommune

2

1

 422 500

 40 000

Tynset kommune

2

1

 380 000

 120 000

Tysnes kommune

3

1

 464 000

 100 000

Tysvær kommune

3

2

 795 000

 265 000

Tønsberg kommune

3

3

 1 530 000

 1 330 000

Ullensaker kommune

8

4

 2 570 000

 1 145 000

Ullensvang herad

6

2

 1 342 887

 230 000

Vadsø kommune

2

2

 675 000

 220 000

Vanylven kommune

2

1

 699 826

 80 000

Vefsn kommune

3

2

 1 100 000

 240 000

Vegårshei kommune

3

1

 475 000

 110 000

Vennesla kommune

4

1

 1 506 400

 490 000

Verdal kommune

8

3

 2 978 400

 445 000

Vestre Slidre kommune

1

1

 200 000

 60 000

Vestre Toten kommune

6

3

 1 049 000

 400 000

Vestvågøy kommune

3

1

 1 199 000

 400 000

Vindafjord kommune

2

2

 310 000

 220 000

Vinje kommune

1

1

 400 000

 81 000

Volda kommune

2

2

 189 000

 189 000

Voss herad

5

2

 1 317 300

 372 000

Vågan kommune

6

1

 1 665 000

 240 000

Vågå kommune

2

1

 75 000

 50 000

Våler (Hedmark) kommune

3

1

 1 800 000

 120 000

Øksnes kommune

1

1

 350 000

 150 000

Ørland kommune

3

1

 815 000

 250 000

Ørsta kommune

1

1

 100 000

 100 000

Øvre Eiker kommune

5

3

 2 176 666

 545 000

Øyer kommune

2

2

 190 000

 170 000

Øygarden kommune

11

6

 2 485 000

 850 000

Åfjord kommune

2

1

 197 000

 100 000

Ål kommune

2

1

 340 000

 105 000

Ålesund kommune

3

3

 1 016 500

 916 500

Åmli kommune

5

1

 546 900

 100 000

Åmot kommune

2

1

 697 000

 150 000

Ås kommune

2

2

 1 169 000

 550 000

Åseral kommune

1

1

 135 000

 50 000

Åsnes kommune

4

2

 740 000

 240 000

 

Implementering av nasjonale verktøy

Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget

Oppsummering

Norges KFUM-KFUK (For NDFU)

ALLEMED – tverrsektorielt arbeid for å realisere Fritidserklæringens mål

3 113 100

Alle barn og unge i Norge skal ha en reell mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. ALLEMED er et verktøy som stimulerer til samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører, og som bidrar til å realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene der barn vokser opp. Implementering av ALLEMED-verktøyet i kommuner skaper felles bevissthet og kunnskap om barrierer for barn og unges deltakelse, og leder frem til konkrete tiltak og ideer for inkludering av barn og unge.

Frivillighet Norge

Frivillighetsløftet

250 000

Tiltaket det søkes midler til skal føre til økt oppslutning om og oppnåelse av Fritidserklæringens mål gjennom økt dialog og samhandling mellom frivillige lag og foreninger og kommunen. Frivillighet Norge tilbyr kommunene et velutprøvd opplegg som omfatter a) et møte med kommuneledelse, b) en åpen kveldskonferanse med bredden av lag og foreninger og c) skriftlig dokumentasjon som kan brukes i kommunens utvikling av en egen frivillighetspolitikk. Ny forskning viser at kommuner med en helhetlig frivillighetspolitikk har mer dialog og samhandling med de frivillige organisasjonene enn kommuner som ikke har en slik politikk.

Frivillighet Norge

Ungfritid.no

900 000

Ungfritid.no skal være en nasjonal nettside med relevant informasjon om varige fritidsaktiviteter særlig tilrettelagt for barnefamilier med lav inntekt. Det skal ikke stilles krav til registrering eller innlogging på Ungfritid.no. Verktøyet blir utviklet for lokale lag og foreninger som drives av frivillige, og det vil støtte sentralleddets strategi om økt deltakelse, god informasjon og økt synlighet for deres fritidsaktiviteter. Det skal legges til rette for at også private aktører kan bidra. Verktøyet vil forenkle og digitalisere kontakten med nye deltakere og gjøre det enklere for barn og unge å stille spørsmål direkte til riktig kontaktperson i den lokale klubben eller foreningen.