På Barne- og familiedepartementet (BFD) sitt budsjett er det satt av 301,985 millioner kroner i 2019 til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier gir både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

  • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • geografisk spredning ved fordelingen av midlene
  • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Bufdir har ferdigstilt behandlingen av søknadene. Oversikt over tildelingene finnes nedenfor. 

Vedtaksbrev sendes ut i løpet av 14. mai.

Informasjon om tildelinger

Innvilgede enkelttiltak

Vær oppmerksom på at det i oversiktene kan være beskrevet aktiviteter som det ikke gis støtte til. Dette vil fremgå av Bufdirs vedtak i tilskuddsbrev.

Innvilgede direktesøknader fra frivillige organisasjoner 

Innvilgede søknader gjennom kommunene

Tildelinger per fylke
Fylke Antall søknader Antall innvilgede søknader Søknadssum Innvilget sum
Akershus 108 52 42 784 083 13 146 165
Aust-Agder 37 21 10 638 900 4 398 000
Buskerud 87 49 24 010 533 9 449 470
Finnmark 12 10 3 656 955 1 377 800
Hedmark 56 25 17 576 044 5 186 800
Hordaland 113 61 29 693 918 12 441 100
Møre og Romsdal 51 28 10 229 629 3 800 015
Nordland 84 48 21 606 512 7 342 500
Oppland 73 33 19 877 100 5 729 400
Oslo 174 93 105 712 837 42 750 123
Rogaland 86 48 27 213 661 10 490 300
Sogn og fjordane 35 21 8 729 845 2 312 000
Telemark 89 43 20 742 680 6 559 740
Troms 58 29 12 016 007 3 935 000
Trøndelag 101 46 31 572 550 8 844 200
Vest-Agder 45 25 16 688 640 5 402 890
Vestfold 40 22 13 598 990 4 963 800
Østfold 75 46 17 292 708 8 145 000
Tildelinger per kommune

Kommune

Antall søknader

Antall søknader innvilget

 Søknadssum

 Innvilget sum

Alstahaug

1

1

 400 000

 250 000

Alta

3

1

 1 570 000

 400 000

Alvdal

2

1

 480 000

 100 000

Andøy

1

1

 420 000

 175 000

Arendal

8

5

 3 253 000

 1 673 000

Asker

14

6

 8 771 800

 1 442 200

Askim

9

7

 2 190 000

 1 015 000

Askvoll

2

1

 455 000

 100 000

Askøy

10

4

 2 629 358

 700 000

Aurland

1

1

 171 623

 100 000

Aurskog-Høland

3

2

 650 000

 330 000

Austevoll

3

2

 270 000

 125 000

Austrheim

1

1

 259 498

 150 000

Ballangen

1

1

 601 000

 250 000

Balsfjord

2

1

 324 000

 190 000

Bamble

10

6

 1 084 740

 439 740

Bardu

4

2

 282 450

 80 000

Berg

4

1

 602 000

 70 000

Bergen

42

24

 13 782 450

 7 205 300

Bindal

1

1

 97 000

 60 000

Birkenes

2

1

 720 000

 160 000

Bjugn

3

1

 445 000

 260 000

Bodø

11

5

 2 594 587

 1 280 000

Brønnøy

3

2

 369 000

 200 000

Bygland

1

1

 304 000

 100 000

Bærum

8

6

 5 263 100

 2 130 000

Bø (Nordland)

2

1

 517 000

 190 000

Bø (Telemark)

2

1

 930 000

 300 000

Bømlo

4

3

 890 000

 610 000

Dovre

1

1

 134 400

 134 400

Drammen

13

11

 6 802 800

 3 725 200

Drangedal

4

1

 1 096 640

 260 000

Dyrøy

3

1

 109 305

 15 000

Eid

3

3

 530 000

 180 000

Eidsberg

7

3

 1 401 150

 390 000

Eidskog

1

1

 870 000

 300 000

Eidsvoll

3

3

 526 000

 526 000

Eigersund

4

4

 386 400

 316 400

Elverum

2

1

 850 000

 350 000

Enebakk

2

1

 710 000

 300 000

Engerdal

1

1

 110 000

 110 000

Etne

1

1

 55 500

 35 000

Etnedal

2

1

 355 000

 55 000

Evenes

2

2

 195 000

 100 000

Evje og Hornnes

3

2

 185 000

 105 000

Fauske

4

2

 670 000

 250 000

Fet

4

1

 1 107 802

 200 000

Finnøy

1

1

 300 000

 100 000

Fitjar

2

1

 125 000

 80 000

Fjaler

3

1

 990 000

 100 000

Fjell

4

2

 1 027 750

 500 000

Flakstad

1

1

 20 000

 20 000

Flatanger

1

1

 40 000

 40 000

Flekkefjord

3

1

 1 317 000

 100 000

Flesberg

3

2

 478 000

 200 000

Flora

3

2

 1 252 222

 380 000

Flå

2

1

 434 500

 84 500

Folldal

1

1

 117 300

 50 000

Forsand

1

1

 100 000

 100 000

Fredrikstad

10

8

 2 523 750

 1 855 000

Frogn

1

1

 110 600

 100 000

Froland

2

1

 230 000

 160 000

Fræna

2

1

 726 000

 250 000

Fusa

2

2

 170 500

 110 000

Færder

5

1

 1 258 000

 200 000

Førde

1

1

 800 000

 250 000

Gausdal

1

1

 152 000

 152 000

Giske

3

1

 852 080

 200 000

Gjerdrum

1

1

 776 800

 270 000

Gjerstad

2

1

 646 400

 160 000

Gjesdal

2

1

 250 000

 200 000

Gjøvik

9

4

 3 080 000

 1 020 000

Gloppen

2

2

 250 000

 180 000

Gol

3

1

 796 000

 250 000

Gran

2

2

 1 000 000

 530 000

Grane

2

2

 127 000

 60 000

Gratangen

1

1

 225 000

 125 000

Grimstad

4

3

 1 380 000

 750 000

Grue

2

1

 950 000

 230 000

Hadsel

1

1

 512 312

 300 000

Halden

8

5

 2 317 408

 1 310 000

Halsa

6

2

 272 400

 69 200

Hamar

8

3

 3 404 200

 1 010 000

Hamarøy

4

1

 657 604

 100 000

Hammerfest

1

1

 120 000

 120 000

Haram

1

1

 130 000

 130 000

Harstad

8

4

 1 231 400

 635 000

Hattfjelldal

1

1

 30 000

 30 000

Haugesund

16

3

 6 586 571

 1 400 000

Hemnes

1

1

 200 000

 150 000

Herøy (Møre og Romsdal)

3

2

 502 120

 200 000

Hjartdal

6

2

 398 400

 130 000

Hjelmeland

1

1

 200 000

 130 000

Hobøl

2

1

 470 000

 260 000

Hole

2

2

 286 500

 155 000

Holmestrand

8

3

 3 326 332

 217 500

Holtålen

1

1

 350 000

 260 000

Horten

5

3

 1 742 358

 980 000

Hurum

2

2

 900 000

 250 000

Hyllestad

4

1

 619 000

 60 000

Høyanger

5

1

 870 000

 150 000

3

1

 1 050 000

 400 000

Inderøy

3

2

 800 000

 410 000

Indre Fosen

4

3

 576 000

 170 000

Iveland

1

1

 220 000

 160 000

Jevnaker

4

1

 1 465 000

 250 000

Karmøy

5

4

 2 280 420

 1 310 000

Kautokeino

4

4

 787 495

 452 800

Klepp

3

1

 1 031 000

 200 000

Kongsberg

6

5

 663 075

 473 000

Kongsvinger

4

2

 1 201 024

 750 000

Kragerø

8

2

 2 351 000

 450 000

Kristiansand

18

12

 7 760 000

 3 150 000

Kristiansund

5

4

 1 191 664

 660 000

Krødsherad

1

1

 350 000

 125 000

Kvam

4

2

 1 058 000

 200 000

Kvinnherad

2

1

 540 000

 300 000

Kvæfjord

1

1

 200 000

 130 000

Kåfjord

2

1

 141 612

 90 000

Larvik

10

5

 2 066 000

 1 230 000

Lavangen

1

1

 300 000

 100 000

Lebesby

1

1

 529 460

 100 000

Leirfjord

1

1

 57 500

 57 500

Lenvik

7

3

 946 000

 200 000

Levanger

6

2

 5 120 000

 578 000

Lier

3

2

 680 000

 330 000

Lillehammer

9

6

 2 231 500

 758 500

Lillesand

4

1

 1 770 000

 400 000

Lindesnes

3

3

 411 750

 180 000

Lindås

2

2

 270 000

 270 000

Lom

1

1

 120 000

 100 000

Lunner

1

1

 700 000

 300 000

Luster

2

1

 1 135 000

 150 000

Lyngdal

3

2

 1 050 000

 400 000

Lyngen

2

1

 324 000

 100 000

Lørenskog

7

1

 5 600 440

 1 000 000

Malvik

4

1

 1 370 250

 300 000

Mandal

5

2

 2 013 890

 562 890

Marker

2

1

 370 000

 20 000

Marnardal

4

2

 556 000

 130 000

Meland

3

1

 635 000

 260 000

Meldal

3

1

 855 000

 130 000

Melhus

2

1

 430 000

 60 000

Meløy

6

1

 1 110 000

 200 000

Meråker

7

1

 1 790 000

 150 000

Midsund

1

1

 100 000

 50 000

Midtre Gauldal

1

1

 147 250

 110 000

Modum

8

3

 1 006 554

 550 554

Molde

9

4

 1 084 715

 456 565

Moskenes

3

2

 210 000

 50 000

Moss

7

5

 2 110 400

 1 350 000

Målselv

3

2

 765 000

 190 000

Namdalseid

2

1

 269 000

 24 000

Namsos

4

2

 1 347 000

 500 000

Narvik

8

2

 3 215 725

 760 000

Naustdal

1

1

 300 000

 100 000

Nedre Eiker

11

3

 2 766 216

 976 216

Nes (Akershus)

5

2

 1 723 000

 500 000

Nes (Buskerud)

5

1

 949 000

 170 000

Nesna

2

1

 578 000

 150 000

Nesodden

12

4

 2 262 500

 610 000

Nesset

2

1

 1 418 000

 200 000

Nissedal

2

1

 260 000

 100 000

Nord-Aurdal

3

2

 639 500

 270 000

Nord-Fron

2

1

 590 000

 175 000

Nordre Land

7

1

 2 882 500

 300 000

Nordreisa

1

1

 150 340

 120 000

Nore og Uvdal

3

1

 850 000

 100 000

Notodden

6

5

 685 000

 520 000

Nærøy

1

1

 400 000

 160 000

Odda

3

2

 1 289 840

 180 000

Oppdal

2

1

 750 000

 100 000

Oppegård

12

4

 3 110 986

 610 000

Os (Hedmark)

3

1

 1 051 800

 41 800

Os (Hordaland)

5

1

 1 190 000

 150 000

Oslo

52

26

 36 608 721

 11 457 723

Bydel Gamle Oslo

23

14

 18 376 137

 6 950 000

Bydel Grorud

17

8

 5 919 160

 3 140 000

Bydel Stovner

13

7

 6 296 650

 3 035 000

Bydel Alna

16

12

 8 959 650

 5 240 000

Bydel Søndre Nordstrand

22

9

 7 371 900

 3 303 000

Bydel Grünerløkka

12

7

 6 075 666

 2 624 400

Bydel Sagene

9

4

 5 424 233

 2 500 000

Bydel Bjerke

10

6

 10 680 720

 4 500 000

Overhalla

1

1

 500 000

 150 000

Porsgrunn

15

7

 3 563 400

 1 135 000

Radøy

1

1

 210 000

 123 000

Rakkestad

2

1

 550 000

 200 000

Rana

3

2

 1 014 784

 500 000

Randaberg

3

1

 775 000

 180 000

Rauma

3

1

 1 075 000

 150 000

Re

2

1

 647 000

 297 000

Rendalen

2

1

 650 000

 80 000

Rennebu

3

1

 500 000

 100 000

Rennesøy

2

2

 81 900

 81 900

Ringerike

7

5

 1 392 000

 750 000

Ringsaker

3

2

 1 492 720

 950 000

Risør

2

1

 370 000

 160 000

Rollag

2

2

 708 000

 250 000

Rygge

1

1

 133 000

 100 000

Rælingen

4

2

 1 056 000

 500 000

Rødøy

1

1

 30 000

 30 000

Røros

4

1

 1 104 000

 100 000

Røyken

3

2

 680 000

 310 000

Råde

3

1

 1 195 000

 270 000

Salangen

4

1

 1 335 000

 200 000

Saltdal

2

2

 275 000

 180 000

Samnanger

1

1

 62 800

 62 800

Sande (Vestfold)

2

2

 232 000

 232 000

Sandefjord

4

3

 992 900

 642 900

Sandnes

5

3

 2 023 500

 1 200 000

Sarpsborg

13

9

 1 935 000

 975 000

Sauda

1

1

 300 000

 175 000

Sauherad

3

1

 1 435 500

 250 000

Selbu

2

1

 650 000

 100 000

Siljan

3

1

 770 000

 100 000

Skedsmo

7

5

 1 995 965

 1 117 965

Ski

7

3

 1 774 090

 650 000

Skien

22

13

 5 748 000

 2 605 000

Skiptvet

2

1

 540 000

 120 000

Skjåk

4

1

 362 500

 50 000

Sogndal

3

2

 315 000

 200 000

Sokndal

5

2

 215 600

 55 000

Sola

3

2

 600 000

 290 000

Songdalen

3

1

 1 195 000

 320 000

Sortland

1

1

 700 000

 300 000

Spydeberg

3

2

 480 000

 130 000

Stavanger

16

11

 6 260 550

 3 087 000

Steigen

2

1

 302 000

 100 000

Steinkjer

5

3

 1 710 000

 640 000

Stjørdal

7

3

 1 530 000

 500 000

Stord

5

3

 1 600 000

 480 000

Stordal

2

2

 150 000

 50 000

Stor-Elvdal

2

1

 300 000

 150 000

Strand

2

2

 1 800 000

 300 000

Stryn

3

3

 242 000

 242 000

Sula

1

1

 200 000

 200 000

Sveio

3

2

 753 000

 250 000

Sykkylven

1

1

 400 000

 240 000

Sømna

1

1

 285 000

 80 000

Søndre Land

4

1

 1 400 000

 250 000

Sør-Aurdal

1

1

 195 000

 140 000

Sørfold

2

1

 130 000

 90 000

Sør-Fron

3

1

 600 000

 110 000

Sør-Odal

4

2

 1 446 000

 300 000

Sørreisa

2

1

 447 000

 180 000

Sørum

5

2

 3 124 000

 660 000

Tana

1

1

 200 000

 75 000

Time

8

3

 1 836 720

 425 000

Tinn

5

2

 970 000

 90 000

Tjeldsund

1

1

 200 000

 110 000

Tolga

2

1

 260 000

 90 000

Torsken

2

2

 115 000

 95 000

Tranøy

1

1

 15 000

 15 000

Tromsø

10

4

 4 502 900

 1 400 000

Trondheim

22

15

 6 576 350

 3 652 200

Trysil

3

1

 510 000

 130 000

Trøgstad

5

1

 727 000

 150 000

Tvedestrand

1

1

 220 000

 160 000

Tynset

4

2

 823 000

 170 000

Tysvær

2

2

 653 000

 300 000

Tønsberg

4

4

 3 334 400

 1 164 400

Ullensaker

6

4

 2 651 000

 1 460 000

Ullensvang

5

1

 1 300 000

 100 000

Vadsø

2

2

 450 000

 230 000

Vaksdal

2

1

 450 000

 150 000

Vefsn

6

2

 1 274 000

 300 000

Vega

2

1

 224 000

 100 000

Vegårshei

5

2

 620 500

 210 000

Vennesla

5

2

 2 035 000

 560 000

Verdal

9

2

 3 527 700

 500 000

Vestby

3

1

 650 000

 200 000

Vestre Slidre

5

1

 461 600

 100 000

Vestre Toten

5

3

 859 500

 434 500

Vestvågøy

2

2

 920 000

 420 000

Vindafjord

3

2

 483 000

 240 000

Vinje

1

1

 400 000

 180 000

Volda

2

2

 266 000

 230 000

Voss

8

3

 1 125 222

 400 000

Vågan

4

2

 3 320 000

 280 000

Vågsøy

2

1

 800 000

 120 000

Vågå

4

1

 360 000

 100 000

Våler (Hedmark)

3

1

 1 150 000

 125 000

Øksnes

1

1

 350 000

 220 000

Ørskog

1

1

 106 000

 106 000

Østre Toten

2

1

 1 163 600

 400 000

Øvre Eiker

9

4

 1 965 600

 600 000

Øyer

2

1

 650 000

 100 000

Ål

4

1

 2 302 288

 150 000

Ålesund

6

3

 1 163 250

 608 250

Åmli

2

1

 720 000

 200 000

Åmot

3

1

 970 000

 200 000

Ås

4

3

 920 000

 540 000

Åsnes

6

1

 940 000

 50 000