Tildelinger 2021

Bevilgningen for tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 55,1 millioner kroner i 2021. Tilskuddsordningen åpner for at prosjekter kan få støtte over tre år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tildelt i underkant av 25 millioner kroner til 52 nye prosjekter i 2021. Øvrige midler er bundet opp i 59 prosjekter med tilsagn om tilskudd i perioden 2019-2022.

Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Tildelinger i 2021 etter tilsagn gitt i 2019 eller 2020

 

Kommune/bydel Navn på tiltaket Til utbetaling i 2021 Innvilget år
Alver kommune Oppfølgingsordning ungdomsskular                350 000 2020
Arendal kommune LOS                300 000 2019
Arendal kommune Skolelos                700 000 2019
Asker kommune Ungdomslos i Asker                400 000 2019
Aukra kommune Ungdomslos Aukra kommune                358 057 2019
Aure kommune Etablering av oppfølgings- og losfunksjon for ungdom - Aure kommune                 180 000 2020
Bamble kommune LOS oppfølging etter modell av metoden IPS (individuell jobbstøtte)                 400 000 2019
Bodø kommune SkoleLOS                 700 000 2020
Brønnøy kommune Ungdomslos Brønnøy                 745 000 2019
Bømlo kommune UngdomsLOS Bømlo                 612 500 2019
Drammen kommune Los i ungdomsskolen                 815 000 2019
Eidskog kommune Videreføring av støtte til oppfølging- og losfunksjon for ungdom                 300 000 2020
Froland kommune Losfunksjon i Froland                 500 000 2020
Gjesdal kommune Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom i Gjesdal kommune                 360 000 2020
Gloppen kommune Ungdomslos i Gloppen                 400 000 2019
Hamar kommune LOS                 350 000 2020
Hemsedal kommune Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2020 - Hemsedal kommune                 187 500 2020
Hitra kommune

Ungdomslos

                400 000 2020
Horten kommune

Barne- og ungdomslos

              2 100 000 2019
Høylandet kommune Oppfølgings- og los funksjon for ungdom 12-24 år i Høylandet kommune                 200 000 2019
Indre Østfold kommune Losfunksjonen skal bidra til at elever trives og fullfører skolen                 285 000 2020
Iveland kommune Ungdomslos                 120 000 2020
Jevnaker kommune LOS-funksjon for Jevnaker kommune                 400 000 2020
Kragerø kommune

OppfølgingsLOS i ungdomsskolene

                325 000 2019
Kristiansand kommune Videreføring av ungdomslos                 322 995 2020
Kristiansund kommune Sammenhengende kommunalt forløp for barn og ungdom med psykiske vansker/lidelser                 550 000 2020
Larvik kommune Los i Larvik kommune                 425 000 2019
Lesja kommune "Alle med på Lesja-laget"                 375 000 2020
Lier kommune Innsatsteam ved skolefravær i Lier kommune                 400 000 2020
Lunner kommune LOS på LUS                 600 000 2020
Luster kommune Ungdomslos- Luster                 300 000 2019
Marker kommune LOS- sikre hele løpet, Marker kommune                 400 000 2019
Meråker kommune

Tiltak for elever med bekymringsfullt fravær og risiko for frafall

                850 000 2019
Modum kommune

LOS i Midt- Buskerud

                735 000 2019
Molde kommune Fra IKO til helt innenfor - oppfølging- og losfunksjon for ungdom i Molde kommune.                 650 000 2019
Moss kommune Skolelos i Moss              1 300 000 2019
Målselv kommune  Oppfølging av ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen                 700 000 2019
Nesbyen kommune Ungdomslos på Nes ungdomsskole                 205 000 2019
Nittedal kommune Los i Nittedal                 325 000 2019
Nore og Uvdal kommune

L(æring)O(ppfølging)S(tøtte)

                905 000 2020
OSLO KOMMUNE BYDEL 11 STOVNER Ungdomslos                 400 000 2020
OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER Oppfølging - og losfunksjon i Bydel Vestre Aker                 350 000 2020
OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER Sammen om fremtiden                 575 000 2020
Porsgrunn kommune Stafettlosen                 375 000 2020
Randaberg kommune Videreutvikling av losfunksjon for ungdom                 700 000 2019
Rauma kommune Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom i Rauma kommune                 750 000 2020
Ringsaker kommune Los Ringsaker                 692 000 2019
Rælingen kommune Ungdomslos i PPT                 650 000 2019
Råde kommune Ungdomslos                 375 000 2020
Selbu kommune

Los-funksjon

                110 000 2020
Sokndal kommune Ungdomslos                 320 000 2020
Sola kommune Glidelos - 2019-2021                 450 000 2019
Stranda kommune LOS Stranda - Samarbeid ungdom, forelder, skule, barnevern, helse og PPT                 500 000 2019
Sula kommune ungdomsLOS                 390 000 2019
Søndre Land kommune Los i Land                 375 000 2020
Trondheim kommune

Los funksjon for ungdom i alderen 12 - 16 år for å bedre gjennomføring av videregående opplæring ved å sikre faglig utvikling ved ungdomsskole og god overgang til videregående opplæring.

             1 700 000 2019
Vanylven kommune Ungdomslos, Vanylven kommune                 350 000 2020
Vennesla kommune Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom på barneskolen (7.trinn)                 180 000 2020
Vestby kommune  Ungdomslos                 325 000 2020

 

Nye vedtak fattet i 2021 for årene 2021-2023

Bevilgningen for tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 55,1 millioner kroner i 2020. Tilskuddsordningen åpner for at tiltak kan få støtte over tre år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tildelt i underkant av 25 millioner kroner til 52 nye tiltak i 2021. Øvrige midler er bundet opp i 59 tiltak med tilsagn om tilskudd i perioden 2019-2022.

Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

 

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

 Innvilget     2021

Innvilget  2022

 Innvilget   2023

Alta kommune

Skole LOS

674 667

632 000

583 333

Alta kommune

Støtte til Los funksjon for ungdom

350 000

350 000

350 000

Askøy kommune

"Mestring gjør mester"

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Aurskog-Høland kommune

losfunksjon

734 000

754 000

770 000

Austevoll kommune

UngdomsLos

204 167

357 000

364 140

Bamble kommune

Støtte til utprøving og implementering av hjelpetiltaket Skolelos i Bamble kommune

300 000

400 000

400 000

Dønna kommune

Oppfølgings- og lostjeneste i Dønna kommune

172 793

400 298

400 298

Farsund kommune

Skolelos

450 000

450 000

450 000

Fedje kommune

Fedjelos for ungdom

270 000

268 000

271 000

Fjord kommune

LOS Fjord

400 000

400 000

400 000

Frosta kommune

Ungdomslos

330 000

330 000

330 000

Giske kommune

Oppfølgings og losfunksjoner for ungdom  (11- 24 år)

400 000

400 000

400 000

Gjerdrum kommune

Mulighetens arena til elevens beste

690 000

690 000

690 000

Hattfjelldal kommune

Losfunksjon for ungdom

400 000

400 000

400 000

Haugesund kommune

Ungdomslos - Haugesund

425 000

400 000

400 000

Hustadvika kommune

Oppfølgingsfunksjon skolevegring

400 000

400 000

400 000

Hå kommune

Losfunksjon ungdom 2021

420 000

420 000

420 000

Karmøy kommune

Oppfølging- og losfunksjon for ungdom i regi av kommunenes familiesenter, som er et prosjekt i kommunens barneverntjenetste

90 000

                   -  

                      -  

Klepp kommune

Skolelos - videreføring

345 000

345 000

345 000

Kongsberg kommune

Skolelos

600 000

600 000

600 000

Kvinnherad kommune

Ungdomslos i Kvinnherad 2021 - 2023

775 000

775 000

775 000

Malvik kommune

Å forstå på nytt, et bærekraftig los-arbeid

700 000

700 000

700 000

Moss kommune

Videreføring av "Elevlos i Rygge" 2021

570 000

 

 

Nesodden kommune

Styrking av oppfølgings- og losfunksjoner i Nesodden kommune

373 500

741 000

741 000

Nissedal kommune

Ungdomslosen i Nissedal

400 000

400 000

400 000

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Los Riverside

800 000

800 000

800 000

Oslo kommune Bydel Grorud

Nærmiljøskole-LOS

450 000

450 000

450 000

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Sammen - for å fullføre og bestå

800 000

800 000

800 000

Oslo kommune Bydel St. hanshaugen

Losfunksjon i Bydel St. Hanshaugen

400 000

400 000

400 000

Oslo kommune Bydel Vestre Aker

LOS funksjon for ungdom, samarbeid mellom SaLTo Bydel Vestre Aker og Midtstuen ungdomsskole

400 000

400 000

 

Oslo kommune Bydel Bjerke

Los Bydel Bjerke - Kuben vgs

350 000

350 000

350 000

Oslo kommune Bydel Bjerke

Oppfølging- og losfunksjon for ungdom ved NAV Bjerke

451 652

459 685

467 879

Rakkestad kommune

LOS i Rakkestad

740 000

750 000

780 000

Rana kommune

Familielos barneskolen Rana kommune

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Rennebu kommune

Ressursgruppe oppfølgings- og losfunksjon Rennebu barne- og ungdomsskole

580 000

580 000

580 000

Rindal kommune

Tilstedeværelse, oppfølging og støtte for ungdom i Rindal

340 000

335 000

335 000

Røros kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom

350 000

355 000

360 000

Skiptvet kommune

Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom i Skiptvet

65 000

155 000

155 000

Sortland kommune

LOS-funksjon for oppfølging av barn og unge

400 000

400 000

400 000

Suldal kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2021

390 000

380 000

380 000

Sykkylven kommune

LOS-funksjon for elevar på ungdomsskulen med stort skulefråvere

400 000

400 000

400 000

Sømna kommune

Ungdomslos

352 718

387 699

365 480

Tolga kommune

Ungdomslosen - på sporet av mestring i skole og hverdag

275 000

275 000

275 000

Vadsø kommune

Ung LOS Vadsø

350 000

350 000

350 000

Verdal kommune

Spisset miljøteam-Ungdomslos

700 000

700 000

700 000

Værøy kommune

Ungdomslos

195 000

390 000

390 000

Vågan kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom

700 000

700 000

700 000

Vågå kommune

LOS-oppfølging Vågå

200 000

200 000

200 000

Våler kommune (Østfold)

Ungdomslos - Våler ungdomsskole

422 500

422 500

422 500

Øvre Eiker kommune

Kompetanseteam skolefravær i PP-tjenesten

890 000

890 000

890 000

Øygarden kommune

Los for ungdom i Øygarden kommune

375 000

382 500

390 000

Ås kommune

Los oppfølging bekymringsfullt fravær

800 000

750 000

750 000

 

Tildelinger 2020

Bevilgningen for tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 48,1 millioner kroner i 2020. Tilskuddsordningen åpner for at tiltak kan få støtte over tre år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tildelt 9,3 millioner kroner til 30 nye tiltak i 2020. Øvrige midler er bundet opp i 79 tiltak med tilsagn om tilskudd i perioden 2018-2021.

Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Vedtaksbrev sendes ut fortløpende.

Nye vedtak fattet i 2020 for årene 2020-2022

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

 Innvilget 2020

 Innvilget 2021

 Innvilget 2022

Alver kommune

Oppfølgingsordning ungdomsskular

 350 000

 350 000

 350 000

Aure kommune

Etablering av oppfølgings- og losfunksjon for ungdom - Aure kommune

 180 000

 180 000

 180 000

Bodø kommune

SkoleLOS

 175 000

 350 000

 350 000

Eidskog kommune

Videreføring av støtte til oppfølging- og losfunksjon for ungdom

 300 000

 300 000

 300 000

Froland kommune

Losfunksjon i Froland

 300 000

 300 000

 300 000

Gjesdal kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom i Gjesdal kommune

 360 000

 360 000

 

Hamar kommune

LOS

 300 000

 300 000

 300 000

Hemsedal kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2020 - Hemsedal kommune

 187 500

 187 500

 187 500

Hitra kommune

Ungdomslos

 400 000

 400 000

 400 000

Indre Østfold kommune

Losfunksjonen skal bidra til at elever trives og fullfører skolen

 110 000

 110 000

 110 000

Iveland kommune

Ungdomslos

 120 000

 120 000

 120 000

Jevnaker kommune

LOS-funksjon for Jevnaker kommune

 300 000

 300 000

 300 000

Kristiansand kommune

Videreføring av ungdomslos

 322 995

 322 995

 322 995

Kristiansund kommune

Sammenhengende kommunalt forløp for barn og ungdom med psykiske vansker/lidelser

 350 000

 350 000

 350 000

Lesja kommune

"Alle med på Lesja-laget"

 375 000

 375 000

 375 000

Lier kommune

Innsatsteam ved skolefravær i Lier kommune

 400 000

 400 000

 400 000

Lunner kommune

LOS på LUS

 400 000

 400 000

 400 000

Nore og Uvdal kommune

L(æring)O(ppfølging)S(tøtte)

 500 000

 750 000

 750 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 11 STOVNER

Ungdomslos

 400 000

 400 000

 400 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER

Oppfølging - og losfunksjon i Bydel Vestre Aker

 350 000

 350 000

 350 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER

Sammen om fremtiden

 297 500

 400 000

 400 000

Porsgrunn kommune

Stafettlosen

 375 000

 375 000

 375 000

Rauma kommune

Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom i Rauma kommune

 375 000

 375 000

 375 000

Råde kommune

Ungdomslos

 375 000

 375 000

 375 000

Selbu kommune

Los-funksjon

 110 000

 110 000

 110 000

Sokndal kommune

Ungdomslos

 320 000

 320 000

 320 000

Søndre Land kommune

Los i Land

 387 500

 375 000

 375 000

Vanylven kommune

Ungdomslos, Vanylven kommune

 350 000

 350 000

 350 000

Vennesla kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom på barneskolen (7.trinn)

 180 000

 180 000

 180 000

Vestby kommune

Ungdomslos

 325 000

 325 000

 

Tildelinger i 2020 etter tilsagn gitt i 2018 eller 2019

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

Til utbetaling i 2020

Innvilget år

Alta kommune

Loser i skole og fritid

 700 000

2018

Arendal kommune

LOS

 300 000

2019

Arendal kommune

Skolelos

 700 000

2019

Asker kommune

Barn som bekymrer

 850 000

2018

Asker kommune

Ungdomslos i Asker

 400 000

2019

Askøy kommune

"Tettere på"

 800 000

2018

Aukra kommune

Ungdomslos Aukra kommune

 358 057

2019

Bamble kommune

LOS oppfølging etter modell av metoden IPS (individuell jobbstøtte)

 400 000

2019

Berlevåg kommune

Oppfølgings los

 250 000

2018

Brønnøy kommune

Ungdomslos Brønnøy

 735 000

2019

Bømlo kommune

UngdomsLOS Bømlo

 367 500

2019

Drammen kommune

LOS i ungdomsskolen

 815 000

2019

Farsund kommune

Skolelos

 530 000

2018

Gloppen kommune

Ungdomslos i Gloppen

 300 000

2019

Gran kommune

Tverrfaglig los-team

 800 000

2018

Hammerfest kommune

Oppfølging-og losfunksjon for ungdom

 750 000

2019

Hattfjelldal kommune

Los og Ungdomskoordinator

 300 000

2018

Horten kommune

Barne- og ungdomslos

 700 000

2019

Høylandet kommune

Oppfølgings- og los funksjon for ungdom 12-24 år i Høylandet kommune

 200 000

2019

Indre Østfold kommune

LOS Eidsberg Ungdomsskole

 450 000

2018

Karmøy kommune

Oppfølging- og losfunksjon for ungdom i regi av kommunens Familiesenteret, som er et prosjekt i kommunens barneverntjeneste.

 350 000

2018

Kinn kommune

Los funksjon for minoritets ungdom i Flora Kommune.

 850 000

2019

Klepp kommune

Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

 380 000

2018

Kragerø kommune

OppfølgingsLOS i ungdomsskolene

 325 000

2019

Kvinnherad kommune

Videreutvikling av oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

 700 000

2018

Larvik kommune

Los i Larvik kommune

 425 000

2019

Lillesand kommune

Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom

 300 000

2018

Luster kommune

Ungdomslos- Luster

 300 000

2019

Lyngen kommune

Forebygging og oppfølging av drop-out

 290 000

2018

Lødingen kommune

Los-funksjon i Lødingen kommune

 248 448

2019

Marker kommune

LOS- sikre hele løpet, Marker kommune

 400 000

2019

Meråker kommune

Tiltak for elever med bekymringsfullt fravær og risiko for frafall

 850 000

2019

Modum kommune

LOS i Midt- Buskerud

 735 000

2019

Molde kommune

Fra IKO til helt innenfor - oppfølging- og losfunksjon for ungdom i Molde kommune.

 650 000

2019

Moss kommune

Ungdomslos i Rygge

 400 000

2018

Moss kommune

skolelos i Moss

 1 300 000

2019

Målselv kommune

Oppfølging av ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen

 700 000

2019

Namsos kommune

LOS - på rett kurs i livet

 500 000

2018

Nesbyen kommune

UNGDOMSLOS PÅ NES UNGDOMSSKOLE

 205 000

2019

Nittedal kommune

Los i Nittedal

 325 000

2019

Nordre Follo kommune

Los for ungdom Oppegård kommune

 450 000

2018

Orkland kommune

LOS i Meldal

 450 000

2018

Orkland kommune

Ungdomslos i Agdenes kommune

 380 000

2018

Oslo kommune Bydel Alna

Oppfølging og lostiltak - Alna

 380 000

2018

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Losprosjektet

 700 000

2018

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Løkkalosen

 300 000

2018

Oslo kommune Bydel Nordstrand

Los for ungdommer som lever i levekårsutsette familier i bydel Nordstrand

 400 000

2018

Oslo kommune Bydel Nordstrand

Los i forebyggende tjenester

 400 000

2019

Oslo kommune ved utdanningsetaten

Los-funksjon - Persbråten vgs/Vestre Aker bydel

 400 000

2018

Rakkestad kommune

LOS funksjon i skolen

 700 000

2018

Rana kommune

Ungdomslos, Rana

 1 160 000

2018

Randaberg kommune

Videreutvikling av losfunksjon for ungdom

 700 000

2019

Ringsaker kommune

Los Ringsaker

 692 000

2019

Risør kommune

Ungdomslos i Risør kommune

 200 000

2018

Rælingen kommune

Ungdomslos i PPT

 650 000

2019

Røros kommune

Elevlos Røros Videregående skole

 300 000

2018

Sandnes kommune

Los for ungdom

 400 000

2018

Sel kommune

Tidlig innsats med individuell oppfølging

 300 000

2018

Seljord kommune

Losfunksjon Seljord kommune 2018-2021

 200 000

2018

Skaun kommune

Oppfølging av elever med bekymringsfullt skolefravær

 400 000

2018

Sogndal kommune

Glade, robuste og aktive ungdommar i Leikanger

 250 000

2018

Sola kommune

Glidelos - 2019-2021

 440 000

2019

Stange kommune

Et lag rundt eleven

 300 000

2018

Stranda kommune

LOS Stranda - Samarbeid ungdom, forelder, skule, barnevern, helse og PPT

 500 000

2019

Sula kommune

ungdomsLOS

 382 500

2019

Sunnfjord kommune

"Alle med- kvar dag"- ungdomsLOS Halbrend skule

 250 000

2018

Sømna kommune

HåpLos

 300 000

2018

Tana kommune

Tana+vgs=sant

 300 000

2018

Trondheim kommune

Los funksjon for ungdom i alderen 12 - 16 år for å bedre gjennomføring av videregående opplæring ved å sikre faglig utvikling ved ungdomsskole og god overgang til videregående opplæring.

 1 700 000

2019

Verdal kommune

Ungdomslos i Verdal

 700 000

2018

Verdal kommune

TET-Tverretatlig team - tettere los-oppfølging.

 500 000

2019

Vågan kommune

Ungdomsloser i Vågan

 550 000

2018

Vågå kommune

"Tettare på ungdommen" i Vågå

 56 000

2018

Våler kommune (Hedmark)

Los-funksjon i Våler

 280 000

2018

Ørsta kommune

Lostenesta Ørsta kommune

 390 000

2018

Øvre Eiker kommune

Kompetanseteam skolefravær i PP-tjenesten

 550 000

2018

Ålesund kommune

Ørskog skule

 235 000

2018

Ålesund kommune

Oppfølgings- og los funksjoner for ungdom i Ålesund

 340 000

2018

Åmli kommune

Motivasjons- og oppfølgingsprosjekt: "Fullført og bestått"

 300 000

2018

Tildelinger 2019

Bevilgningen for tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 52,6 millioner kroner i 2019. Tilskuddsordningen åpner for at tiltak kan få støtte over tre år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tildelt 18,6 millioner kroner til 35 nye tiltak i 2019 og styrket 15 av tiltakene som startet opp i 2018 med 1,9 millioner kroner. Øvrige midler er bundet opp i 76 tiltak med tilsagn om tilskudd i perioden 2017-2020.  

Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Vedtaksbrev sendes ut fortløpende.

Nye vedtak fattet i 2019 for årene 2019-2021

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

Innvilget 2019

Innvilget 2020

Innvilget 2021

Arendal kommune

LOS

350 000

300 000

300 000

Arendal kommune

Skolelos

700 000

700 000

700 000

Asker kommune

Ungdomslos i Asker

400 000

400 000

400 000

Aukra kommune

Ungdomslos Aukra kommune

358 057

358 057

358 057

Bamble kommune

LOS oppfølging etter modell av metoden IPS (individuell jobbstøtte)

400 000

400 000

400 000

Brønnøy kommune

Ungdomslos Brønnøy

735 000

735 000

745 000

Bømlo kommune

UngdomsLOS Bømlo

365 000

367 500

372 500

Flora kommune

Los funksjon for minoritets ungdom i Flora Kommune.

585 000

850 000

 

Gjerdrum kommune

Ungdomskontakt 100% stilling

300 000

300 000

150 000

Gloppen kommune

Ungdomslos i Gloppen

300 000

300 000

300 000

Hammerfest kommune

Oppfølging-og losfunksjon for ungdom

750 000

750 000

 

Horten kommune

Barne- og ungdomslos

700 000

700 000

700 000

Høylandet kommune

Oppfølgings- og los funksjon for ungdom 12-24 år i Høylandet kommune

200 000

200 000

200 000

Kragerø kommune

OppfølgingsLOS i ungdomsskolene

162 500

325 000

325 000

Larvik kommune

Los i Larvik kommune

425 000

425 000

425 000

Luster kommune

Ungdomslos- Luster

150 000

300 000

300 000

Lødingen kommune

Los-funksjon i Lødingen kommune

241 212

248 448

 

Marker kommune

LOS- sikre hele løpet, Marker kommune

400 000

400 000

400 000

Meråker kommune

Tiltak for elever med bekymringsfullt fravær og risiko for frafall

850 000

850 000

850 000

Modum kommune

LOS i Midt- Buskerud

735 000

735 000

735 000

Molde kommune

Fra IKO til helt innenfor - oppfølging- og losfunksjon for ungdom i Molde kommune.

205 000

650 000

650 000

Moss kommune

skolelos i Moss

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Målselv kommune

Oppfølging av ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen

670 500

700 000

700 000

Nedre Eiker kommune

LOS i ungdomsskolen

820 000

815 000

815 000

Nes kommune (Buskerud)

UNGDOMSLOS PÅ NES UNGDOMSSKOLE

205 000

205 000

205 000

Nittedal kommune

Los i Nittedal

325 000

325 000

325 000

Oslo kommune Bydel Nordstrand

Los i forebyggende tjenester

400 000

400 000

 

Randaberg kommune

Videreutvikling av losfunksjon for ungdom

700 000

700 000

700 000

Ringsaker kommune

Los Ringsaker

692 000

692 000

692 000

Rælingen kommune

Ungdomslos i PPT

650 000

650 000

650 000

Sola kommune

Glidelos - 2019-2021

430 000

440 000

450 000

Stranda kommune

LOS Stranda - Samarbeid ungdom, forelder, skule, barnevern, helse og PPT

500 000

500 000

500 000

Sula kommune

ungdomsLOS

377 500

382 500

390 000

Trondheim kommune

Los funksjon for ungdom i alderen 12 - 16 år for å bedre gjennomføring av videregående opplæring ved å sikre faglig utvikling ved ungdomsskole og god overgang til videregående opplæring.

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Verdal kommune

TET-Tverretatlig team - tettere los-oppfølging.

500 000

500 000

 
Tildelinger i 2019 etter tilsagn gitt i 2017 og 2018

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

 Til utbetaling i 2019

Innvilget år

Agdenes kommune

Ungdomslos i Agdenes kommune

 380 355

2018

Alta kommune

Loser i skole og fritid

 850 000

2018

Askøy kommune

"Tettere på"

 950 000

2018

Aurskog-Høland kommune

Ungdomslos

 665 000

2017

Berlevåg kommune

Oppfølgings los

 250 000

2018

Eidsberg kommune

LOS Eidsberg Ungdomsskole

 450 000

2018

Eidskog kommune

Losfunksjon for ungdom i Eidskog kommune

 400 000

2017

Eigersund kommune

Bindersen

 600 000

2017

Farsund kommune

Skolelos

 530 000

2018

Flakstad kommune

Ungdoms-los Flakstad kommune

 220 000

2017

Forsand kommune

Los for ungdom

 550 000

2018

Førde kommune

"Alle med- kvar dag"- ungdomsLOS Halbrend skule

 250 000

2018

Gjerstad kommune

Ungdomslos i Gjerstad

 200 000

2017

Gjøvik kommune

LOS - Gjøvik Kommune

 357 500

2017

Gran kommune

Tverrfaglig los-team

 800 000

2018

Grimstad kommune

Ungdomslos - Grimstad

 250 000

2017

Hamar kommune

LOS- prosjektet 2017 - 2020

 400 000

2017

Hattfjelldal kommune

Los og Ungdomskoordinator

 400 000

2018

Hurum kommune

Barn som bekymrer

 900 000

2018

Jevnaker kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom

 345 869

2017

Karmøy kommune

Oppfølging- og losfunksjon for ungdom i regi av kommunens Familiesenteret, som er et prosjekt i kommunens barneverntjeneste.

 350 000

2018

Klepp kommune

Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

 380 000

2018

Kongsvinger kommune

LOS-team i Kongsvinger kommune

 800 000

2017

Kristiansand kommune

Ungdomslos

 284 776

2017

Kristiansund kommune

SAMMENHENGENDE KOMMUNALT FORLØP FOR BARN OG UNGDOM MED PSYKISKE VANSKER/ LIDELSER

 773 231

2017

Kvinesdal kommune

Ungdomslos

 260 000

2017

Kvinnherad kommune

Videreutvikling av oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

 850 000

2018

Leikanger kommune

Glade, robuste og aktive ungdommar i Leikanger

 250 000

2018

Leirfjord kommune

Los på Leland ungdomsskole.

 266 000

2017

Levanger kommune

Ungdomslos i Levanger kommune

 715 000

2017

Lillesand kommune

Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom

 350 000

2018

Loppa kommune

Losfunksjon i Loppa kommune

 50 000

2017

Lyngen kommune

Forebygging og oppfølging av drop-out

 290 000

2018

Malvik kommune

Ungdomslos- for elever med bekymringsfullt fravær

 700 000

2017

Meldal kommune

LOS i Meldal

 500 000

2018

Namsos kommune

LOS - på rett kurs i livet

 500 000

2018

Naustdal kommune

"Alle med"

 155 000

2017

Oppegård kommune

Los for ungdom Oppegård kommune

 450 000

2018

Orkdal kommune

Ungdomslos i Orkdal kommune

 750 000

2017

Oslo kommune Bydel Alna

Oppfølging og lostiltak - Alna

 380 000

2018

Oslo kommune Bydel Frogner

LOS Frogner

 350 000

2017

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Losprosjektet

 800 000

2018

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Løkkalosen

 300 000

2018

Oslo kommune Bydel Nordstrand

Los for ungdommer som lever i levekårsutsette familier i bydel Nordstrand

 400 000

2018

Oslo kommune Bydel Sagene

LOS for ungdom; samarbeid NAV- grunnskole-ungdomstjeneste-politi-foreldre

 400 000

2017

Oslo kommune Bydel Ullern

LOS i Bydel Ullern

 400 000

2017

Oslo kommune Bydel Vestre Aker

Los-funksjon - Persbråten vgs/Vestre Aker bydel

 400 000

2018

Rakkestad kommune

LOS funksjon i skolen

 700 000

2018

Rana kommune

Ungdomslos, Rana

 1 260 000

2018

Re kommune

Oppfølging og Los funksjon i Re kommune (13-16)

 416 500

2017

Risør kommune

Ungdomslos i Risør kommune

 300 000

2018

Rygge kommune

Ungdomslos i Rygge

 550 000

2018

Røros kommune

Elevlos Røros Videregående skole

 300 000

2018

Røyken kommune

Ungdomslos

 400 000

2017

Sel kommune

Tidlig innsats med individuell oppfølging

 300 000

2018

Seljord kommune

Losfunksjon Seljord kommune 2018-2021

 200 000

2018

Skaun kommune

Oppfølging av elever med bekymringsfullt skolefravær

 400 000

2018

Sogndal kommue

Styrka oppfølgings- og losfunksjon ved ungdomsavdelinga

 350 000

2017

Spydeberg kommune

Elevlos for ungdomsskoleelever i Spydeberg

 72 000

2017

Stange kommune

Et lag rundt eleven

 350 000

2018

Svelvik kommune

Ungdomslos

 350 000

2017

Søgne kommune

Los-tjeneste for ungdom

 432 500

2017

Sømna kommune

HåpLos

 300 000

2018

Tana kommune

Tana+vgs=sant

 300 000

2018

Tysvær kommune

Losfunksjon i Tysvær kommune

 351 000

2017

Tønsberg kommune

LOS i Tønsberg – tett og tidlig på

 705 000

2017

Verdal kommune

Ungdomslos i Verdal

 700 000

2018

Vågan kommune

Ungdomsloser i Vågan

 600 000

2018

Vågå kommune

"Tettare på ungdommen" i Vågå

 56 000

2018

Våler kommune (Hedmark)

Los-funksjon i Våler

 280 000

2018

Ørskog kommune

Ørskog skule

 235 000

2018

Ørsta kommune

Lostenesta Ørsta kommune

 390 000

2018

Øvre Eiker kommune

Kompetanseteam skolefravær i PP-tjenesten

 700 000

2018

Øygarden kommune

Familiens Hus

 377 500

2017

Ålesund kommune

Oppfølgings- og los funksjoner for ungdom i Ålesund

 490 000

2018

Åmli kommune

Motivasjons- og oppfølgingsprosjekt: "Fullført og bestått"

 300 000

2018

Tildelinger 2018

Bevilgningen for tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 32, 57 mill kroner. Tilskuddsordningen åpner for at tiltak kan få støtte over tre år. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har i 2018 tildelt 19, 8 mill. kroner til 46 kommuner. Øvrige midler er bundet opp i flerårige tiltak med tilsagn om midler i perioden 2017 - 2019. 

Nye vedtak fattet i 2018 for årene 2018-2020

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

 Innvilget
2018

 Innvilget
2019

 Innvilget
2020

Agdenes kommune

Ungdomslos i Agdenes kommune

 400 000

 380 355

 380 000

Alta kommune

Loser i skole og fritid

 400 000

 700 000

 700 000

Askøy kommune

"Tettere på"

 1 000 000

 800 000

 800 000

Berlevåg kommune

Oppfølgings los

 250 000

 250 000

 250 000

Eidsberg kommune

LOS Eidsberg Ungdomsskole

 500 000

 450 000

 450 000

Farsund kommune

Skolelos

 200 000

 530 000

 530 000

Forsand kommune

Los for ungdom

 450 000

 400 000

 400 000

Førde kommune

"Alle med- kvar dag"- ungdomsLOS Halbrend skule

 125 000

 250 000

 250 000

Gran kommune

Tverrfaglig los-team

 800 000

 800 000

 800 000

Hattfjelldal kommune

Los og Ungdomskoordinator

 200 000

 300 000

 300 000

Hurum kommune

Barn som bekymrer

 900 000

 850 000

 850 000

Karmøy kommune

Oppfølging- og losfunksjon for ungdom i regi av kommunens Familiesenteret, som er et prosjekt i kommunens barneverntjeneste.

 350 000

 350 000

 350 000

Klepp kommune

Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

 380 000

 380 000

 380 000

Kvinnherad kommune

Videreutvikling av oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

 800 000

 700 000

 700 000

Leikanger kommune

Glade, robuste og aktive ungdommar i Leikanger

 250 000

 250 000

 250 000

Lillesand kommune

Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom

 350 000

 300 000

 300 000

Lyngen kommune

Forebygging og oppfølging av drop-out

 290 000

 290 000

 290 000

Meldal kommune

LOS i Meldal

 500 000

 450 000

 450 000

Namsos kommune

LOS - på rett kurs i livet

 210 000

 500 000

 500 000

Oppegård kommune

Los for ungdom Oppegård kommune

 480 000

 450 000

 450 000

Oslo kommune Bydel Alna

Oppfølging og lostiltak - Alna

 372 755

 380 000

 380 000

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo

Losprosjektet

 800 000

 700 000

 700 000

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Løkkalosen

 300 000

 300 000

 300 000

Oslo kommune Bydel Nordstrand

Los for ungdommer som lever i levekårsutsette familier i bydel Nordstrand

 410 500

 400 000

 400 000

Oslo kommune Bydel Vestre Aker

Los-funksjon - Persbråten vgs/Vestre Aker bydel

 420 100

 400 000

 400 000

Rakkestad kommune

LOS funksjon i skolen

 702 000

 700 000

 700 000

Rana kommune

Ungdomslos, Rana

 850 000

 800 000

 800 000

Risør kommune

Ungdomslos i Risør kommune

 300 000

 300 000

 200 000

Rygge kommune

Ungdomslos i Rygge

 450 000

 400 000

 400 000

Røros kommune

Elevlos Røros Videregående skole

 300 000

 300 000

 300 000

Sel kommune

Tidlig innsats med individuell oppfølging

 250 000

 300 000

 300 000

Seljord kommune

Losfunksjon Seljord kommune 2018-2021

 85 000

 200 000

 200 000

Skaun kommune

Oppfølging av elever med bekymringsfullt skolefravær

 450 000

 400 000

 400 000

Stange kommune

Et lag rundt eleven

 350 000

 300 000

 300 000

Sømna kommune

HåpLos

 315 000

 300 000

 300 000

Sørum kommune

Ungdomslos Sørum

 800 000

 750 000

 750 000

Tana kommune

Tana+vgs=sant

 300 000

 300 000

 300 000

Verdal kommune

Ungdomslos i Verdal

 725 000

 700 000

 700 000

Vågan kommune

Ungdomsloser i Vågan

 620 000

 550 000

 550 000

Vågå kommune

"Tettare på ungdommen" i Vågå

 56 000

 56 000

 56 000

Våler kommune (Hedmark)

Los-funksjon i Våler

 280 000

 280 000

 280 000

Ørskog kommune

Ørskog skule

 235 000

 235 000

 235 000

Ørsta kommune

Lostenesta Ørsta kommune

 390 000

 390 000

 390 000

Øvre Eiker kommune

Kompetanseteam skolefravær i PP-tjenesten

 600 000

 550 000

 550 000

Ålesund kommune

Oppfølgings- og los funksjoner for ungdom i Ålesund

 340 000

 340 000

 340 000

Åmli kommune

Motivasjons- og oppfølgingsprosjekt: "Fullført og bestått"

 300 000

 300 000

 300 000

Tildelinger i 2018 etter tilsagn gitt i 2017

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

Til utbetaling i 2018

Innvilget år

Aurskog-Høland kommune

Ungdomslos

 665 000

2017

Bindal kommune

Los for ungdom i Bindal og på hybel

 165 000

2017

Eidskog kommune

Losfunksjon for ungdom i Eidskog kommune

 400 000

2017

Eigersund kommune

Bindersen

 600 000

2017

Flakstad kommune

Ungdomslos i Flakstad kommune

 210 000

2017

Gjerstad kommune

Ungdomslos i Gjerstad

 200 000

2017

Gjøvik kommune

LOS - Gjøvik Kommune

 357 500

2017

Grimstad kommune

Ungdomslos - Grimstad

 250 000

2017

Hamar kommune

LOS- prosjektet 2017 - 2020

 400 000

2017

Jevnaker kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom

 345 869

2017

Kongsvinger kommune

LOS-team i Kongsvinger kommune

 800 000

2017

Kristiansand kommune

Ungdomslos

 284 776

2017

Kristiansund kommune

Sammenhengende kommunalt forløy for barn og ungdom med psykiske vansker/lidelser

 535 000

2017

Kvinesdal kommune

Ungdomslos

 260 000

2017

Leirfjord kommune

Los på Leland ungdomsskole.

 266 000

2017

Levanger kommune

Ungdomslos i Levanger kommune

 715 000

2017

Loppa kommune

Losfunksjon i Loppa kommune

 50 000

2017

Malvik kommune

Ungdomslos- for elever med bekymringsfullt fravær

 700 000

2017

Naustdal kommune

Alle med

 155 000

2017

Orkdal kommune

Ungdomslos i Orkdal kommune

 750 000

2017

Oslo kommune Bydel Frogner

LOS Frogner

 350 000

2017

Oslo kommune Bydel Sagene

LOS for ungdom; samarbeid NAV- grunnskole-ungdomstjeneste-politi-foreldre

 400 000

2017

Oslo kommune Bydel Ullern

LOS i Bydel Ullern

 400 000

2017

Re kommune

Oppfølging og Los funksjon i Re kommune (13-16)

 441 500

2017

Røyken kommune

Ungdomslos

 400 000

2017

Sogndal kommune

Styrka oppfølgings- og losfunksjon ved ungdomsavdelinga

 350 000

2017

Spydeberg kommune

Elevlos for ungdomsskoleelever i Spydeberg

 72 000

2017

Svelvik kommune

Ungdomslos

 350 000

2017

Søgne kommune

Los-tjeneste for ungdom

 432 500

2017

Tysvær kommune

Losfunksjon i Tysvær kommune

 351 000

2017

Tønsberg kommune

LOS i Tønsberg – tett og tidlig på

 705 000

2017

Øygarden kommune

Familiens Hus

 372 500

2017

Tildelinger 2017

Bevilgningen for tilskuddsordningen Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 31 700 000 kroner. Tilskuddsordningen åpner for at tiltak kan få støtte over tre år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i 2017 tildelt 13 137 000 kroner til 33 kommuner. Øvrige midler er bundet opp i flerårige tiltak med tilsagn om midler i perioden 2015-2017.

Kommune/bydel

Navn på tiltaket

Innvilget 2017

Innvilget 2018

Innvilget 2019

Aurskog-Høland kommune

Ungdomslos

 665 000

 665 000

 665 000

Bindal kommune

Los for ungdom i Bindal og på hybel

 165 000

 165 000

 

Eidskog kommune

Losfunksjon for ungdom i Eidskog kommune

 400 000

 400 000

 400 000

Eigersund kommune

Bindersen

 600 000

 600 000

 600 000

Flakstad kommune

Ungdomslos Flakstad kommune

 200 000

 210 000

 220 000

Gjerstad kommune

Ungdomslos i Gjerstad

 200 000

 200 000

 200 000

Gjøvik kommune

LOS - Gjøvik Kommune

 357 500

 357 500

 357 500

Grimstad kommune

Ungdomslos - Grimstad

 50 000

 250 000

 250 000

Hamar

LOS- prosjektet 2017 - 2020

 400 000

 400 000

 400 000

Jevnaker kommune

Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom

 288 224

 345 869

 345 869

Kongsvinger kommune

LOS-team i Kongsvinger kommune

 800 000

 800 000

 800 000

Kristiansand kommune

Ungdomslos

 284 776

 284 776

 284 776

Kristiansund kommune

SAMMENHENGENDE KOMMUNALT FORLØP FOR BARN OG UNGDOM MED PSYKISKE VANSKER/ LIDELSER

 535 000

 535 000

 535 000

Kvinesdal kommune

Ungdomslos

 260 000

 260 000

 260 000

Leirfjord kommune

Los på Leland ungdomsskole.

 266 000

 266 000

 266 000

Levanger kommune

Ungdomslos i Levanger kommune

 715 000

 715 000

 715 000

Loppa kommune

Losfunksjon i Loppa kommune

 50 000

 50 000

 50 000

Malvik kommune

Ungdomslos- for elever med bekymringsfullt fravær

 700 000

 700 000

 700 000

Mandal kommune

Lindesneslosen - Overgang ungdomsskole-vgo

 850 000

 -

 -

Naustdal kommune

Alle med

 155 000

 155 000

 155 000

Orkdal kommune

Ungdomslos i Orkdal kommune

 750 000

 750 000

 750 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE

LOS for ungdom; samarbeid NAV- grunnskole-ungdomstjeneste-politi-foreldre

 400 000

 400 000

 400 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 5 FROGNER

LOS Frogner

 350 000

 350 000

 350 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 6 ULLERN

LOS i Bydel Ullern

 400 000

 400 000

 400 000

Re kommune

Oppfølging og Los funksjon i Re kommune (13-16)

 440 500

 441 500

 416 500

Røyken kommune

Ungdomslos

 400 000

 400 000

 400 000

Sogndal kommune

Styrka oppfølgings- og losfunksjon ved ungdomsavdelinga

 350 000

 350 000

 350 000

Spydeberg kommune

Elevlos for ungdomsskoleelever i Spydeberg

 72 000

 72 000

 72 000

Svelvik kommune

Ungdomslos

 350 000

 350 000

 350 000

Søgne kommune

Los-tjeneste for ungdom

 432 500

 432 500

 432 500

Tysvær kommune

Losfunksjon i Tysvær kommune

 175 500

 351 000

 351 000

Tønsberg kommune

LOS i Tønsberg – tett og tidlig på

 707 500

 705 000

 705 000

Øygarden kommune

Familiens Hus

 367 500

 372 500

 377 500

Tildelinger 2016

Det ble ikke lyst ut midler gjennom tilskuddsordningen i 2016, da hele rammen allerede er bundet opp gjennom flerårige vedtak fattet i 2014 og 2015.

Tildelinger 2015

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har tildelt 12 301 250 kroner til 50 kommuner.  De fleste kommuner har fått tilsagn for perioden 2015-2018. Øvrige midler er bundet opp i flerårige tiltak som fikk tilsagn i 2014 for perioden 2014-2017.

Lenke til tildelinger i 2015.

Tildelinger 2014

Vedtak fattet i 2014 for årene 2014-2016
Kommune Navn på virksomhet/ tjeneste Navn på tiltaket Tilskudd 2014 Tilskudd 2015 Tilskudd 2016
Oslo kommune, Bydel Bjerke Forebyggende tjenester LOS 266 667 266 667 266 666
Oslo kommune, Bydel Nordstrand Utekontakten Bydel Nordstrand Skolelos 577 083 577 083 577 084
Bømlo kommune Barne- og familietenesta Støtte- og losfunksjon 307 500 307 500 307 500
Eidsberg Kommune Eidsberg Ungdomsskole Pilotskolen 500 000 500 000 500 000
Frogn kommune Enhet for barn, unge og familier lntervenering og oppfølging av skolevegring/ dropout 841 667  841 667 841 666
Gjerdrum kommune Gjerdrum ungdomsskole På rett spor 193 000 193 000 193 000
Halden kommune Kommunalområde undervisning, oppvekst og kultur og Halden videregående skole «Tett på» - helhet og sammenheng gjennom videregående skole 313 333 313 333 313 334
Inderøy kommune Helse, rehabilitering og barnevern Inderøy Los for ungdom 189 250 189 250 189 250
Kragerø Kommune Enhet for Skole LOS i Kragerøskolene 311 167  311 167 311 166
Kvam herad Eining for Oppvekst- Kvam Familie- og Læringssenter All d på de 308 167 308 167 308 166
Målselv kommune Bardufoss ungdomsskole Oppfølging av ungdom som står i fare for å droppe ut 192 167 192 167 192 166
Namdalseid kommune Oppvekstetaten Hjelp til selvhjelp for ungdom 14 - 18 år i Namdalseid kommune 278 667 278 667 278 666
Nes kommune Avdeling Fritid og forebygging. Etat for samfunnsutvikling og kultur UngLos, FRAM 255 000 255 000 255 000
Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen Oppvekstseksjonen LOS 118 000  118 000 118 000
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, seksjon for kultur og fritid Los på Løkka 446 667 446 667 446 666
Rakkestad kommune Seksjon Familiesenteret, psykisk helsearbeid   225 665 225 665 225 665
Ringsaker kommune Resultatenhet barne- og ungdomsvern, Ungdomskontakten Los Ringsaker 628 000 628 000 628 000
Sandefjord kommune NAV- avdeling for sosiale tjenester Prosjekt Arbeid først 500 000 500 000 500 000
Steinkjer kommune Avdeling oppvekst, Steinkjer ungdomsskole og Egge ungdomsskole LOS 363 000 363 000 363 000
Strand kommune Familiens Hus Oppfølging av ungdommer 563 333 563 333 563 334
Sund kommune Ungdomskontoret i Sund Ungdomslos 660 000 660 000 660 000
Vennesla kommune SLT-koordinator Ungdomsloser 391 667 391 667  391 666
Øksnes kommune Enhet for skole og kultur MOSKA (Motivasjon, Oppfølging, Karriereveiledning og Armslag) 162 500 162 500 162 500
Oslo kommune, bydel Østensjø Utekontakten Bydel Østensjø På sporet 636 667 636 667 636 666
Øvre Eiker kommune Familiesenteret  Ressursteam 15-24 658 750 658 750 658 750
Ås kommune NAV Ås Ungdomsteam På skolen, ikke på NAV 460 833 460 833 460 834