Informasjon om tildelinger

På Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt av 269,4 millioner kroner i 2018 til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom gir både frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

  • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Bufdir har ferdigstilt behandlingen av søknadene. Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Vedtaksbrev sendes ut i løpet av 11. mai.

Informasjon om tildelinger

Innvilgede enkelttiltak

Vær oppmerksom på at det i oversiktene kan være beskrevet aktiviteter som det ikke gis støtte til. Dette vil fremgå av Bufdirs vedtak i tilskuddsbrev.

Innvilgede direktesøknader fra frivillige organisasjoner

Innvilgede søknader gjennom kommunene

Tildelinger per fylke

Fylke

Antall søknader

Antall innvilgede søknader

Søknadssum

Innvilget sum

Akershus

 93

 55

 32 168 527

 11 437 540

Aust-Agder

 44

 26

 9 815 200

 5 153 200

Buskerud

 58

 41

 16 506 899

 8 096 436

Finnmark

 11

 7

 8 791 500

 1 590 000

Hedmark

 53

 27

 18 361 498

 5 738 437

Hordaland

 105

 60

 31 813 793

 11 119 823

Møre og Romsdal

 17

 15

 4 279 752

 2 253 832

Nordland

 77

 50

 22 057 062

 8 120 320

Oppland

 41

 28

 8 968 995

 4 549 500

Oslo

 164

 107

 100 316 730

 50 447 840

Rogaland

 75

 40

 25 319 530

 9 544 000

Sogn og fjordane

 27

 18

 5 462 296

 2 256 704

Telemark

 72

 45

 15 549 563

 6 494 800

Troms

 48

 34

 11 456 878

 4 354 850

Trøndelag

 75

 45

 27 436 977

 9 832 305

Vest-Agder

 33

 28

 11 671 973

 5 659 600

Vestfold

 28

 17

 9 887 400

 4 018 400

Østfold

 88

 47

 21 952 487

 8 440 000

Tildelinger per kommune

Kommune

Antall søknader

Antall søknader innvilget

Søknadssum

Innvilget sum

Alstahaug

0

0

 -

 -

Alta

3

2

 3 400 000

 650 000

Andøy

1

0

 584 000

 -

Arendal

9

5

 2 342 200

 1 495 200

Asker

11

6

 4 138 940

 1 147 540

Askim

16

5

 1 875 108

 800 000

Askøy

6

4

 2 750 445

 740 000

Audnedal

1

1

 690 000

 250 000

Aurland

2

1

 400 188

 192 704

Aurskog-Høland

5

3

 780 500

 405 000

Austrheim

1

1

 247 912

 170 000

Balsfjord

1

1

 300 000

 300 000

Bamble

12

5

 1 994 800

 299 800

Bardu

3

3

 170 800

 140 800

Berg

4

3

 225 500

 158 500

Bergen

45

24

 15 498 423

 6 213 650

Bindal

3

1

 253 400

 98 400

Birkenes

1

1

 220 000

 170 000

Bjugn

2

2

 498 000

 248 000

Bodø

9

5

 2 436 405

 1 000 000

Brønnøy

4

2

 750 000

 130 000

Bærum

6

4

 5 245 000

 2 000 000

Bø (Nordland)

1

1

 500 000

 300 000

Bø (Telemark)

2

1

 435 000

 305 000

Bømlo

6

4

 1 600 000

 430 000

Drammen

15

12

 6 477 858

 3 481 858

Drangedal

4

2

 1 040 960

 400 000

Dønna

0

0

 -

 -

Eid

3

2

 470 800

 250 000

Eide

1

1

 190 000

 150 000

Eidsberg

8

3

 1 909 000

 650 000

Eidskog

2

2

 700 000

 300 000

Eidsvoll

5

2

 1 578 833

 485 000

Eigersund

6

3

 1 608 000

 330 000

Elverum

2

1

 480 000

 80 000

Enebakk

3

1

 440 000

 150 000

Engerdal

1

1

 110 000

 110 000

Etne

5

2

 416 750

 142 750

Evje og Hornnes

5

2

 715 000

 200 000

Fauske

6

2

 1 083 800

 250 000

Fet

2

2

 649 850

 300 000

Fitjar

2

1

 230 000

 100 000

Fjaler

3

2

 773 080

 250 000

Fjell

5

3

 1 290 000

 650 000

Flekkefjord

2

2

 187 500

 187 500

Flesberg

3

2

 1 332 000

 200 000

Flora

2

1

 1 082 670

 150 000

Flå

1

1

 28 000

 28 000

Folldal

0

0

 -

 -

Forsand

1

1

 200 000

 150 000

Fredrikstad

13

9

 3 994 306

 1 640 000

Frogn

4

3

 855 000

 305 000

Froland

3

1

 260 000

 170 000

Fræna

1

1

 200 000

 200 000

Fusa

3

2

 170 500

 123 000

Færder

5

2

 1 392 000

 130 000

Gausdal

0

0

 -

 -

Giske

2

2

 804 100

 400 000

Gjemnes

0

0

 -

 -

Gjerdrum

1

1

 806 000

 400 000

Gjerstad

2

1

 250 000

 170 000

Gjesdal

3

1

 480 000

 300 000

Gjøvik

5

3

 1 668 000

 900 000

Gloppen

1

1

 135 000

 95 000

Gol

1

1

 35 000

 35 000

Gran

2

2

 1 450 300

 800 000

Grane

2

2

 55 000

 55 000

Gratangen

2

2

 450 000

 220 000

Grimstad

4

3

 1 540 000

 870 000

Grue

1

1

 600 000

 400 000

Hadsel

0

0

 -

 -

Halden

11

7

 2 577 443

 1 266 000

Hamar

11

5

 4 652 000

 1 150 000

Hamarøy

3

2

 722 281

 315 000

Hammerfest

1

1

 240 000

 240 000

Haram

1

1

 252 842

 252 842

Harstad

4

4

 660 550

 460 550

Hattfjelldal

4

3

 803 600

 377 920

Haugesund

20

6

 8 586 902

 1 830 000

Hemnes

0

0

 -

 -

Hemsedal

1

1

 250 000

 150 000

Hjelmeland

1

1

 80 000

 80 000

Hobøl

1

1

 450 000

 250 000

Hol

0

0

 -

 -

Hole

4

2

 329 900

 145 000

Holmestrand

0

0

 -

 -

Holtålen

4

2

 1 088 340

 400 000

Hornindal

0

0

 -

 -

Horten

5

3

 1 108 000

 630 000

Hurdal

0

0

 -

 -

Hurum

3

2

 1 000 000

 250 000

Høyanger

3

2

 303 333

 190 000

1

1

 1 000 000

 500 000

Ibestad

0

0

 -

 -

Inderøy

3

2

 1 110 000

 400 000

Indre Fosen

2

2

 166 000

 166 000

Iveland

1

1

 220 000

 170 000

Jondal

0

0

 -

 -

Karmøy

8

4

 3 283 000

 1 350 000

Kautokeino

2

1

 3 801 500

 200 000

Klepp

0

0

 -

 -

Klæbu

1

1

 10 000

 10 000

Kongsvinger

5

2

 1 666 098

 700 000

Kragerø

10

3

 2 131 000

 530 000

Kristiansand

13

10

 4 366 500

 2 582 500

Kristiansund

1

0

 120 000

 -

Krødsherad

2

1

 680 000

 150 000

Kvam

1

0

 650 000

 -

Kviteseid

0

0

 -

 -

Larvik

5

4

 1 912 000

 780 000

Lavangen

0

0

 -

 -

Lebesby

1

1

 400 000

 200 000

Leikanger

3

2

 416 000

 229 000

Leirfjord

0

0

 -

 -

Lenvik

10

5

 2 923 850

 450 000

Levanger

5

2

 2 228 000

 650 000

Lier

3

3

 1 376 500

 880 000

Lillehammer

11

8

 1 600 000

 770 000

Lillesand

4

3

 1 760 000

 620 000

Lindesnes

1

1

 230 000

 150 000

Lindås

2

2

 220 000

 220 000

Lom

2

1

 80 500

 76 500

Lund

0

0

 -

 -

Lunner

1

1

 500 000

 350 000

Luster

3

3

 728 000

 450 000

Lyngdal

1

1

 400 000

 300 000

Lyngen

2

2

 325 000

 180 000

Lødingen

1

1

 100 000

 100 000

Lørenskog

3

2

 1 131 600

 700 000

Løten

1

0

 660 000

 -

Malvik

1

1

 600 250

 350 000

Mandal

5

4

 2 265 000

 700 000

Marnardal

2

2

 270 000

 160 000

Meland

4

2

 505 000

 250 000

Meldal

1

1

 350 000

 200 000

Meløy

7

4

 543 500

 270 000

Meråker

5

3

 839 000

 450 000

Midsund

0

0

 -

 -

Modum

3

2

 206 578

 156 578

Moss

13

7

 4 673 498

 1 549 000

Målselv

3

2

 630 000

 250 000

Namsos

4

1

 1 558 000

 200 000

Narvik

7

3

 2 698 000

 480 000

Naustdal

2

2

 400 225

 250 000

Nedre Eiker

9

6

 2 527 663

 1 050 000

Nes (Akershus)

6

3

 1 625 000

 600 000

Nes (Buskerud)

1

1

 400 000

 400 000

Nesodden

9

4

 2 651 678

 600 000

Nesset

2

2

 911 820

 350 000

Nittedal

1

1

 600 000

 500 000

Nome

1

1

 650 000

 300 000

Nord-Aurdal

3

2

 1 020 000

 300 000

Nord-Fron

1

1

 428 755

 195 000

Nord-Odal

2

1

 1 350 000

 100 000

Nordreisa

0

0

 -

 -

Notodden

2

2

 325 000

 250 000

Nærøy

1

1

 1 030 000

 400 000

Odda

3

3

 1 401 000

 500 000

Oppegård

10

5

 3 190 000

 660 000

Os (Hedmark)

1

1

 300 000

 200 000

Os (Hordaland)

1

0

 400 000

 -

Osen

0

0

 -

 -

Oslo kommune sentralt

43

33

 29 197 536

 13 574 840

Bydel Gamle Oslo

20

11

 18 631 171

 7 250 000

Bydel Grorud

19

11

 5 942 000

 3 604 000

Bydel Stovner

14

9

 6 104 870

 3 664 000

Bydel Alna

22

13

 12 273 150

 7 320 000

Bydel Søndre Nordstrand

18

9

 7 656 000

 4 135 000

Bydel Grünerløkka

13

9

 6 892 279

 3 150 000

Bydel Sagene

8

5

 4 746 784

 2 800 000

Bydel Bjerke

7

7

 8 872 940

 4 950 000

Overhalla

4

3

 1 015 000

 495 000

Porsgrunn

11

9

 1 888 753

 990 000

Radøy

1

1

 182 000

 182 000

Rakkestad

0

0

 -

 -

Rana

2

2

 763 076

 500 000

Randaberg

5

2

 840 000

 350 000

Rauma

1

1

 25 000

 25 000

Re

1

1

 306 400

 306 400

Rendalen

2

1

 360 000

 200 000

Rennesøy

7

2

 230 000

 64 000

Ringerike

5

4

 973 900

 610 000

Ringsaker

1

1

 850 400

 500 000

Risør

2

1

 250 000

 170 000

Rygge

2

2

 1 092 306

 400 000

Rælingen

2

2

 750 000

 450 000

Rødøy

2

2

 200 000

 130 000

Rømskog

1

1

 200 000

 100 000

Røros

3

2

 900 000

 300 000

Råde

1

1

 350 000

 250 000

Salangen

4

3

 862 248

 420 000

Saltdal

2

2

 350 000

 250 000

Samnanger

2

1

 75 823

 48 423

Sande (Vestfold)

1

1

 212 000

 212 000

Sandefjord

5

3

 1 495 000

 610 000

Sandnes

4

3

 1 798 000

 1 250 000

Sarpsborg

15

8

 3 012 556

 985 000

Sauda

1

1

 300 000

 250 000

Sauherad

1

1

 760 000

 300 000

Sel

1

0

 200 000

 -

Siljan

2

2

 1 385 000

 360 000

Skaun

0

0

 -

 -

Skedsmo

4

3

 1 431 334

 750 000

Ski

3

3

 590 000

 490 000

Skien

23

16

 4 429 050

 2 350 000

Skiptvet

2

1

 659 518

 200 000

Skjåk

3

1

 395 000

 70 000

Snåsa

1

1

 150 000

 150 000

Sogndal

4

1

 603 000

 50 000

Sola

1

1

 170 000

 170 000

Songdalen

1

1

 289 600

 289 600

Sortland

2

2

 1 215 000

 700 000

Stavanger

13

10

 4 990 628

 2 190 000

Steigen

3

2

 659 000

 250 000

Steinkjer

3

1

 4 180 000

 600 000

Stjørdal

5

4

 1 370 000

 670 000

Stord

5

2

 2 170 000

 420 000

Stordal

0

0

 -

 -

Stor-Elvdal

0

0

 -

 -

Strand

1

1

 1 160 000

 400 000

Stryn

1

1

 150 000

 150 000

Sula

1

1

 200 000

 200 000

Suldal

0

0

 -

 -

Sveio

3

2

 1 365 400

 300 000

Sykkylven

0

0

 -

 -

Sømna

4

2

 1 375 000

 550 000

Søndre Land

0

0

 -

 -

Sør-Aurdal

1

1

 240 000

 240 000

Sørfold

1

1

 228 000

 150 000

Sør-Fron

1

0

 208 300

 -

Sør-Odal

4

2

 905 000

 400 000

Sørreisa

6

2

 1 637 480

 250 000

Sørum

7

4

 2 439 180

 640 000

Tana

1

0

 30 000

 -

Tinn

3

2

 160 000

 120 000

Tjeldsund

1

1

 200 000

 200 000

Tolga

4

2

 725 000

 180 000

Torsken

2

2

 155 000

 125 000

Tromsø

7

5

 3 116 450

 1 400 000

Trondheim

22

11

 6 903 137

 2 793 305

Trysil

1

0

 280 000

 -

Trøgstad

5

2

 1 158 752

 350 000

Tvedestrand

4

2

 735 000

 370 000

Tysvær

2

2

 500 000

 300 000

Tønsberg

6

3

 3 462 000

 1 350 000

Ullensaker

2

2

 575 000

 425 000

Ullensvang

4

2

 699 800

 200 000

Vadsø

3

2

 920 000

 300 000

Vefsn

3

3

 1 202 000

 454 000

Vegårshei

5

3

 688 000

 278 000

Vennesla

6

5

 2 853 373

 920 000

Verdal

8

5

 3 441 250

 1 350 000

Vestby

6

2

 1 431 306

 230 000

Vestre Slidre

3

3

 208 000

 167 000

Vestre Toten

5

4

 401 000

 381 000

Vestvågøy

3

3

 860 000

 510 000

Vevelstad

1

0

 510 000

 -

Vikna

0

0

 -

 -

Vindafjord

1

1

 93 000

 30 000

Vinje

1

1

 350 000

 290 000

Volda

2

2

 265 000

 265 000

Voss

6

4

 1 940 740

 430 000

Vågan

4

3

 3 485 000

 700 000

Våler (Hedmark)

3

2

 2 269 000

 488 437

Øksnes

1

1

 480 000

 350 000

Ørskog

1

1

 105 990

 105 990

Ørsta

3

3

 305 000

 305 000

Østre Toten

2

1

 569 140

 300 000

Øvre Eiker

6

2

 709 500

 430 000

Åfjord

0

0

 -

 -

Ål

1

1

 180 000

 130 000

Ålesund

1

0

 900 000

 -

Åmli

4

3

 835 000

 470 000

Åmot

6

2

 1 210 000

 460 000

Ås

3

2

 1 259 306

 200 000

Åseral

1

1

 120 000

 120 000

Åsnes

6

3

 1 244 000

 470 000